Toán 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số Giải Toán 11 Chân trời sáng tạo trang 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Toán 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số Giải Toán 11 Chân trời sáng tạo trang 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Toán lớp 11 tập 1 trang 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Những chân trời sáng tạo là tài liệu vô cùng hữu ích mà kenhvanhay.edu.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn. học sinh lớp 11 tham khảo.

Giải Toán 11 Chân trời sáng tạo bài 2 Giới hạn của hàm số được biên soạn đầy đủ, trả lời chi tiết các câu hỏi cuối bài tập trang 79. Qua đó giúp các em học sinh tiện so sánh kết quả bài làm với mình. làm. Như vậy đây là nội dung chi tiết SGK Toán 11 tập 1 Bài 2 Giới hạn của hàm số Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Toán lớp 11 tập 1 trang 79 – Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 79

Tìm các giới hạn sau:

Một)

b) lim_{xrightarrow 3}frac{x-3}{x^{2}-9}

c) lim_{xrightarrow 1}frac{3-sqrt{x+8}}{x-1}

câu trả lời gợi ý

Một) Toán 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số Lời giải Toán 11 Những chân trời sáng tạo trang 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

= lim_{xrightarrow -2}x^{2}-7.lim_{xrightarrow -2}x+lim_{xrightarrow -2}4

= (-2)^{2} - 7.(-2)+4

= 22

b) lim_{xrightarrow 3}frac{x-3}{x^{2}-9}

=lim_{xrightarrow 3}frac{x-3}{(x-3)(x+3)}

=lim_{xrightarrow 3}frac{1}{x+3}

= frac{1}{3+3}

=frac{1}{6}

c) lim_{xrightarrow 1}frac{3-sqrt{x+8}}{x-1}

=lim_{xrightarrow 1}frac{(3-sqrt{x+8})(3+sqrt{x+8})}{(x-1)(3+sqrt{x+8})}

=lim_{xrightarrow 1}frac{9 - x -8}{(x-1)(3+sqrt{x+8})}

=lim_{xrightarrow 1}frac{1-x}{(x-1)(3+sqrt{x+8})}

=lim_{xrightarrow 1}frac{-1}{3+sqrt{x+8}}

= frac{-1}{3+sqrt{1+8}}

=frac{-1}{6}

Bài 2 trang 79

Đưa ra chức năng”không đồng bộ” đang tải=”lười” src=”https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https://tex.vdoc.vn/?tex=f(x)%3D%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Bmatrix%7D-x%5E%7B2%7D%3B%20x%3C1%5C%5Cx% 3B%20x%5Cgeq%201%5Cend%7Bmatrix%7D%5Cright.” thay thế =”f(x)=left{begin{matrix}-x^{2}; x<1\x; xgeq 1end{matrix}right." data-type="0" data-latex="f(x)=left{begin{matrix}-x^{2}; x<1\x; xgeq 1end{matrix}right." class="lazy" data-src="https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https://o.rada.vn/data/image/holder.png">

Tìm các giới hạn lim_{xrightarrow 1^{+}}f(x) ;  lim_{xrightarrow 1^{-}}f(x) ;  lim_{xrightarrow 1}f(x) (nếu có)

câu trả lời gợi ý

lim_{xrightarrow 1^{+}}f(x) = lim_{xrightarrow 1^{+}}x = 1

lim_{xrightarrow 1^{-}}f(x) = lim_{xrightarrow 1^{-}}(-x^{2}) = -1

LÀM lim_{xrightarrow 1^{+}}f(x) neq lim_{xrightarrow 1^{-}}f(x) không nên tồn tạilim_{xrightarrow 1}f(x)

Bài 3 trang 79

Tìm các giới hạn sau:

