tìm hiểu tư tưởng yêu nước trong bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

tìm hiểu tư tưởng yêu nước trong bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn
Bạn đang xem: tìm hiểu tư tưởng yêu nước trong bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn tại Kênh Văn Hay

Đề bài: Tìm hiểu tư tưởng yêu nước trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn

Tìm hiểu tư tưởng yêu nước trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn

I. Sơ lược tìm hiểu tư tưởng yêu nước trong bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn

1. Mở bài:

Giới thiệu tác giả, tác phẩm và nội dung tìm hiểu.

2. Thân bài:

Một. Tư tưởng yêu nước thể hiện ở mục đích dời đô: – “chẳng qua là muốn đặt kinh đô ở nơi trung tâm, mưu việc lớn, mưu muôn đời cho con cháu, trên dưới thuận theo ý dân, thuận thì đổi”. → Đặt nền móng cho sự phát triển phồn vinh của đất nước sau này, nhằm quy tụ những tinh hoa của dân tộc vào một nơi thích hợp, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, để con cháu mai sau được hưởng thái bình và thịnh vượng. thịnh vượng.– Việc dời đô không phải là ý chí của cá nhân Lý Thái Tổ, mà đó là một quyết định thuận theo ý “mệnh trời”, thuận theo ý dân, thuận theo ý dân, đặt lợi của dân là trên hết.– Củng cố, bổ sung mục đích, ý nghĩa chính đáng của việc dời đô ra Đại La:+ Tác giả chỉ ra trong quá khứ nhà Thương có 5 lần dời đô, nhà Chu cũng có 5 lần dời đô. 3 tấn imes => Vận nước đi lên, phong tục hưng thịnh. + Trách nhà Đinh, nhà Lê “thuận theo ý trời, coi thường mệnh trời”, không chịu thay đổi, khiến “triều” thịnh không được lâu- bền lâu, lộc ngắn, trăm họ phải tiêu”.=> Chứng tỏ rằng dời đô là hoàn toàn hợp lí, cần thiết nhất trong thời kì này.

b. Tư tưởng yêu nước thể hiện ở việc Lý Công Uẩn nêu ra những ưu điểm của thành Đại La so với cố đô Hoa Lư: – Bộc lộ tâm huyết, lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, khát vọng cải lương cho dân. – Vị trí địa lý “thuộc trung tâm trời đất”, “địa hình rộng rãi bằng phẳng, đất cao thoáng đạt” có thể giúp con người ổn định gia thất, tránh được tai họa. thiên tai, lũ lụt.– Lịch sử “xưa là kinh đô của Cao Vương”.– Phong thủy: thế đất đẹp “rồng cuộn hổ ngồi”, “tọa sơn hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông, hướng Tây, tiện nhìn về phía sông tựa núi”, nhưng với quan niệm của người xưa, với thế giới ấy, Đại La thực sự xứng đáng là nơi ở của bậc vương giả, là “kinh đô của đế vương muôn đời”.- Lý Thái Tổ cũng bộc lộ sự anh minh, sáng suốt của mình. và lòng yêu nước thương dân sâu sắc khi đặt câu hỏi tham khảo, hỏi ý kiến ​​nhân dân rằng “Ta muốn dựa vào lợi thế đó mà định chỗ ở. Các đồng chí nghĩ sao?”. => Sự phối hợp chặt chẽ giữa lý và tình khiến bản chiếu dễ đi vào lòng người, đem lại hiệu quả thuyết phục mạnh mẽ và sự đồng thuận của đông đảo quần chúng nhân dân.#.

3. Kết luận:

Nêu cảm xúc của bạn.

II. Bài văn mẫu về tư tưởng yêu nước trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn

Lý Công Uẩn (974-1028), là một vị vua anh minh lỗi lạc, có nhiều công lao trong việc xây dựng một nước Đại Việt độc lập, giàu mạnh, có tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc, đặc biệt là tầm nhìn xa của một bậc minh quân trong việc lập quyết định quan trọng quyết định vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Một trong những dấu ấn lớn nhất trong những năm trị vì của Lý Thái Tổ là việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La năm 1010, khẳng định ý chí và sức mạnh tự cường, tự cường của dân tộc sau hơn nghìn năm. năm của phương Bắc. Sự kiện này được ghi lại trong một tác phẩm rất nổi tiếng là Thiên đô chiếu, không chỉ là việc vua ban lệnh mà còn đan xen yếu tố tình cảm, cảm xúc. Một tiếng nói cũng là một cuộc trò chuyện và trao đổi. Bên cạnh nội dung thông báo một mệnh lệnh quan trọng, những lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục, sắc bén trong slide này còn thể hiện tư tưởng rất rõ ràng đó là tinh thần yêu nước sâu sắc.

Trước hết, tư tưởng yêu nước được thể hiện ở chỗ tác giả đưa ra lý do phải dời đô từ Hoa Lư về Đại La, đó là “chỉ vì muốn đóng đô ở trung tâm, mưu việc lớn, kế đời đời con cháu, trên tuân mệnh trời, dưới thuận theo ý dân, nếu tiện thì đổi”. Tương tự như vậy, mục đích chính của việc dời đô là đặt nền móng cho sự phát triển phồn vinh của đất nước trong tương lai, hướng tới quy tụ tinh hoa của đất nước vào một nơi thích hợp, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, để con cháu mai sau được thái bình thịnh trị. Ngoài ra, việc dời đô không phải là ý chí cá nhân của Lý Thái Tổ mà đó là một quyết định thuận theo ý “mệnh trời”, dưới sự góp ý của nhân dân và quần chúng nhân dân. # Chỉ có đồng thuận thì mới thực hiện, tức là vẫn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Có thể nói, tư tưởng yêu nước, thương dân đã được thể hiện rõ nét trong mục đích dời đô. Hơn nữa, để củng cố, bổ sung cho mục đích, ý nghĩa chính đáng của việc dời đô về Đại La, Lý Thái Tổ đã khéo léo viện dẫn những dẫn chứng xác thực từ chính sử Trung Quốc – một quốc gia có ảnh hưởng lớn đến Đại Việt và cả những dẫn chứng từ chính sử Trung Quốc. bản thân đất nước. Tác giả chỉ ra rằng xưa nhà Thương có 5 lần dời đô, nhà Chu cũng có 3 lần, nhưng sau những lần dời đô đó, đất nước đi lên, phong tục phồn thịnh. Ngược lại, Lý Thái Tổ cũng có ý phê phán nhà Đinh, nhà Lê “làm theo ý mình, coi thường mệnh trời”, không chịu thay đổi, làm cho “vương triều không bền, vận ngắn, trăm họ suy tàn”. Là những bài học kinh nghiệm ngay từ các triều đại xưa, khiến Lý Công Uẩn nhanh chóng nhận ra sự cần thiết của việc dời đô, để tránh xảy ra những cái cớ thương tâm, khi vương triều kém phát triển, liên miên gặp tai họa, nhân dân thì khổ.Nhận định, việc Lý Công Uẩn dẫn chứng từ các triều đại Trung Quốc, cùng với lịch sử hai triều đại Đinh, Lê kết hợp với ý trời đã chứng minh việc dời đô là hoàn toàn hợp lý và cần thiết. cần thiết nhất trong giai đoạn này, khi đất nước đã ổn định, không còn thù trong, giặc ngoài, công cuộc xây dựng đất nước cần một thủ đô tập trung, hội tụ mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu cần thiết. f người dân. nhu cầu phát triển quốc gia.

Tư tưởng yêu nước không chỉ thể hiện ở mục đích chính đáng của việc dời đô về Đại La mà còn ở việc Lý Công Uẩn trình bày những ưu điểm của thành Đại La so với kinh đô Hoa Lư xưa. Điều đó thể hiện tâm huyết, lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, một lòng khát khao cải thiện vận mệnh của đất nước, của dân tộc, mong cho nhân dân có cuộc sống ấm no, ấm no. Ông đã nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ về kinh đô mới, dần dần đưa ra những ưu điểm nổi bật của thành Đại La về nhiều mặt. Về vị trí địa lý “thuộc trung tâm trời đất”, nơi tập trung dân cư làm ăn, buôn bán, giao thông đi lại thuận tiện, ngoài ra “địa thế rộng mà bằng, đất cao mà thoáng” có thể giúp dân ổn định. gia đình họ không có việc làm để tránh thiên tai, lũ lụt. Trong lịch sử, “cựu đô Cao Vương”, Cao Vương xưa là một vị quan Trung Quốc được lệnh sang nước ta để cai trị vùng đất Giao Chỉ đã chọn Đại La làm căn cứ đô hộ. chứng tỏ một điều rằng Đại La là vùng đất có nhiều lợi thế. Về mặt phong thủy, nơi đây có thế đất đẹp “rồng cuộn hổ ngồi”, “tọa bắc đông tây, tiện nhìn sông tựa núi”, nhưng với quan niệm của người xưa, Trong thế giới ấy, Đại La thực sự xứng đáng là nơi ở của bậc vương giả, là “kinh đô của vua muôn đời”. Đặc biệt sau khi đưa ra những luận cứ khẳng định Đại La phù hợp làm kinh đô mới, Lý Thái Tổ còn bộc lộ sự anh minh, sáng suốt và lòng yêu nước sâu sắc khi đặt câu hỏi tham khảo, đề nghị quần chúng rằng “Ta muốn dựa vào sự thuận lợi ấy mà định nơi ở. Các bạn nghĩ sao?” Có thể thấy, tuy Chiếu là ban hành mệnh lệnh bắt buộc, quyết định là lời của hoàng đế, nhưng trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn, tác giả cũng đan xen những câu đối. Bài viết bộc lộ cảm xúc, lời lẽ rất chân thành, dễ đi vào lòng người, mang lại hiệu quả thuyết phục mạnh mẽ và được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. #.

Tóm lại, tư tưởng yêu nước trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn bao gồm những mặt chủ yếu sau: Thứ nhất, ý chí quật cường và khát vọng của dân tộc Đại Việt trong việc xây dựng một quốc gia hùng mạnh, độc lập tự do, thể hiện rõ ở quyết định dời đô. định đô từ Hoa Lư đến Đại La. Thứ hai là tư tưởng vì dân, lấy lợi ích của dân làm cơ sở chính để thay đổi và đưa ra những quyết định quan trọng. Và cuối cùng, tâm huyết, tình yêu chân chính, tầm nhìn xa, quyết tâm thay đổi vận mệnh của Lý Thái Tổ cũng là một biểu hiện rất rõ nét của lòng yêu nước thương dân sâu sắc của ông.

——Bản tóm tắt——

Bài viết là những hiểu biết cơ bản về tư tưởng yêu nước xuyên suốt tác phẩm Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn. Để hiểu thêm về tác phẩm này, mời các bạn tham khảo các bài viết sau để tìm hiểu Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn, Bình luận về lời nói của Lý Công Uẩn trong Chiếu dời đô: Xem khắp nước Việt, chỉ nơi này là thắng địa …, giá trị nhân văn trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn, Tư tưởng về tình cảm yêu nước, thương dân thể hiện trong Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ.

Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Bạn thấy bài viết tìm hiểu tư tưởng yêu nước trong bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về tìm hiểu tư tưởng yêu nước trong bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: tìm hiểu tư tưởng yêu nước trong bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích Nghệ thuật châm biếm đả kích trong tác phẩm Vi Hành hay nhất - Ngữ văn lớp 11

Viết một bình luận