Số thập phân là gì? Các dạng toán và hướng dẫn giải bài tập số thập phân chi tiết

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Số thập phân là gì? Các dạng toán và hướng dẫn giải bài tập số thập phân chi tiết
Bạn đang xem: Số thập phân là gì? Các dạng toán và hướng dẫn giải bài tập số thập phân chi tiết tại Kênh Văn Hay

Số thập phân là một trong những dạng số đặc biệt, sẽ có các phép tính tương tự như số tự nhiên. Như vậy, để hiểu rõ hơn số thập phân là gì? Có những loại số thập phân nào? Hãy cùng Kênh Văn Hay khám phá chi tiết hơn ngay trong bài viết sau đây.

thập phân là gì?

Số thập phân là phân số có tử số và mẫu số. Trong đó mẫu số chính là các số có dạng 10, 100, 1000… Mẫu số chính là tích của 10 chữ số.

Số thập phân thường được viết là: 0,1; 0,001; 0,0001…

Cách đọc số thập phân

Cách đọc số thập phân chúng ta sẽ dựa vào công thức: phần nguyên + “dấu phẩy” + phần thập phân.

Ví dụ:

 • 3, 45: Ba điểm bốn mươi lăm
 • 30.82: Ba mươi phẩy tám mươi hai.

xây dựng thập phân

Một số thập phân có hai phần, một phần nguyên và một phần thập phân và chúng được phân tách bằng dấu phẩy. Trong đó, các số đứng trước dấu phẩy gọi là phần nguyên, sau dấu phẩy là phần thập phân.

Các cách chuyển đổi sang số thập phân

Khi học về số thập phân sẽ có dạng chuyển số thập phân sang số khác. Bao gồm:

Chuyển phân số thành số thập phân

Để chuyển đổi một phân số thành số thập phân, chỉ cần chia tử số cho mẫu số. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi phân số thập phân thành số thập phân bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với một số tự nhiên để được mẫu số là 10, 100, 1000….

* Lưu ý: Khi chuyển một phân số thập phân thành số thập phân, ta cần tính xem mẫu số có bao nhiêu chữ số 0, phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số.

Ví dụ: Chuyển phân số 6/5 thành số thập phân.

Chuyển hỗn số thành số thập phân

Để chuyển hỗn số thành số thập phân, ta sẽ chuyển hỗn số thành phân số thập phân rồi chuyển ngược lại thành số thập phân.

Chuyển đổi các phép đo chiều dài và khối lượng thành số thập phân

Đầu tiên, chúng ta cần tìm mối liên hệ giữa hai đơn vị khối lượng hoặc độ dài đã cho. Sau đó tiến hành chuyển chúng về dạng phân số thập phân có đơn vị lớn hơn, rồi tiếp tục chuyển chúng về dạng thập phân tương ứng.

Ví dụ: đổi 5cm sang dm

Chuyển số thập phân thành phân số thập phân

Để chuyển đổi một số thập phân thành một phân số thập phân, hãy làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định phần thập phân của số thập phân đã cho.
 • Bước 2: Viết mẫu số của phân số tương ứng là 10, 100, 10000… với số chữ số 0 bằng số chữ số thập phân.

Ví dụ: Chuyển số thập phân 5,43 thành phân số thập phân.

Trả lời:

Phần thập phân của số thập phân 5,43 có 2 chữ số. Vậy phân số thập phân phải có mẫu số là 100. Tương ứng với 4,43 = 543/100.

Bí quyết thông thạo hơn 1000 từ mỗi năm với chương trình đào tạo TOP 5 thế giới. Đặc biệt! GIẢM 50% học phí + Phí học tập Kênh Văn Hay Class giúp con học tốt, cha mẹ là người bạn đồng hành đắc lực khi đăng ký.

Các phép tính với số thập phân

Tương tự như các loại số khác, trong hệ thập phân cũng sẽ có các phép tính và cách giải cơ bản như sau:

thêm số thập phân

Khi cộng 2 số thập phân ta thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Viết dưới một số hạng sao cho các chữ số cùng một hàng khi tính theo hàng dọc.
 • Bước 2: Tiến hành thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.
 • Bước 3: Đặt dấu phẩy vào cột tổng với dấu phẩy của số hạng.