Một) lim_{xrightarrow +infty }frac{4x+3}{2x}

b) lim_{xrightarrow -infty }frac{2}{3x+1}

c) lim_{xrightarrow +infty }frac{sqrt{x^{2}+1}}{x+1}

câu trả lời gợi ý

Một) lim_{xrightarrow +infty }frac{4x+3}{2x}=lim_{xrightarrow +infty }frac{4+frac{3}{x}}{2} = frac{4+0}{2}=2

b) lim_{xrightarrow -infty }frac{2}{3x+1}=lim_{xrightarrow -infty }frac{frac{2}{x}}{3+frac{1}{x}} = frac{0}{3 +0}=0

c) lim_{xrightarrow +infty }frac{sqrt{x^{2}+1}}{x+1}=lim_{xrightarrow +infty }frac{sqrt{1+frac{1}{x^{2}}}} {1+frac{1}{x}} = frac{sqrt{1+0}}{1+0}=1

Bài 4 trang 79

Một) lim_{xrightarrow -1^{+}}frac{1}{x+1}

b) lim_{xrightarrow -infty }(1-x^{2})

c) lim_{xrightarrow 3^{-}}frac{x}{3-x}

câu trả lời gợi ý

Một) lim_{xrightarrow -1^{+}}frac{1}{x+1} = +infty

b) lim_{xrightarrow -infty }(1-x^{2}) = lim_{xrightarrow -infty }left [x^{2}.left ( frac{1}{x^{2}}-1 right )  right ] = lim_{xrightarrow -infty }x^{2}.lim_{xrightarrow -infty } trái ( frac{1}{x^{2}}-1 phải )

= (+infty) .(0-1)=-infty

c) lim_{xrightarrow 3^{-}}frac{x}{3-x} = lim_{xrightarrow 3^{-}}x.lim_{xrightarrow 3^{-}}frac{1}{3-x}=+ tàn tật

Bài 5 trang 79

Hồ chứa 6000 lít nước ngọt. Người ta bơm nước biển có nồng độ muối 30 gam/lít vào hồ với tốc độ 15 lít/phút.

a) Chứng tỏ nồng độ muối trong hồ sau t phút kể từ lúc bắt đầu bơm là

b) Nồng độ muối trong hồ là bao nhiêu nếu mũi tên phải +infty

câu trả lời gợi ý

a) Sau thời gian t thì số lít nước bơm được vào hồ là: 15t (lít)

Trong 15t lít nước biển có muối: 30,15t = 450t (gam)

Nồng độ muối trong hồ sau thời gian t phút: frac{1}{d}+frac{1}{d'}=frac{1}{f} hoặc d'=frac{df}{df}

Xem xét chức năng g(d) = frac{df}{df}. Tìm các giới hạn sau là giải thích ý nghĩa

Một) lim_{dto f^{+}}g(d)

b) lim_{dto +infty }g(d)

câu trả lời gợi ý

a) Ta có: lim_{dto f^{+}}df = f^{2} > 0″ chiều rộng =”123″ chiều cao =”34″ kiểu dữ liệu =”0″ dữ liệu-latex=”lim_{dto f^{+}}df = f^{2} > 0″ lớp =”lười” dữ liệu-src=”https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https://o.rada.vn/data/image/holder.png”></p>
<p><img class=

Có nguồn gốc từ: lim_{dto f^{+}}g(d)= lim_{dto f^{+}}frac{df}{df} =lim_{dto f^{+}}left [df.frac{1}{d-f}  right ]= + vô tội

Vậy khi vật càng gần tiêu điểm thì ảnh càng lớn +tội nghiệp

b) lim_{dto +infty }g(d) = lim_{dto +infty }frac{df}{df}=lim_{dto +infty }frac{f}{1-frac{f}{d}}=frac{f }{1-0}=f

Vì vậy, khi đối tượng ở rất xa, hãy tiến về phía trước +tội nghiệp Khi đó ảnh của vật nằm trên tiêu điểm

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Toán 11 bài 2: Giới hạn của hàm số Giải Toán 11 Những chân trời sáng tạo trang 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 của kenhvanhay.edu.vn nếu thấy bài viết hữu ích , đừng quên để lại bình luận và đánh giá để giới thiệu website đến mọi người. Chân thành cảm ơn.

Nhớ để nguồn bài viết này: Toán 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số Giải Toán 11 Chân trời sáng tạo trang 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận