Vật lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 1

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Vật lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 1
Bạn đang xem: Vật lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 1 tại Kênh Văn Hay

Vật lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa được THPT Lê Hồng Phong soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật lí 12 Bài 1

I) Khái niệm

– Dao động cơ: là vận động qua lại quanh một vị trí thăng bằng ( vị trí hợp lực tác dụng lên vật bằng không). VD: vận động đung đưa của chiếc lá,…

– Dao động tuần hoàn: là dao động nhưng mà sau những khoảng thời gian bằng nhau vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ. Khi vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ thì vật thực hiện được một dao động toàn phần. Thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần là một chu kỳ T. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s là tần số f.

– VD: dao động của con lắc đồng hồ. Vị trí B: là vị trí thăng bằng của con lắc.

ly thuyet dao dong dieu hoa 1 1 1

+) Quá trình từ B → C → B: vật trở về cùng một vị trí nhưng không cùng chiều nên không phải là một dao động toàn phần.

+) Quá trình B → C → B → A → B: là một dao động toàn phần.

Dao động điều hòa: là dao động trong đó li đô (vị trí) của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

II) Phương trình dao động điều hòa

Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng từ -A tới A luôn có thể coi là hình chiếu của một điểm M vận động tròn đều với tốc độ góc ω, trên phố tròn có đường kính là đoạn thẳng đó.

CM:

ly thuyet dao dong dieu hoa 2 1 1

Giả sử t = 0 vật ở vị trí M0 được xác đinh bằng góc φ

Tại thời khắc t vị trí của M là (ωt + φ)

lúc đó hình chiều P của M có tọa độ :

x = A cos⁡(ωt + φ)

Phương trình trên được gọi là phương trình của dao động điều hòa.

Trong đó:

x: Li độ của vật.

A: Biên độ của vật ( trị giá lớn nhất của li độ).

ω: tốc độ góc trong vận động tròn đều hay tần số góc trong dao động điều hòa.

ly thuyet dao dong dieu hoa 3 1 1

ωt + φ: pha dao động tại thời khắc t.

φ: pha ban đầu ( pha dao động tại thời khắc ban đầu).

III) véc tơ vận tốc tức thời, gia tốc của vật dao động điều hòa

– véc tơ vận tốc tức thời v = x’ = -Aω sin⁡(ωt + φ) = ωA cos⁡(ωt + φ + π/2)

→ Độ lớn vmax = ωA tại vị trí thăng bằng x = 0; v = 0 tại vị trí biên x = ±A

– Gia tốc a = v’ = x”= -ω2A = -ω2 A cos⁡(ωt + φ) = ω2 A cos⁡(ωt+φ + π)

→ Độ lớn amax = ω2 A tại vị trí biên x = ±A; a = 0 tại vị trí thăng bằng x = 0

Nhận xét:

– Mối quan hệ giữa những trị giá tức thời x, v, a.

+) véc tơ vận tốc tức thời v sớm pha hơn li độ x một góc π/2:

ly thuyet dao dong dieu hoa 4 1 1

+) Gia tốc a sớm pha hơn véc tơ vận tốc tức thời v một góc π/2:

ly thuyet dao dong dieu hoa 5 1 1

+) Gia tốc a và li độ x ngược pha: a = -ω2x

– Đồ thị của dao động điều hòa: đều là một đường hình sin.

Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 1

C1 trang 10 SGK Vật Lí 12

Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục y (H.1.2). Chứng minh rằng điểm Q dao động điều hòa.

tra loi cau hoi sgk vat ly 12 bai 1 1 1 1

Trả lời:

Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục Oy

Ta có tọa độ y = OQ của điểm Q có phương trình là :

yQ = OMsin(ωt + φ)

Đặt OM = A, phương trình tọa độ y được viết lại là :

yQ = Asin(ωt + φ)

Vì hàm sin hay cosin là một dao động điều hòa, nên dao động của điểm Q được gọi là dao động điều hòa.

Bài 2 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Viết phương trình của dao động điều hòa và giảng giải những đại lượng trong phương trình.

Lời giải:

Phương trình của dao động điều hòa x= Acos(ωt + φ)

Trong đó :

– x : li độ của dao động (độ lệch của vật khỏi vị trí thăng bằng) có đơn vị là centimet hoặc mét (cm ; m)

– A : biên độ dao động, có đơn vị là centimet hoặc mét (cm ; m)

– ω : tần số góc của dao động có đơn vị là radian trên giây (rad/s)

– (ωt + φ) : pha của dao động tại thời khắc t, có đơn vị là radian (rad)

– φ: pha ban đầu của dao động, có đơn vị là radian (rad)

Bài 3 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và vận động tròn đều thể hiện ở chỗ nào?

Lời giải:

– Xét một điểm M vận động tròn đều trên phố tròn (O;R = A) với tốc độ góc ω.

Gọi P là hình chiếu của điểm M trên trục Ox.

bai 3 trang 9 sgk vat ly 12 1 1

=> Ta nhận thấy khi điểm M vận động tròn đều trên phố tròn tâm O thì điểm P dao động điều hòa trên trục Ox quanh gốc tọa độ O.

Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và vận động tròn đều thể hiện ở chỗ

+ Hình chiếu của một vận động tròn lên một trục nằm trong mặt phẳng quỹ đạo là một dao động điều hòa.

+ Khi chất điểm vận động được một vòng thì vật dao động điều hòa thực hiện được một dao động,

+ Tần số góc của hình chiếu dao động điều hòa bằng véc tơ vận tốc tức thời góc của chất điểm vận động tròn đều đó.

+ Trục hoành thể hiện trị giá li độ x, trục tung thể hiện trị giá véc tơ vận tốc tức thời của vật.

+ Khi vật dao động điều hòa theo chiều dương thì chất điểm M nằm ở nửa dưới của đường tròn.

Bài 4 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Nêu khái niệm chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Lời giải:

– Chu kì của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s).

bai 4 trang 9 sgk vat ly 12 2 1 (t là thời gian vật thực hiện được N dao động).

– Tần số của dao động điều hòa là số dao động thực hiện được trong một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz).

bai 4 trang 9 sgk vat ly 12 1 1 1 (1Hz = 1 dao động/giây).

Bài 5 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ thế nào ?

Lời giải:

Giữa chu kì T, tần số f và tần số góc ω liên hệ với nhau bởi hệ thức

bai 5 trang 9 sgk vat ly 12 1 1

với ω là tần số góc, đơn vị là radian trên giây (rad/s)

Bài 6 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= Acos(ωt + φ).

a) Lập công thức tính véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc của vật.

b) Ở vị trí nào thì véc tơ vận tốc tức thời bằng 0 ? Ở vị trí nào thì gia tốc bằng 0 ?

c) Ở vị trí nào thì véc tơ vận tốc tức thời có độ dài cực đại ? Ở vị trí nào thì gia tốc có độ lớn cực đại ?

Lời giải:

a) Công thức véc tơ vận tốc tức thời v = x’

Công thức gia tốc a = v’

b) Tại vị trí biên x = ±A thì véc tơ vận tốc tức thời bằng không.

Tại vị trí thăng bằng x = 0 thì gia tốc bằng không.

c) Tại vị trí thăng bằng x = 0, véc tơ vận tốc tức thời cực đại.

Tại vị trí biên x = ±A, gia tốc có độ lớn cực đại.

Bài 7 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?

A. 12cm

B. – 12cm

C. 6cm

D. – 6cm

Lời giải:

– Biên độ dao động của vật là: bai 7 trang 9 sgk vat ly 12 update 1 1

Bài 8 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Một vật vận động tròn đều với véc tơ vận tốc tức thời góc là π (rad/s). Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số bằng bao nhiêu?

A. π rad/s; 2s; 0,5 Hz

B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz

C. 2π rad/s; 1s; 1Hz

D. π/2 rad/s; 4s; 0,25 Hz

Lời giải:

chọn lựa đáp án A.

véc tơ vận tốc tức thời góc ω = π rad/s

=> Tần số góc của dao động điều hòa tương ứng là ω = π (rad/s)

bai 8 trang 9 sgk vat ly 12 1 1

Bài 9 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Cho phương trình của dao động điều hòa x = – 5cos(4πt) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

A. 5cm; 0 rad ;

B. 5 cm; 4π rad

C. 5 cm; (4πt) rad ;

D. 5cm; π rad

Lời giải:

– chọn lựa D

– Ta có: x = -5cos(4πt) = 5cos(4πt + π)

Biên độ của dao động A = 5cm.

Pha ban đầu của dao động φ = π (rad).

Bài 10 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Phương trình của dao động điều hòa là: bai 10 trang 9 sgk vat ly 12 1 1

Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời khắc t của dao động.

Lời giải:

Ta có, phương trình tổng quát: x = Acos(ωt + φ)

ứng với phương trình đề bài cho: bai 10 trang 9 sgk vat ly 12 3 1 1

=> Biên độ của dao động: A = 2 (cm)

=> Pha ban đầu của dao động:bai 10 trang 9 sgk vat ly 12 1 update 1

Pha ở thời khắc t của dao động:bai 10 trang 9 sgk vat ly 12 2 update 1 1

Bài 11 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có véc tơ vận tốc tức thời bằng không tới điểm tiếp theo cũng có véc tơ vận tốc tức thời bằng 0. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Tính:

a) Chu kì

b) Tần số

c) Biên độ.