Ví dụ: 45, 08 + 24, 97 = ?

Ta tính và làm như sau:

phép trừ thập phân

Tương tự như phép cộng, trong phép trừ số thập phân ta cũng viết số trừ ở dưới số bị trừ sao cho các chữ số cùng hàng thì cùng hàng. Sau đó sẽ thực hiện các phép tính trừ như trừ các số tự nhiên, hiệu dấu phẩy sẽ thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số bị trừ.

Ví dụ: 68, 4 – 25, 7 = ?

* Lưu ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ nhỏ hơn số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ thì ta có thể viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số đó để được trừ, và sau đó trừ. tương tự như các số tự nhiên bình thường.

Ví dụ: 45,8 – 26,54 = ?

phép nhân thập phân

Đối với phép nhân thập phân ta sẽ chia thành nhiều trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Để nhân số thập phân với số tự nhiên, hãy làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Thực hiện phép nhân như số tự nhiên.
 • Bước 2: Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số thập phân, rồi đặt dấu phẩy cách nhau ở tích có bao nhiêu chữ số từ phải sang trái.

Ví dụ: 6,8 x 15 = ?

Ta tính và làm như sau:

Trường hợp 2: Nhân một số thập phân với 10, 100,1000, …

Để nhân một số thập phân với các số 10, 100, 1000… ta chỉ cần di chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải các chữ số 1, 2, 3… tương ứng.

Ví dụ:

1,5 x 10 = 15

0,912 x 100 = 91,2

4,32 x 1000 = 4320.

Trường hợp 3: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Để nhân một số thập phân với một số thập phân khác, ta thực hiện phép nhân tương tự như với một số nguyên. Sau đó, đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của cả hai số và đặt chúng bằng dấu phẩy theo bao nhiêu chữ số từ phải sang trái.

Ví dụ: 25,6 x 1,5 = ?

Ta tính và làm như sau:

phép chia thập phân

Tương tự như phép nhân, phép chia số thập phân cũng sẽ được chia theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Để chia một số thập phân cho một số nguyên, ta chia phần nguyên của số đó cho số chia. Sau đó đặt dấu phẩy vào bên phải thương vừa tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục giải phép chia. Cuối cùng, thực hiện phép chia với mỗi chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Ví dụ: 216,72 : 42 = ?

Ta tính và làm như sau:

Trường hợp 2: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000…

Để chia một số thập phân cho các số 10, 100, 1000… ta chỉ cần di chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái các chữ số 1, 2, 3… tương ứng.

Ví dụ:

43, 2 : 10 = 4, 32

12,5 : 100 = 0,125

2543,6 : 1000 = 2,5436

Trường hợp 3: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên có thương là một số thập phân

Khi giải phép tính chia một số tự nhiên cho số dư, ta thực hiện phép chia thêm như sau:

 • Viết dấu phẩy tương ứng vào bên phải thương.
 • Thêm một chữ số vào bên phải của phần còn lại và sau đó chia.
 • Trường hợp nếu dư thì viết thêm 00 vào bên phải số dư và tiếp tục chia cho đến khi số dư bằng 0.

Ví dụ: 483 : 35 = ?

Ta tính và làm như sau:

Trường hợp 4: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Để chia một số tự nhiên cho một số thập phân, ta cần đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số bị chia mà ta sẽ viết thêm vào bên phải số bị chia. Thực hiện phép chia như mọi số tự nhiên khác.

Ví dụ: 3 : 6,25 = ?

Ta tính và làm như sau:

Trường hợp 5: Chia một số thập phân cho một số thập phân

Để chia một số thập phân cho một số thập phân khác, ta cũng đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số bị chia, rồi chuyển dấu thập phân của số bị chia sang bên phải bao nhiêu chữ số. Sau đó tiếp tục bỏ dấu phẩy ở số bị chia và thực hiện phép chia tương tự như đối với số tự nhiên.

Ví dụ: 91,08 : 3,6 = ?

