Tập hợp những nghi vấn trắc nghiệm Microsoft Access

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Bạn đang xem: Tập hợp những nghi vấn trắc nghiệm Microsoft Access tại Kênh Văn Hay

Câu hỏi KIỂM TRA MICROSOFT ACCESS

Câu hỏi 1. Thuộc tính Văn bản xác thực của trường A sẽ được chỉ định

A) Dòng thông báo lỗi khi nhập giá trị của trường A không hợp lệ B) Dòng thông báo xuất hiện khi con trỏ được chuyển vào cột AC) Điều kiện cần để con trỏ được chuyển vào cột AD) Dữ liệu điều kiện đủ điều kiện để giới hạn phạm vi giá trị được nhập vào trường A

Câu 2. Trong một truy vấn (Query) ta có thể nhóm tối đa bao nhiêu trường A) 256 B) 10 C) 128 D) 255

Câu 3. Tên bảng) Có dấu cách B) Có độ dài tên tùy ý C) Không có dấu cách D) Có độ dài tối đa 64 ký tự, không dùng dấu cách, không dùng tiếng Việt có dấu.

Câu 4. Phần thập phân của kiểu dữ liệu Long Interger có thể chứa tối đa A) 1 chữ số B) 7 chữ số C) 15 chữ số D) 0 chữ số

Câu 5. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng trong Access là A) Cơ sở dữ liệu phân tán B) Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng C) Cơ sở dữ liệu quan hệ D) Cơ sở dữ liệu tập trung

Câu 6. Tổng số bàn có thể mở cùng lúc là A) 64B) 255C) 1024D) Không giới hạn

Câu 7. Thuộc tính nào của MainForm cho phép tạo đúng mối quan hệ dữ liệu với SubFormA) Link SubForm và Link MainFormB) Mối quan hệ SubForm và Mối quan hệ MainFormC) Link Child Field và Link Master FieldD) Casecade Relate Field

Câu 8. Để cho phép người dùng làm việc trên nhiều Form khác nhau khi Form A đang mở, trong Form A đặt thuộc tính A) Popup = yes, Modal = yesB) Popup = no, Modal = noC) Popup = yes, Modal = noD) Popup = không, Madal = có

Câu 9. Khi xóa Form “Nhanvien” A) Mất toàn bộ Macro cài đặt trong Form B) Mất toàn bộ thủ tục cài đặt trong Form C) Mất toàn bộ dữ liệu về nhân viên D) Toàn bộ Macro và thủ tục cài đặt trong Form Biểu mẫu sẽ bị mất, nhưng dữ liệu nhân viên sẽ không bị mất

Câu 10. Một cơ sở dữ liệu Access 2003 có bao nhiêu thành phần A) Một thành phần duy nhất là TableB) 5 thành phần: Tables, Queries, Forms, Reports, MacrosC) 6 thành phần: Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, PagesD) 7 thành phần : Bảng, Truy vấn, Biểu mẫu, Báo cáo, Macro, Trang, Mô-đun.

Tải về tài liệu để biết thêm chi tiết.

Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Bạn thấy bài viết Tập hợp những nghi vấn trắc nghiệm Microsoft Access có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tập hợp những nghi vấn trắc nghiệm Microsoft Access bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: Tập hợp những nghi vấn trắc nghiệm Microsoft Access của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  tiểu truyện danh nhân Phan Bội Châu

Viết một bình luận