Tính chất hoá học của muối là gì? Tính chất và các dạng bài tập cơ bản, có đáp án

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Tổng hợp các tính chất hoá học cơ bản của muối ? Ví dụ minh hoạ và các dạng bài tập cơ bản về tính chất hoá học của muối.
Bạn đang xem: Tính chất hoá học của muối là gì? Tính chất và các dạng bài tập cơ bản, có đáp án tại Kênh Văn Hay

Trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần nhắc đến Muối, có lẽ hầu hết mọi người đều biết đến một số công dụng của nó và hình dung ngay đến mùi vị của loại chất này. Riêng về mặt khoa học, muối ăn có tên hóa học là Natri Clorua (NaCl). Và để các bạn hiểu chi tiết hơn về giải bài tập hóa học lớp 9 – hóa học THCS, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây!

Định nghĩa và phân loại muối

Muối là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit khác.

Tính chất hóa học của muối

Muối làm đổi màu quỳ tím

Muối có tính axit mạnh hơn sẽ làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, muối có tính bazơ mạnh hơn sẽ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh và quỳ tím sẽ không đổi màu khi muối trung tính.

Muối phản ứng với kim loại

Công thức: Muối + kim loại → Muối mới + kim loại mới

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Điều kiện để xảy ra phản ứng giữa muối và axit: muối tạo thành không tan hoặc axit tạo thành dễ bay hơi.

Muối phản ứng với axit

Công thức: Muối + axit → muối mới + axit mới

HCl + 2AgNO3 → AgCl + HNO3

Điều kiện để xảy ra phản ứng giữa muối và axit là muối tạo thành không tan hoặc axit tạo thành dễ bay hơi.

Muối phản ứng với bazơ

Công thức: Muối + bazơ → muối mới + bazơ mới

2KOH + CuCl2 → 2KCl + Cu(OH)2

Điều kiện: Sau phản ứng còn 1 chất không tan

Muối phản ứng với muối

Công thức: Muối + muối → 2 muối mới

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

Điều kiện để xảy ra phản ứng giữa muối với muối gồm:

  • Ban đầu 2 muối phải tan.
  • 1 hoặc cả 2 muối tạo thành phải không tan.

phản ứng nhiệt phân

Một số muối bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao

CaCO3 ->CaO + CO2

phản ứng trao đổi

Phản ứng trao đổi là phản ứng trong đó hai hợp chất phản ứng trao đổi các thành phần hóa học của chúng để tạo thành một hợp chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi

2NH4NO3 + BaCl2 → 2NH4Cl + Ba(NO3)2

Tính chất hóa học của muối

Độ tan của muối

Độ tan của muối trong nước là số gam muối tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

Các hợp chất

Thiên nhiên

Ngoại trừ

Muối liti Li+

muối natri Na+

muối kali K+

muối amoni NH4+

Tất cả tan chảy.

Ag+ . muối bạc

không tan (thường là AgCl).

AgNO3, CH3COOAg.

SỐ 3 . muối nitrat

Muối axetat CH3COO-

Tất cả tan chảy.

muối clorua Cl-

muối bromua Br-

muối i-ốt I-

Tất cả tan chảy.

AgCl: kết tủa trắng

AgBr: kết tủa vàng nhạt

AgI: kết tủa màu vàng

PbCl2, PbBr2, PbI2.

Muối sunfat SO42-

Tất cả tan chảy.

BaSO4, CaSO4, PbSO4: trắng

Ag2SO4: ít tan

Muối sunfit SO32-

Muối cacbonat CO32-

đừng tan chảy

Trừ muối với kim loại kiềm và NH4+

Muối sunfua S2-

đừng tan chảy

Khử muối với kim loại kiềm, kiềm thổ và NH4+

Muối photphat PO43-

đừng tan chảy

Loại bỏ muối khỏi Na+, K+ và NH4+

Hướng dẫn giải bài tập về tính chất hóa học của muối trong SGK

Bài 1 trang 33 SGK Hóa học 9

Cho dung dịch muối phản ứng với dung dịch chất khác tạo ra:

a) Khí đốt;

b) Chất kết tủa.

Viết phương trình hóa học.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

a) Ta chọn muối cacbonat hay muối sunfit phản ứng với axit mạnh.

Ví dụ: CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

b) Ta dựa vào bảng độ tan của muối để chọn muối khó tan (BaSO4, AgCl, BaCO3…) hay bazơ không tan, từ đó tìm muối còn lại và chất phản ứng, chẳng hạn:

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

Na2CO3 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaCO3↓

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4↓

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

Bài 2 trang 33 SGK Hóa học 9

Có 3 lọ dung dịch bị mất nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Sử dụng các giải pháp phòng thí nghiệm để xác định nội dung của mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Dùng dung dịch NaCl tự chế nhận biết AgNO3. giải pháp

Xuất hiện kết tủa trắng AgCl

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Dùng dung dịch NaOH trong PTN nhận biết dung dịch CuSO4 màu xanh

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Dung dịch còn lại trong lọ không dán nhãn là NaCl. giải pháp

Bài 3 trang 33 SGK Hóa học 9

Có các dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào tác dụng được với:

a) Dung dịch NaOH;

b) Dung dịch HCl;

c) Dung dịch AgNO3.

