NOC là gì? Ý nghĩa của NOC? những nhóm ngành nghề được phân loại trong NOC theo những loại công việc

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

NOC là gì? Ý nghĩa của NOC? những nhóm ngành nghề được phân loại trong NOC theo những loại công việc
Bạn đang xem: NOC là gì? Ý nghĩa của NOC? những nhóm ngành nghề được phân loại trong NOC theo những loại công việc tại Kênh Văn Hay

6.1. nếu như bạn muốn tới Canada với tư cách là người lao động tay nghề cao, theo chương trình nhập cư nhanh (Express Entry):

nếu như bạn muốn tới Canada định cư với tư cách là người lao động có tay nghề cao, bạn có thể truy cập vào thanh dụng cụ trực tuyến mới của Cục nhập cư Canada “Come to Canada” để biết liệu mình có thể đăng kí vào Express Entry (nhập cư nhanh) hay không.

Bạn cần phải có nghề nghiệp hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp thuộc loại 0, hoặc cấp độ A hoặc B để đăng kí vào chương trình nhập cư nhanh (Express Entry). Hệ thống Express Entry sẽ nhận đơn đăng kí nhập cư trong tương lai của bạn, nếu như như bạn được đánh giá thuộc một trong ba mục sau:

1. Federal Skilled Worker (Lao động trình độ cao liên bang):

Những yêu cầu tối thiểu:

a) Kinh nghiệm làm việc: kinh nghiệm làm việc của bạn bắt buộc phải:

Thuộc trình độ loại 0, cấp độ A hoặc B, phân loại bởi NOC năm 2011

Trong vòng 10 năm trở lại đây. Điều này tức là bạn cần phải có thương hiệu làm mướn việc bạn đang đăng kí với Express Entry trong vòng 10 năm trở lại.

Được trả lương (những công việc tự nguyện hay thực tập đều không được tính)

Tối thiểu một năm (1560h tổng hoặc 30h/tuần) liên tục:

 • Làm việc toàn thời gian với 1 công việc: 30h/tuần trong 12 tháng = 1 năm chẵn (1560h lao động)
 • Làm việc bán thời gian: 15h/tuần trong 24 tháng = 1 năm chẵn (1560h lao động)
 • Làm việc bán thời gian với nhiều hơn 1 công việc: 30h/tuần trong 12 tháng với nhiều hơn 1 công việc = 1 năm chẵn (1560h lao động)

Bạn cũng bắt buộc phải cho thấy rằng bạn đã làm những nhiệm vụ (duties) trong phần mô tả nghề nghiệp của NOC, bao gồm tất cả những nhiệm vụ cơ bản và hầu hết nhiệm vụ được liệt kê

b) Khả năng ngoại ngữ:

Đáp ứng mức độ tiếng nói tối thiểu với Điểm chuẩn tiếng nói Canada (CLB) 7 và Làm bài rà soát tiếng nói được Citizenship and Immigration Canada (CIC) chấp thuận cho thấy bạn đủ trình độ nói, nghe, đọc và viết.

Ngoài ra Chính phủ Canada cũng yêu cầu bạn cần phải cung ứng thêm bằng cấp về học vấn và giấy chứng thực khả năng tài chính cũng như một số yêu cầu khác. nếu như bạn đạt đủ tất cả những điều kiện tối thiểu, Chính phủ Canda sẽ xét đơn của bạn dựa theo số điểm Federal Skilled Worker của những điểm thành phần sau:

 • Khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc Pháp)
 • Học vấn
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Tuổi tác
 • Liệu bạn có thư mời làm việc còn hạn hay không
 • Khả năng hòa nhập

Những thành phần (factors) trên sẽ được cơ quan nhập cư Canada đánh giá và xem xét. Sau đó, điểm của từng thành phần sẽ được cộng lại tới 100 điểm và từ đó đánh giá vào khả năng liệu bạn có thể được nhập cư hay không. Điểm đạt hiện tại là 67 điểm.Để biết cơ chế chấm điểm của cơ quan nhập cư, bạn có thể truy cập vào http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-factors.asp

