Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học – Ngữ Văn 12

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Bạn đang xem: Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học – Ngữ Văn 12 tại Kênh Văn Hay

Các thầy cô tại Cmm.edu.vn sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài Nghị luận về một quan điểm về văn học để các bạn tham khảo.

I. Kiến thức cơ bản trong bài Nghị luận về văn học

– Ý kiến ​​về văn học rất đa dạng. Có ý kiến ​​về lịch sử văn học; về lý luận văn học (chức năng của văn học, giá trị của văn học); về tác giả, tác phẩm, v.v.

– Bài văn nghị luận về văn học thường chú trọng giải thích, nêu ý nghĩa của một ý kiến ​​về văn học (ý kiến ​​đó có đúng không, ý kiến ​​đó có ý nghĩa như thế nào đối với văn học và đời sống,…).

II. Hướng dẫn tìm hiểu bài viết

Về ý kiến ​​của Giáo sư Đặng Thai Mai: “Nhìn chung, văn học Việt Nam phong phú, đa dạng nhưng nếu phải xác định một dòng chính, một trào lưu, cổ kim chiêm nghiệm thì đó là văn học yêu nước”. .

– Giải nghĩa từ khó trong lời bình của Đặng Thai Mai.

+ “Phong phú, đa dạng”: trường hợp này nên hiểu là có nhiều tác phẩm với nhiều phương thức thể loại khác nhau.

+ “Mainstream”: dòng chính, trong trường hợp này được hiểu là bộ phận chính, nội dung chính.

+ “Tiệm kim cổ”: thông suốt từ xưa đến nay.

– Đề bài yêu cầu nhận xét của giáo sư Đặng Thai Mai: từ xưa đến nay, trong sự phong phú, đa dạng của nền văn học Việt Nam, văn học yêu nước là một xu hướng chủ đạo, một bộ phận chính. Ý kiến ​​này gồm hai điểm chính:

+ Nền văn học Việt Nam đã phản ánh sự phong phú, đa dạng của đời sống con người Việt Nam.

+ Nhân dân ta ngay từ rất sớm đã phải chống lại các thế lực tàn bạo luôn lăm le xâm chiếm lãnh thổ; bảo vệ biên giới, gian lao, bền bỉ, chiến thắng vẻ vang quân xâm lược phương Bắc, rồi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ,… Do hoàn cảnh đặc biệt đó, dòng văn học chủ đạo của Việt Nam là văn học yêu nước. Đặc điểm đó xuyên suốt từ xưa đến nay (trích dẫn và nghiên cứu một số tác phẩm tiêu biểu như: Sông núi nước Nam (Lý Thường Kiệt (?)), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Đại cáo bình Ngô. ( Nguyễn Trãi), Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh),…).

+ Tự hào về truyền thống dân tộc, trân trọng những thành tựu của nền văn học nước nhà là biểu hiện của lòng yêu nước.

II. Hướng dẫn soạn bài Nghị luận về quan điểm văn học

Soạn bài Nghị luận ngắn gọn về một quan điểm văn học

Đề 1 (trang 93 sgk ngữ văn 12): Về ý kiến ​​của nhà văn Thạch Lam: “Văn chương là thứ vũ khí cao quý và đắc lực mà chúng ta có được, để vừa tố cáo, thay đổi một thế giới gian dối, tàn ác, vừa làm cho trái tim trong sáng, giàu đẹp hơn .”

Mở đầu: Giới thiệu và trích dẫn ý kiến ​​của Thạch Lam về văn học

– Nêu cảm nghĩ cá nhân về ý tưởng

Thân bài:

– giải trình ý kiến:

+ Văn học là thứ vũ khí cao quý, hữu hiệu: văn học được coi là công cụ giúp nhà văn hoàn thành sứ mệnh của thời đại.

Văn học tác động trực tiếp đến tình cảm con người

– Tố cáo và thay đổi toàn diện sự giả dối và tàn ác để tâm hồn người đọc trong sáng và phong phú hơn:

+ văn học vạch trần, phê phán những tệ nạn của xã hội, đòi bài trừ và thay thế nó

+ Trau dồi ý thức, xây dựng lối sống trong sạch, thanh lọc con người

Nhận xét, bình luận:

– Thạch Lam tự hào khi sử dụng vũ khí là ngòi bút văn học

+ Nhận xét đúng đắn, khái quát, sát thực tế

+ Nhận thức được sức mạnh to lớn và cao quý của văn học

+ Hiểu mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ (phản ánh và xây dựng tâm hồn)

Trọn niềm tin vào khả năng của văn chương, khả năng nuôi dưỡng tâm hồn con người

Kết thúc:

Khẳng định tính đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của văn học trong đời sống

Đề 2 (trang 93 sgk Ngữ văn tập 1): Về ý kiến ​​của nhà phê bình Hoài Thanh về thơ Tố Hữu: “Thái độ hết lòng vì cách mạng là nguyên nhân chính dẫn đến thành công của thơ ông”.