Chúng tôi đặt phép tính và sau đó thực hiện như sau:

So sánh số thập phân

Để so sánh hai số thập phân, hãy làm theo các bước sau:

 • So sánh phần nguyên của hai số thập phân như hai số tự nhiên, phần nguyên của số thập phân càng lớn thì số đó càng lớn.
 • Nếu phần nguyên của hai số thập phân bằng nhau, hãy so sánh các số thập phân từ trái sang phải. Cho đến một hàng, chữ số thập phân lớn nhất ở hàng tương ứng là lớn hơn.

Ví dụ: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 7,34; 6,42; 5,98; 7,43; 6.01

Trả lời:

So sánh phần nguyên ta thấy 5 < 6 < 7

Tiếp tục so sánh 2 số có cùng phần nguyên ta có: 7.34 < 7.43 và 6.01 < 0.42

Kết quả là dãy số thập phân đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: 5,98; 6,01; 6,42; 7,34; 7.43.

bài tập số thập phân có lời giải

Dưới đây Kênh Văn Hay sẽ tổng hợp một số bài tập về số thập phân, để các bạn tiện theo dõi và cùng luyện tập:

(Nguồn: Tổng hợp)

Bí quyết học kiến ​​thức số thập phân hiệu quả

Để nâng cao hiệu quả giải bài tập số thập phân, sau đây là một số mẹo nhỏ phụ huynh và các em tham khảo:

Khám phá, học hỏi và thực hành kiến ​​thức về số thập phân với con của bạn. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Nắm vững lý thuyết về số thập phân: Để giải được các bài tập, học sinh phải nắm vững lý thuyết về số thập phân từ cách đọc, cách viết, cấu tạo, cách tính, quy đổi… là nền tảng quan trọng. tốt nhất. Nếu trẻ quên hoặc chưa hiểu phần nào, cha mẹ cần kịp thời hướng dẫn, củng cố cho trẻ.

 • Học đi đôi với hành: Bên cạnh việc học lý thuyết, cha mẹ nên khuyến khích con thường xuyên thực hành hơn thông qua làm bài tập ở trường, sách giáo khoa, tìm hiểu thêm kiến ​​thức trên mạng, luyện thi… là phương pháp giúp kích thích khả năng ghi nhớ, tiếp thu và suy nghĩ tốt hơn.

 • Học toán ứng dụng với thực tế: ứng dụng của số thập phân trong thực tế khá nhiều như đo khoảng cách, khối lượng vật, chiều dài vật… Vì vậy, cha mẹ có thể đưa ra những ví dụ liên quan để giúp trẻ dễ hình dung và ghi nhớ kiến ​​thức này tốt hơn.

 • Xây dựng nền tảng và niềm yêu thích toán học với Kênh Văn Hay: Đây là ứng dụng dạy toán song ngữ trực tuyến dành cho lứa tuổi mầm non và tiểu học. Với nội dung bám sát hơn 60 chủ đề toán học, trong đó có số thập phân, được giảng dạy dưới dạng video, hình ảnh hoạt hình vui nhộn giúp trẻ dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ kiến ​​thức. Cùng với đó, trẻ còn được luyện tập thông qua các trò chơi tương tác cá nhân hóa, giúp tăng cường khả năng hiểu, ghi nhớ và tư duy khi học toán và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống tốt hơn. Cùng nhiều tính năng hỗ trợ bé học toán, quản lý của phụ huynh được tích hợp trên Kênh Văn Hay. Chỉ với 2.000 đồng/ngày nhưng hiệu quả mà ứng dụng này mang lại rất lớn mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo.

Kết luận

Trên đây là tổng hợp chi tiết những kiến ​​thức cơ bản về số thập phân. Hi vọng những thông tin trên sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc học tập của các bé cũng như giúp công việc dạy dỗ của các bậc phụ huynh trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Bạn thấy bài viết Số thập phân là gì? Các dạng toán và hướng dẫn giải bài tập số thập phân chi tiết có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Số thập phân là gì? Các dạng toán và hướng dẫn giải bài tập số thập phân chi tiết bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay
Nhớ để nguồn bài viết này: Số thập phân là gì? Các dạng toán và hướng dẫn giải bài tập số thập phân chi tiết của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Giải thích định luật về công dễ hiểu nhất | Vật lý 8 bài 14

Viết một bình luận