2. Federal Skilled Trades Program (Thương nhân liên bang trình đô cao)

Những yêu cầu tối thiểu:

a) Bạn phải:

 • Có kế hoạch sống bên ngoài tỉnh Quebec. Chú ý rằng tỉnh Quebec có chương trình lựa lựa chọn lao động tay nghề cao riêng của họ. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể truy cập vào đây
 • Đáp ứng đủ trình độ tiếng nói (tiếng Anh hoặc Pháp) cần thiết cho công việc của bạn ở tất cả mọi kĩ năng tiếng nói (nói, đọc, viết và nghe),
 • Có ít 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (hoặc có khoảng thời gian làm việc tương đương nếu như bạn làm những công việc bán thời gian) tại Canada trong năm năm trước khi bạn đăng kí.
 • Đáp ứng đủ yêu cầu nghề nghiệp của NOC
 • Có thư mời làm việc toàn thời gian với hợp đồng làm việc ít nhất một năm hoặc có giấy chứng thực ở ngành thương mai mà bạn đang làm, được thông qua bởi ủy ban tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của Canada.

Thời gian làm việc trong 1 năm được quy định như ở trong mục Federal Skilled Worker. 1 năm chẵn = 1560h làm việc (30h/tuần)

b) Kinh nghiệm làm việc trình độ cao: Thương nhân trình độ cao được chia thành nhiều nhóm lớn và nhỏ khác nhau bởi NOC:

 • Nhóm lớn 72: thương nghiệp công nhiệp, điện tử và xây dựng
 • Nhóm lớn 73: Thương mai bảo dưỡng và vận hành thiết bị
 • Nhóm lớn 82: Giám sát viên và những ngành kĩ thuật liên quan tới nguồn lực thiên nhiên, nông nghiêp và những sản phẩm liên quan
 • Nhóm lớn 92: Giám sát sản xuất, chế tạo, người điều hành tổng
 • Nhóm nhỏ 632: Đầu bếp và phụ bếp
 • Nhóm nhỏ 633: Người bán thịt và thợ làm bánh

Những nhóm lớn được chia thành nhiều ngành nghề khác nhau (Tất cả những ngành nghề đều thuộc trình độ cấp độ B).

Bạn cũng bắt buộc phải cho thấy rằng bạn đã làm những nhiệm vụ (duties) trong phần mô tả nghề nghiệp của NOC, bao gồm tất cả những nhiệm vụ cơ bản và hầu hết nhiệm vụ được liệt kê. nếu như bạn không cho thấy được điều này, đơn đăng kí của bạn sẽ không được chấp nhận.

c) Về khả năng ngoại ngữ:

Bạn cần phải đạt được mức điểm chuẩn tiếng nói Canada (CLB) 5 với khả năng nghe và nói và điểm chuẩn mức 4 với khả năng đọc và viết. Bạn cần phải làm thêm một bài rà soát tiếng nói được Citizenship and Immigration Canada (CIC) chấp thuận cho thấy bạn đủ trình độ nói, nghe, đọc và viết.

Ngoài ra Chính phủ Canada cũng yêu cầu bạn cần phải cung ứng thêm bằng cấp về học vấn và giấy chứng thực khả năng tài chính cũng như một số yêu cầu khác. nếu như bạn đạt đủ tất cả những điều kiện tối thiểu, đơn đăng kí của bạn sẽ được xét bởi những quận hoặc vùng lãnh thổ mà bạn muốn định cư. Quá trình nhập cư của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn muốn tới. Để biết thêm thông tin về cách xét đơn và những yêu cầu của 12 quận và vùng lãnh thổ trên toàn Canada, bạn có thể truy cập vào đây

3. Canadian Experience Class (Hạng có thương hiệu làm việc ở Canada)

Những yêu cầu tối thiểu:

a) Bạn phải:

 • Có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc trình độ cao toàn thời gian (hoặc có khoảng thời gian làm việc tương đương nếu như bạn làm những công việc bán thời gian) tại Canada trong ba năm trước khi bạn đăng kí.
 • Đã có được kinh nghiệm sống hợp pháp ở Canada
 • Đáp ứng đủ trình độ tiếng nói cần thiết cho công việc của bạn ở tất cả mọi kĩ năng tiếng nói (nói, đọc, viết và nghe),
 • Có kế hoạch sống bên ngoài tỉnh Quebec.