Khai mạc:

Dẫn nhập trích lời phê bình của Hoài Thanh

Nêu ý kiến ​​của mình về ý kiến ​​đó

Thân bài:

– giải thích ý kiến ​​của tác giả Hoài Thanh:

+ Trình bày một số nguyên nhân dẫn đến thành công của thơ Tố Hữu

+ Do tài năng thiên bẩm, truyền thống gia đình, quê hương

+ Chính “thái độ toàn tâm, toàn ý vì cách mạng là chính” dẫn đến thành công của thơ ông

– Bằng chứng của tuyên bố:

+ Tác giả Tố Hữu là người toàn tâm, toàn ý với cách mạng, luôn trăn trở, trằn trọc với mọi nỗi khổ, niềm vui của chặng đường lịch sử.

+ Tình cảm, suy nghĩ chân thành, tha thiết của nhà thơ cách mạng là chất liệu thơ để ông viết nên những bài thơ trữ tình chính trị.

+ Ở tác giả có sự thống nhất, hài hòa giữa người và thơ.

(Có thể lấy các tác phẩm như Việt Bắc, Từ Đó… để dẫn chứng)

– Thơ Tố Hữu là sự phản chiếu tâm hồn cách mạng vào thơ.

Kết thúc:

– Khẳng định câu nói của Hoài Thanh phù hợp với sáng tác của Tố Hữu, phù hợp với lí luận thi pháp

– Thơ Tố Hữu thành công rực rỡ trong thể loại thơ cách mạng

Soạn bài Nghị luận về chính kiến ​​văn học chi tiết

1. Về quan điểm của nhà văn Thạch Lam: “Văn học là thứ vũ khí cao quý và hữu hiệu mà chúng ta có được, vừa tố cáo, thay đổi thế giới giả dối, tàn ác, vừa làm cho tâm hồn con người trong sáng, phong phú hơn”.

– giải thích câu nói của Thạch Lam: nhà văn đề cao giá trị cải tạo xã hội và giá trị giáo dục của văn học.

– Chứng minh tác dụng và vai trò trên của văn học:

+ Phục hồi xã hội: “tố cáo xã hội giả dối, tàn ác” (tìm hiểu một số tác phẩm tiêu biểu như: thơ Tú Xương, Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Chí Phèo của Nam Cao,…) hành động để cải thiện xã hội.

+ giá trị giáo dục của văn học (“làm cho lòng người trong sáng, giàu đẹp hơn”): giáo dục lòng yêu nước, thương nòi, nhân cách,… cho con người (tìm hiểu một số tác phẩm tiêu biểu như: truyện ngắn của Thạch Lam, thơ văn của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh,…).

– Khẳng định tính đúng đắn, tiến bộ của tư tưởng Thạch Lam và nhấn mạnh giá trị trường tồn của tư tưởng đó.

2. Về ý kiến ​​của nhà phê bình Hoài Thanh về thơ Tố Hữu: “Tâm hồn hết lòng vì cách mạng là nguyên nhân chính dẫn đến thành công của thơ ông”.

– Cảm nhận của Hoài Thanh về thơ Tố Hữu trích từ bài thơ Tố Hữu viết năm 1976, in lại trong Tuyển tập Hoài Thanh, Nxb Văn học, 1982.

– Cần lưu ý từ chính trong nhận định: “Thái độ hết lòng vì cách mạng là nguyên nhân chính dẫn đến thành công của thơ ông”. Tương tự, theo Hoài Thanh, ngoài “thái độ hết lòng vì cách mạng” còn có những nguyên nhân khác dẫn đến thành công của Tố Hữu (như tài năng, truyền thống gia đình, sự tu dưỡng, rèn luyện,…).

– Tác giả nói riêng về thơ trữ tình – chính trị của Tố Hữu chứ không nói về nguyên nhân thành công của tất cả các nhà thơ. Nhu cầu tình cảm của con người rất đa dạng và phong phú nên thơ trữ tình có nhiều thể loại khác nhau với những nguyên nhân thành công khác nhau.

– Thơ Tố Hữu chủ yếu là thơ trữ tình – chính luận (các tập thơ Tử Thất, Việt Bắc, Xuôi gió, Ra trận, Mưu và Hoa,…) ý kiến ​​của Hoài Thanh đối với các tập thơ này.

– Ý kiến ​​của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác thơ Tố Hữu và định hướng cho chúng ta khi tìm hiểu thơ Tố Hữu thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ý kiến ​​ấy cũng đúng về mặt lý thuyết vì “Nhà văn phải phấn đấu sao cho những gì làm anh ta phấn khích, xúc động cũng chính là những gì làm cho đồng bào của anh ta hạnh phúc hay đau khổ” (Bese).

Trên đây là phần hướng dẫn Soạn bài Nghị luận về một ý kiến ​​về tác phẩm văn học do các thầy cô của Cmm.edu.vn soạn trong chuyên mục Văn mẫu 12. Các em có thể tham khảo đầy đủ bài soạn văn lớp 12 tại đây. đó là nó.

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học – Ngữ Văn 12 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học – Ngữ Văn 12 bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học – Ngữ Văn 12 của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Văn mẫu lớp 9 Tập 2 | Văn phân tích, nghị luận văn học lớp 9 Tập 2

Viết một bình luận