Lời giải:

a) véc tơ vận tốc tức thời của vật dao động điều hòa bằng 0 khi vật ở hai biên (x = ± A)

=> Vật đi từ điểm có véc tơ vận tốc tức thời bằng không tới thời khắc tiếp theo cũng có véc tơ vận tốc tức thời bằng không, tức là vật đi từ vựng trí biên này tới vị trí biên kia mất khoảng thời gian là nửa chu kì.

Ta có t = T/2 t = 0,25s suy ra T = 2t = 2 . 0,25 = 0,5s.

b) Tần số của dao động f = 1/T = 1/0,5 = 2 Hz

c) Biên độ của dao động A = L/2 = 36/2 = 18cm

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 1 có đáp án

Bài 1: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là:

A. 10 cm.

B. 30 cm.

C. 40 cm.

D. 20 cm.

Lời giải

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 6 1 1

chọn lựa đáp án C

Bài 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính bằng s). Tại t = 2 s, pha của dao động là:

A. 10 rad.

B. 40 rad.

C. 20 rad.

D. 5 rad.

Lời giải

– Pha dao động của vật tại t = 2 s là: 10.2 = 20 rad

chọn lựa đáp án C

Bài 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm,s). Tốc độ của vật có trị giá cực đại là bao nhiêu?

A. –5π cm/s.

B. 5π cm/s.

C. 5 cm/s.

D. 5/π cm/s.

Lời giải

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 8 1 1

chọn lựa đáp án B

Bài 4: chọn lựa một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 6 cm với tần số 2 Hz. chọn lựa gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ 3√3/2 cm và vận động ngược chiều với chiều dương mà mình đã chọn lựa. Phương trình dao động của chất điểm là:

A. x = 3sin(4πt + π/3) cm

B. x = 3cos(4πt + π/6) cm

C. x = 3sin(4πt + π/6) cm

D. x = 3cos(4πt + 5π/6) cm

Lời giải

– Ta có: bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 9 2 1

– Tại t = 0 chất điểm ở x = 3√3/2 và đi theo chiều âm

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 9 1 1

chọn lựa đáp án B

Bài 5: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là:

A. 2√2 cm

B. √3 cm

C. 2 cm

D. 4√2 cm

Lời giải

– Tại t = 0 vật ở vị trí x = + A

– Sau Δt = T/6 < T/2 vật ở vị trí x = √3/2 cm

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 10 1 1

chọn lựa đáp án B

Bài 6: Vật dao động điều hòa với phương trình gia tốc a = 40π2cos(2πt + π/2) cm/s2. Phương trình dao động của vật là

A. x = 6cos(2πt – π/4) cm

B. x = 10cos(2πt – π/2) cm

C. x = 10cos(2πt) cm

D. x = 20cos(2πt – π/2) cm

Lời giải

– Biên độ của dao động:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 11 3 1

– Gia tốc biến thiên sớm pha π so với li độ nên:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 11 1 1 1

– Phương trình dao động của vật:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 11 2 1 1

chọn lựa đáp án B

Bài 7: Một vật dao động điều hòa với phương trình dạng cos. chọn lựa gốc tính thời gian khi vật đổi chiều vận động và lúc đó gia tốc của vật đang có trị giá dương. Pha ban đầu là:

A. -π/2

B. -π/3

C. π

D. π/2

Lời giải

– Vật đổi chiểu vận động tại vị trí biên:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 12

– Gia tốc của vật đang có trị giá dương khi:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 12 1

– Tại thời khắc ban đầu (t = 0):

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 12 2

chọn lựa đáp án C

Bài 8: Một vật dao động điều hòa với véc tơ vận tốc tức thời góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là:

A. 5√2 cm

B. 10 cm

C.5,24 cm

D. 5√3 cm

Lời giải

– Biên độ dao động của vật:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 13 1 1

chọn lựa đáp án A

Bài 9: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc 40√3 cm/s2. Tần số góc của dao động là:

A. 1 rad/s

B. 4 rad/s

C. 2 rad/s

D. 8 rad/s

Lời giải

– vận dụng hệ thức độc lập giữa véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 14 1 1

chọn lựa đáp án B

Bài 10: Chất điểm dao động điểu hòa trên đoạn MN = 4 cm, với chu kì T = 2s. chọn lựa gốc thời gian khi chất điểm có li độ x = -1 cm, đang vận động theo chiều dương. Phương trình dao động là:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 15 7 1