những công việc tư nhân hoặc kinh nghiệm làm việc khi còn là sinh viên (ví dụ như trong một kì thực tập) không được tính trong chương trình này.

b) Kinh nghiệm làm việc có tay nghề

Để được xem xét cho hạng Canadian Experience Class này, bạn cần phải có thương hiệu làm việc trình độ cao ở Canada trong vòng ba năm trước khi nộp đơn đăng kí. Theo Hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia Canada (NOC), kinh nghiệm làm việc trình độ cao tức là:

 • Công việc quản lý (NOC cấp độ 0)
 • Công việc chuyên môn (NOC kỹ năng loại A)
 • Công việc kỹ thuật và nghề thủ công (NOC kỹ năng loại B)
 • Kinh nghiệm làm việc của bạn phải bao gồm ít nhất 12 tháng làm việc toàn thời gian (30 giờ làm việc được trả lương / tuần trở lên) hoặc cùng khoảng số giờ ấy nếu như như bạn làm việc bán thời gian. Thời gian làm việc trong 1 năm được quy định như ở trong mục Federal Skilled Worker. 1 năm chẵn = 1560h làm việc (30h/tuần)

c) Khả năng tiếng nói:

Bạn phải:

 • Đáp ứng mức độ tiếng nói tối thiểu của Điểm chuẩn tiếng nói Canada (CLB) 7 đối với NOC 0 hoặc A hoặc Điểm chuẩn tiếng nói Canada (CLB) 5 đối với việc làm NOC B
 • Làm bài rà soát tiếng nói được Citizenship and Immigration Canada (CIC) chấp thuận cho thấy bạn đạt được trình độ nói, nghe, đọc và viết.

Bạn phải chứng tỏ rằng bạn khắc phục được những yêu cầu tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bằng cách nộp lại những kết quả rà soát khi bạn hoàn thành hồ sơ Express Entry. Kết quả thi của bạn không được lâu hơn hai năm vào ngày bạn đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc bạn sẽ phải thi lại bài rà soát.

Một số điều khác mà bạn nên chú ý khi nộp đơn vào Express Entry:

a) Về Học vấn:

Thông thường không có yêu cầu về học vấn cho những mục trong Express Entry. Tuy nhiên, nếu như bạn muốn kiếm điểm cho việc học tập của bạn dưới mục Express Entry, bạn cần cung ứng:

 • Giấy chứng thực trung học (secondary school) Canada hoặc bằng tốt nghiệp, bằng cấp sau cấp trung học.

HOẶC LÀ

 • Một chứng chỉ bằng cấp tại nước ngoài và một báo cáo Đánh giá chứng thực Giáo dục (ECA) từ một cơ quan được CIC chấp thuận. (Bản báo cáo phải chứng minh được nền giáo dục nước ngoài của bạn có trị giá bằng một chứng chỉ, văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp trung học hoặc cao học của Canada)

Lưu ý: Bạn chỉ được lợi lợi khi nhận được ECA nếu như chương trình học ở nước ngoài của bạn có trị giá bằng hoặc cao hơn bằng tốt nghiệp trung học Canada.

b) Người nộp đơn chính:

nếu như bạn đã lập gia đình hoặc sống chung với một người “common-law foreign national partner” tại Canada, và người đó cũng đáp ứng đủ những yêu cầu, một hoặc cả hai bạn có thể đăng kí vào Express Entry.

Người được mời nộp đơn và nộp đơn được coi là “người nộp đơn chính”.

Người “common-law partner” là một người đã sống với bạn trong một mối quan hệ vợ chồng trong ít nhất một năm. Common-law partner chấp nhận cả hai cặp vợ chồng khác nam nữ và cùng nam nữ.

c) Những yêu cầu khác:

 • Bạn phải có thể được chấp nhận vào Canada về mặt pháp lí. Tìm hiểu thêm về những trường hợp không thể chấp nhận được tại đây. Bạn phải lên kế hoạch sống ở ngoài tỉnh Quebec.

6.2 nếu như bạn muốn tới Canada với tư cách là người lao động tay nghề cao, theo chương trình Atlantic Immigration Pilot:

Kinh nghiệm làm việc của bạn phải ở trình độ loại 0 hoặc cấp độ A, B hoặc C.

6.3. nếu như bạn muốn tới Canada với nghề nghiệp trình độ C hoặc D:

 • Bạn có thể nhập cư Canada như là người được tỉnh hoặc vùng lãnh thổ đề xuất.
 • Bạn có thể nhập cư Canada qua chương trình Atlantic Immigration Pilot.
 • Bạn có thể làm việc tạm thời ở Canada trong tối đa 2 năm.

Video về NOC là gì?

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Tư vấn tuyển sinh

NOC là gì? Ý nghĩa của NOC? những ngành nghề NOC tại Canada

Cả doanh nghiệp và chính quyền cần phải tự tổ chức theo một cách nào đó liên quan tới cơ sở hạ tầng mạng của họ, đặc biệt là khi họ cần chuyển một lượng lớn dữ liệu, một điều rất phổ biến ngày nay. Giống như bất kỳ hệ thống nào, bạn cần một nhóm kiểm soát, đảm nhiệm việc giữ mọi thứ theo trình tự và đây là nơi NOC Con số tới, nhưng chuẩn xác nó là gì? Sau đây, trường THPT Sóc Trắng cung ứng những thông tin cần thiết liên quan tới NOC tới quý độc giả giả. 1. NOC là gì? NOC là từ viết tắt của cụm danh từ: Network Operations Center, tức là Trung tâm điều hành mạng, một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin. Trung tâm điều hành mạng, còn được gọi là “trung tâm quản lý mạng”, là một hoặc nhiều địa điểm có nhiệm vụ giám sát và kiểm soát mạng hoặc quản lý mạng được thực hiện trên máy tính, mạng viễn thông hoặc vệ tinh. Chức năng tổng thể là để duy trì hoạt động mạng tối ưu trên một loạt những nền tảng, phương tiện và những kênh truyền thông. Như chúng tôi đã nói, tất cả những doanh nghiệp cỡ trung bình đều có NOC và một doanh nghiệp không tập trung mạng lưới của mình cho một bên thứ ba chịu trách nhiệm quản lý chúng, ngay cả khi chủ sở hữu doanh nghiệp thậm chí không biết tới sự tồn tại của nó. 2. Ý nghĩa của NOC? NOC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho hầu hết những doanh nghiệp đã, đang và sẽ hoạt động trong thời đại công nghệ 4.0 tiến tới thời đại công nghệ 5.0. NOC, một điểm quan trọng trong cơ sở hạ tầng quốc gia của bất kỳ quốc gia nào. Một NOC (mạng Trung tâm Điều hành) là một trung tâm điều hành mạng, còn được gọi bằng một tên khác trong những quản trị viên hệ thống của nước ta là Trung tâm điều khiển mạng (CCR) . NOC-1 Như tên gọi của nó, đây là một trang web chuyên kiểm soát những mạng truyền thông, cho dù chúng là Internet, truyền hình hay vệ tinh, và nói chung là bất kỳ loại mạng địa phương hoặc quốc gia nào khác. Rõ ràng không chỉ có một CCR hoặc NOC, mà nhiều chiến lược được phân phối trên khắp chiều rộng và chiều dài của mỗi quốc gia. Một số thuộc sở hữu nhà nước, một số khác là tư nhân (hầu hết) và trong hầu hết những ngành nghề họ được quản lý bởi những ISP của quốc gia (hệ thống điều tra và tình báo ít hơn). Chức năng của nó là giám sát những mạng này và xử lý những sự cố có thể phát sinh vì bất kỳ lý do nào, chuyển hướng tải lưu lượng khi thích hợp. Điều này bao gồm những lỗi trong lưới điện, vận chuyển và hầu như bất kỳ thông số hiệu suất nào có liên quan tới việc bảo trì những mạng này. những cấp độ chuyên môn và vấn đề khác nhau NOC-3 Lớp trung tâm này