Nếu có phản ứng xảy ra, viết các phương trình hóa học.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

a) Tất cả các muối đều phản ứng với dung dịch NaOH vì sản phẩm tạo thành là Mg(OH)2, Cu(OH)2,

Mg(NO3)2 + 2NaOH → 2NaNO3 + Mg(OH)2↓

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2↓

b) Không có muối phản ứng với dung dịch HCl vì không tạo kết tủa và khí.

c) Chỉ có muối CuCl2 phản ứng với dung dịch AgNO3 vì sản phẩm tạo thành có AgCl không tan.

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + Cu(NO3)2

Bài 4 trang 33 SGK Hóa học 9

Cho các dung dịch muối sau phản ứng với nhau từng cặp, đánh dấu (x) nếu có phản ứng, đánh dấu (o) nếu không.

Na2CO3

KCl

Na2SO4

NaNO3

Pb(NO3)2

BaCl2

Viết phương trình hóa học vào ô có đánh dấu (x).

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Na2CO3

KCl

Na2SO4

NaNO3

Pb(NO3)2

x

x

x

o

BaCl2

x

o

x

Phương trình hóa học của phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → 2NaNO3 + PbCO3↓

Pb(NO3)2 + 2KCl → 2KNO3 + PbCl2↓

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → 2NaNO3 + PbSO4↓

BaCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + BaCO3↓

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4↓

Các dạng bài tập về tính chất hóa học của muối

Vì tính chất hóa học của muối khá phức tạp nên cách để nhớ bài là làm thật nhiều bài tập và lặp đi lặp lại.

Loại bài đăng: Tàn dư đã biến mất

Bước 1: Tính số mol mỗi chất phản ứng.

Bước 2: Ta có 2 tỉ lệ:

  • A = số mol chất X trong đề / hệ số của chất X trong phản ứng
  • B = số mol chất Y trong đề / hệ số của chất Y trong phản ứng

=> So sánh A và B, chất nào nhỏ hơn thì chất đó đã tham gia phản ứng.

Bước 3: Tính khối lượng các chất còn lại sau phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bước 4: Tính khối lượng chất còn lại bằng cách lấy lượng chất phản ứng trừ đi lượng ban đầu.

Các dạng bài tập về tính chất hóa học của muối thường gặp

Loại bài viết để xác định chất lượng

a/ Nhận biết 3 ống nghiệm chứa NaCl, NaOH, Na2SO4 bằng phương pháp hóa học ở bài 9.

b/ Có 6 lọ không nhãn đựng các dung dịch sau: HCl, H2SO4, CaCl2, Na2SO4, Ba(OH)2, KOH. Dùng quỳ tím nhận biết.

Bảng hoàn thành phản ứng hóa học

Hoàn thành các phản ứng sau (nếu có) và cho biết đó có phải là phản ứng trao đổi hay không?

a/ MgCl2 + NaNO3…

b/ MgCl2 + NaNO3…

c)… + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Dạng sơ đồ phản ứng

Dạng bài này xuất hiện khá nhiều trong các bài kiểm tra. Tuy nhiên nếu làm được bài tập này thì mới biết hết tính chất hóa học của muối.

a/ Fe(NO3)3 –> Fe(OH)3 –> Fe2O3 –> FeCl3 –> Fe –> FeCl2 –> AgCl

b/ Na –> Na2O –> Na2SO3 –> NaCl –> NaOH –> Fe(OH)3 –> Fe2O3 –> Fe2(SO4)3

Trên đây là những kiến ​​thức cô đọng nhất về tính chất hóa học của muối. Vì muối có tính chất đa dạng nên sẽ khiến trẻ lúng túng khi làm bài, nên dành nhiều thời gian hơn để làm bài.

Các dạng bài tập về tính chất hóa học của muối

Sơ đồ tư duy về tính chất hóa học của muối

Sơ đồ tư duy Tính chất hóa học của muốiSơ đồ tư duy Tính chất hóa học của muối

Xem thêm:

  • Nêu tính chất hóa học của kim loại? Ví dụ về hóa học kim loại
  • Công thức hóa học là gì? Tổng hợp công thức hóa học lớp 8, 9, 10 đầy đủ nhất
  • M là gì, M là gì trong hóa học? Tổng hợp các công thức liên quan và các dạng bài tập tính m, M, n

Như vậy là chúng ta đã bao quát những kiến ​​thức chi tiết nhất về khái niệm và tính chất hóa học của muối. Và để nhớ kiến ​​thức lâu hơn các em đừng quên chăm chỉ làm bài tập nhé! Chúc các em nắm vững kiến ​​thức để chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp đạt kết quả như mong muốn.

Bạn thấy bài viết Tính chất hoá học của muối là gì? Tính chất và các dạng bài tập cơ bản, có đáp án có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tính chất hoá học của muối là gì? Tính chất và các dạng bài tập cơ bản, có đáp án bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay
Nhớ để nguồn bài viết này: Tính chất hoá học của muối là gì? Tính chất và các dạng bài tập cơ bản, có đáp án của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp các tác phẩm văn học lớp 12 thi thpt 2022 trọng tâm, dễ ra thi nhất

Viết một bình luận