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 15 1 1 1

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 15 2 1 1

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 15 3 1 1

Lời giải

– Biên độ dao động: bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 15 4 1 1

– Tần số góc:

– Pha ban đầu:

+ Tại thời khắc ban đầu t = 0 :

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 15 5 1 1

– Phương trình dao động của vật:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 15 6 1 1

chọn lựa đáp án A

Bài 11: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa là: x = – 5cos(10πt + π/6) cm. chọn lựa đáp án đúng:

A. Biên độ A = -5 cm

B. Pha ban đầu φ = π/6 (rad)

C. Chu kì T = 0,2 s

D. Li độ ban đầu x0= 5 cm

Lời giải

– Viết lại phương trình:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 1 2 1

– do vậy ta có:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 1 1 1 1

chọn lựa đáp án C

Bài 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 6cos2(4πt + π/6) cm. Quãng đường vật đi được trong 0,125 s kể từ thời khắc t = 0 là:

A. 6cm

B. 4,5cm

C. 7,5cm

D. 9cm

Lời giải

-Phương trình:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 2 1 1

– Mà t = 0,125 = T/2 nên S = 2.3 = 6 cm

chọn lựa đáp án A

Bài 13: Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì 1,25 s và biên độ 5 cm. Tốc độ lớn nhất của chất điểm là:

A. 25,1 cm/s.

B. 2,5 cm/s.

C. 63,5 cm/s.

D. 6,3 cm/s.

Lời giải

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 3 1 1 1

chọn lựa đáp án A

Bài 14: Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bằng 5 cm. Quãng đường vật đi được trong 2,5T là:

A. 10 cm.

B. 50 cm.

C. 45 cm.

D. 25 cm.

Lời giải

– Ta có:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 4 1 1

chọn lựa đáp án B

Bài 15: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = Acos (ωt + φ). véc tơ vận tốc tức thời của vật có biểu thức là:

A. v = ωAcos (ωt +φ).

B. v = –ωAsin (ωt +φ).

C. v = –Asin (ωt +φ).

D. v = ωAsin (ωt +φ).

Lời giải

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa cau 5 1 1

chọn lựa đáp án B

Bài 16: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 2,5cos4πt (cm). Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian 3 s kể từ lúc t0 = 0 là:

A. 6 cm

B. 7,5 cm

C. 1,2 m

D. 0,6 m.

Lời giải

– Ta có: bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 21 2 1

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 21 1 1 1

chọn lựa đáp án D

Bài 17: Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương trình: x = 8cos(20πt + π/2) cm; thời gian đo bằng giây. Chu kỳ, tần số dao động của vật là:

A. T = 20 s; f = 10 Hz.

B. T = 0,1 s; f = 10 Hz.

C. T = 0,2 s; f = 20 Hz.

D. T = 0,05 s; f = 20 Hz.

Lời giải

chọn lựa đáp án B

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 22 1 1

Bài 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cosπt (cm). Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian bằng 1/4 chu kì kể từ lúc t0 = 0 là:

A. 1 m/s

B. 2 m/s

C. 10 cm/s

D. 20 cm/s

Lời giải

– Quãng đường vật đi được trong thời gian T/4 là:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 23 1 1

chọn lựa đáp án C

Bài 19: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(2πt + φ) (cm). Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 1/6 s là:

A. 4 cm

B. 3 cm

C. 2 cm

D. 1 cm

Lời giải

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 24 1 1 1

chọn lựa đáp án C

Bài 20: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cosπt (cm). Tốc độ trung bình trong 1/4 chu kì kể từ lúc t0 = 0 là:

A. 10 cm/s

B. 12 cm/s

C. 16 cm/s

D.20 cm/s

Lời giải

– Ta có: bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 25 1 1

chọn lựa đáp án C

Bài 21: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ) (cm). Trong 1/60 s trước tiên, vật đi từ vựng trí có li độ x = + A tới vị trí có li độ x = + (A√3)/2 theo chiều âm. Chu kì dao động của vật là:

A. 0,2 s

B. 0,4 s

C. 1 s

D. 0,5 s

Lời giải

– Ta có trong thời gian Δt thì vật đi được 1 góc:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 26 1 1 1

chọn lựa đáp án A

Bài 22: Một chất điểm dao động theo phương trình: x = 3cos(5πt + π/6) (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong một giây trước tiên chất điểm đi qua vị trí có li độ x = + 1 cm:

A. 6 lần

B. 7 lần

C. 4 lần

D. 5 lần

Lời giải

– vận dụng vòng tròn lượng giác trong dao động cơ:

+ Chu kỳ dao động của mạch là: bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 27 2 1

+ trình diễn trên phố tròn lượng giác ta có:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 27 1 1 1

– Trong 1s vật đi qua vị trí x = +1 cm 5 lần.

chọn lựa đáp án D

Bài 23: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4√2cos(5πt – 3π/4), (x tính bằng cm; t tính bằng s).

Quãng đường chất điểm đi từ thời khắc t1 = 0,1s tới thời khắc t2 = 6s là:

A. 84,4 cm

B. 333,8 cm

C. 331,4 cm

D. 336,1cm

Lời giải

– Tại ta có: bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 28 2 1

– và đang vận động theo chiều dương:

v > 0

– Quãng đường đi được: bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 28 1 1 1

chọn lựa đáp án C

Bài 24: Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài Ở vị trí mà li độ của chất điểm là 5cm thì nó có tốc độ5π√3 cm/s. Dao động của chất điểm có chu kì là:

A. 1s

B. 2s

C. 0,2s

D. 1,5

Lời giải

– vận dụng biểu thức liên hệ giữa véc tơ vận tốc tức thời, li độ, biên độ và tần số góc ta có:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 29 1 1

chọn lựa đáp án B

Bài 25: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 25 cm và tần số f. Thời gian ngắn nhất để véc tơ vận tốc tức thời của vật có trị giá từ – 7π cm/s tới 24π cm/s là 1/4f. Lấy π2 = 10. Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là:

A. 1,2 m/s2.

B. 2,5 m/s2.

C. 1,4 m/s2.

D. 1,5 m/s2.

Lời giải

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 30 3 1

⇒ Hai thời khắc này vuông pha với nhau

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 30 1 1 1

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 30 2 1 1

chọn lựa đáp án B

Bài 26: Một vật dao động điều hoà tần số f = 2 Hz. véc tơ vận tốc tức thời cực đại bằng 24π cm/s. Biên độ dao động của vật là

A = 4m.

B. A = 4cm.

A = 6m.

D. A = 6cm.

Lời giải

– Biên độ dao động của vật là:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 16 1 1

chọn lựa đáp án D

Bài 27: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Chất điểm có véc tơ vận tốc tức thời bằng 0 tại hai thời khắc liên tục t1 = 3,25s và t2 = 4s. Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s. Tại thời khắc t = 0, chất điểm cách vị trí thăng bằng đoạn:

A. 3 cm

B. 8 cm

C. 4 cm

D. 0

Lời giải

– Ta có:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 17 4 1

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 17 1 1 1

– Lại có: bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 17 2 1 1

⇒ tại t1 thì vật sẽ cùng vị trí với vật tại thời khắc t = T/6.

– Tại t1 vật có li độ: x0 = A.

– Vậy tại thời khắc ban đầu t0 vật sẽ có li độ là:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 17 3 1 1

chọn lựa đáp án A

Bài 28: Một vật dao động điều hòa theo phương trình có dạng x = Acos(ωt+φ). Vật có biên độ dao động bằng 6 cm, pha ban đầu bằng π/6, tần số dao động √6 Hz. Phương trình véc tơ vận tốc tức thời của dao động là:

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 18 4 1

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 18 1 1 1

Lời giải

– Ta có:bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 18 2 1 1

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 18 3 1 1

chọn lựa đáp án D

Bài 29: Tần số góc của dao động điều hòa của một vật là 20 rad/s. Ở li độ 2 cm, vật dao động có véc tơ vận tốc tức thời 20 cm/s/ Ở li độ 1 cm, độ lớn véc tơ vận tốc tức thời của vật dao động là:

A. 10 cm/s

B. 20 cm/s

C. 40 cm/s

D. 30 cm/s

Lời giải

– Ta có: bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 19 1 1

chọn lựa đáp án C

Bài 30: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số 5 Hz trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 4 cm. véc tơ vận tốc tức thời của chất điểm có độ lớn cực đại bằng:

A. 20 cm/s

B. 10 cm/s

C. 62,8 cm/s

D. 1,54 cm/s.

Lời giải

bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa 2 cau 20 1 1

chọn lựa đáp án C

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa do THPT Lê Hồng Phong soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những thắc mắc trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Dao động điều hòa. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

soạn bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Vật Lý 12

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Bạn thấy bài viết Vật lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 1 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Vật lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 1 bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: Vật lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 1 của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Thuyết minh về chiếc áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam (dàn ý - 10 mẫu)

Viết một bình luận