có rất nhiều loại kỹ sư và kỹ thuật viên thường được phân loại theo cấp độ. những người có thứ hạng thấp nhất có số lượng thấp hơn, trong khi những người cao cấp hơn và cựu chiến binh có cấp độ cao hơn trên thang điểm. Hệ thống phân cấp này cho phép vận chuyển nhân viên hiệu quả hơn dựa trên mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Mất điện do sự cố đường dây điện không giống như một cuộc tiến công NOC trực tiếp. Mỗi sự cố được leo thang trong thời gian ngắn nhất tới chuyên gia chuẩn xác để khắc phục và sửa chữa những vấn đề, chuyển tới điểm chuẩn xác hoặc thay vào đó, chuyển vấn đề lên cấp trên nếu như không thể thực hiện những thủ tục đó. Trong mọi trường hợp, và là vị trí quan trọng trong một quốc gia, những người này có một sẵn sàng làm việc cao , vì hàng ngũ nhân viên khá chặt chẽ và việc kiểm soát những hệ thống có thể liên quan tới từ một vài máy chủ tới hàng triệu người trong số họ. Đặc biệt đề cập tới những NOC chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ giám sát và tình báo của những dịch vụ bí mật của một quốc gia, đó là hoạt động 24/7/365 trong những ca khác nhau để bảo vệ sự toàn vẹn của những máy chủ của quốc gia đó. Trên thực tế, trong nhiều bộ phim Hollywood, chúng ta đều đã xem NOC, ít nhất là phòng tiêu biểu với PC và màn hình khổng lồ chứa đầy thông tin mà mọi người chạy từ bên này sang bên kia khi có vấn đề thực sự nghiêm trọng và được cho là không người nào biết phải làm gì cho tới khi Người anh hùng tới. Trong thực tế, đây không phải là trường hợp, nhưng mọi thứ đều bình phương lý tưởng với một loạt những giao thức để sự tĩnh tâm luôn được giữ và thời gian phản ứng là tối thiểu. 3. những nhóm ngành nghề được phân loại trong NOC theo những loại công việc Trình độ loại 0 (Skill level 0) : những công việc quản lí . Ví dụ : vị trí quản lý , chuyên gia … trở lên Trình độ cấp độ A (Skill level A) – những công việc mang tính nhiều năm kinh nghiệm cao. Lao động trong những ngành nghề này thường cần có bằng đại học cho công việc của mình. Ví dụ: bác bỏ sĩ, nha sĩ, kiến trúc sư Trình độ cấp độ B (Skill level B) – những công việc kĩ thuật hoặc nghề thủ công. Lao động trong những ngành nghề này thường cần có bằng cao đẳng hoặc có thời gian học nghề cho công việc của mình. Ví dụ: đầu bếp, kĩ sư điện, thợ sửa ống nước Trình độ cấp độ C (Skill level C) – những công việc trung gian. Lao động trong những ngành nghề này thường cần có bằng cấp ba hoặc có những buổi thực tập riêng cho công việc của mình. Ví dụ: tài xế tải đường dài, người bán thịt hay nhân viên chạy bàn Trình độ cấp độ D (Skill level D) – những công việc lao động chay tay. Lao động trong những ngành nghề này thường có những buổi thực tập riêng cho công việc của mình. Ví dụ: nhân viên vệ sinh, người lao động ở công trường dầu mỏ, người nhặt hoa quả 4. Những ngành nghề dễ định cư lại Canada Canada là quốc gia có diện tích khá rộng lớn nhưng tỷ lệ dân số lại không đủ để phục vụ cho nhu cầu của những nhà tuyển dụng vì dân số của Canada khá thưa dân và số lượng ít . để phục vụ cho nhu cầu về dân lao động cũng như góp phần tăng trưởng nền kinh tế , chính phủ Canada đã mở ra hàng loạt những chương trình lao động định cư cho những ngành nghề bị thiếu hụt lao động . Trong đó, chúng ta phải liệt kê ra một số ngành nghề như sau : a. Đối với mã ngành C và D : những loại công việc như : NOC 6611 : Thu ngân NOC 6711 : Chạy bàn , phụ bếp NOC 1431 : Kế toán ……. Đối với những NOC C và D , bạn sẽ có thể kím được công việc lao động phổ thông và thích hợp tham gia vào những chương trình lao động tỉnh bang , hoặc chương trình thí điểm 4 tỉnh Đại Tây Dương AIPP … b. Đối với những mã ngành 0 , A , B những loại công việc như : NOC 0632 : quản lý nhà hàng khách sạn NOC 2123 : đại diện nông nghiệp , tư vấn và chuyên gia NOC 6313 : giám sát nhà nghỉ , đi lại , du lịch và những dịch vụ liên quan ….. Đối với những NOC 0 , A và B , bạn sẽ phải kiếm đươc công việc thích hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của bản thân hơn . Do đây là những ngành nghề có tay nghề cao cũng như đòi hỏi kinh nghiệm nhiều hơn so với những ngành nghề lao động thông . Sau khi NOC 2021 được IRCC và ESDC triển khai, những ứng viên nhập cư và lao động nước ngoài phải đảm bảo NOC của họ tương ứng với những tiêu chí đủ điều kiện của chương trình mà họ đang đăng ký. Ví dụ, một ngành nghề quan tâm chính là xem IRCC và ESDC lựa chọn cách nào để phân loại những công việc hiện được xác định là cấp độ kỹ năng “B”. Theo Thống kê Canada, nhóm này tăng lớn không tương xứng theo thời gian, vì nó bao gồm những ngành nghề đòi hỏi trình độ học vấn và kinh nghiệm khác nhau. Tại thời khắc này, vẫn chưa biết loại TEER nào sẽ đủ điều kiện cho những chương trình do Express Entry quản lý cũng như những chương trình liên bang và tỉnh khác hiện đang yêu cầu NOC “tay nghề cao”. những nghề có thể định cư Canada Làm việc và định cư tại Canada là điều hoàn toàn có thể 5. Mức lương cho Network Engineer Khoảng lương phổ biến: $700 – $1,050 (khoảng từ 16.385.600 Vnđ tới 24.578.400 Vnđ) Lương trung bình: $874/tháng (khoảng 20.458.592 Vnđ) Mức lương theo cấp bậc: Thực tập sinh/ sinh viên: $125/ tháng (khoảng 2.926.000 Vnđ) Mới tốt nghiệp: $527/ tháng (khoảng 12.336.016 Vnđ) Nhân viên: $1018/ tháng (khoảng 23.829.344 Vnđ) Trưởng phòng: $1406/ tháng (khoảng 32.911.648 Vnđ) 6. Để trở thành người lao động tại Canada bạn cần gì? 6.1. nếu như bạn muốn tới Canada với tư cách là người lao động tay nghề cao, theo chương trình nhập cư nhanh (Express Entry): nếu như bạn muốn tới Canada định cư với tư cách là người lao động có tay nghề cao, bạn có thể truy cập vào thanh dụng cụ trực tuyến mới của Cục nhập cư Canada “Come to Canada” để biết liệu mình có thể đăng kí vào Express Entry (nhập cư nhanh) hay không. Bạn cần phải có nghề nghiệp hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp thuộc loại 0, hoặc cấp độ A hoặc B để đăng kí vào chương trình nhập cư nhanh (Express Entry). Hệ thống Express Entry sẽ nhận đơn đăng kí nhập cư trong tương lai của bạn, nếu như như bạn được đánh giá thuộc một trong ba mục sau: 1. Federal Skilled Worker (Lao động trình độ cao liên bang): Những yêu cầu tối thiểu: a) Kinh nghiệm làm việc: kinh nghiệm làm việc của bạn bắt buộc phải: Thuộc trình độ loại 0, cấp độ A hoặc B, phân loại bởi NOC năm 2011 Trong vòng 10 năm trở lại đây. Điều này tức là bạn cần phải có thương hiệu làm mướn việc bạn đang đăng kí với Express Entry trong vòng 10 năm trở lại. Được trả lương (những công việc tự nguyện hay thực tập đều không được tính) Tối thiểu một năm (1560h tổng hoặc 30h/tuần) liên tục: Làm việc toàn thời gian với 1 công việc: 30h/tuần trong 12 tháng = 1 năm chẵn (1560h lao động) Làm việc bán thời gian: 15h/tuần trong 24 tháng = 1 năm chẵn (1560h lao động) Làm việc bán thời gian với nhiều hơn 1 công việc: 30h/tuần trong 12 tháng với nhiều hơn 1 công việc = 1 năm chẵn (1560h lao động) Bạn cũng bắt buộc phải cho thấy rằng bạn đã làm những nhiệm vụ (duties) trong phần mô tả nghề nghiệp của NOC, bao gồm tất cả những nhiệm vụ cơ bản và hầu hết nhiệm vụ được liệt kê b) Khả năng ngoại ngữ: Đáp ứng mức độ tiếng nói tối thiểu với Điểm chuẩn tiếng nói Canada (CLB) 7 và Làm bài rà soát tiếng nói được Citizenship and Immigration Canada (CIC) chấp thuận cho thấy bạn đủ trình độ nói, nghe, đọc và viết. Ngoài ra Chính phủ Canada cũng yêu cầu bạn cần phải cung ứng thêm bằng cấp về học vấn và giấy chứng thực khả năng tài chính cũng như một số yêu cầu khác. nếu như bạn đạt đủ tất cả những điều kiện tối thiểu, Chính phủ Canda sẽ xét đơn của bạn dựa theo số điểm Federal Skilled Worker của những điểm thành phần sau: Khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc Pháp) Học vấn Kinh nghiệm làm việc Tuổi tác Liệu bạn có thư mời làm việc còn hạn hay không Khả năng hòa nhập Những thành phần (factors) trên sẽ được cơ quan nhập cư Canada đánh giá và xem xét. Sau đó, điểm của từng thành phần sẽ được cộng lại tới 100 điểm và từ đó đánh giá vào khả năng liệu bạn có thể được nhập cư hay không. Điểm đạt hiện tại là 67 điểm.Để biết cơ chế chấm điểm của cơ quan nhập cư, bạn có thể truy cập vào http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-factors.asp 2. Federal Skilled Trades Program (Thương nhân liên bang trình đô cao) Những yêu cầu tối thiểu: a) Bạn phải: Có kế hoạch sống bên ngoài tỉnh Quebec. Chú ý rằng tỉnh Quebec có chương trình lựa lựa chọn lao động tay nghề cao riêng của họ. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể truy cập vào đây Đáp ứng đủ trình độ tiếng nói (tiếng Anh hoặc Pháp) cần thiết cho công việc của bạn ở tất cả mọi kĩ năng tiếng nói (nói, đọc, viết và nghe), Có ít 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (hoặc có khoảng thời gian làm việc tương đương nếu như bạn làm những công việc bán thời gian) tại Canada trong năm năm trước khi bạn đăng kí. Đáp ứng đủ yêu cầu nghề nghiệp của NOC Có thư mời làm việc toàn thời gian với hợp đồng làm việc ít nhất một năm hoặc có giấy chứng thực ở ngành thương mai mà bạn đang làm, được thông qua bởi ủy ban tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của Canada. Thời gian làm việc trong 1 năm được quy định như ở trong mục Federal Skilled Worker. 1 năm chẵn = 1560h làm việc (30h/tuần) b) Kinh nghiệm làm việc trình độ cao: Thương nhân trình độ cao được chia thành nhiều nhóm lớn và nhỏ khác nhau bởi NOC: Nhóm lớn 72: thương nghiệp công nhiệp, điện tử và xây dựng Nhóm lớn 73: Thương mai bảo dưỡng và vận hành thiết bị Nhóm lớn 82: Giám sát viên và những ngành kĩ thuật liên quan tới nguồn lực thiên nhiên, nông nghiêp và những sản phẩm liên quan Nhóm lớn 92: Giám sát sản xuất, chế tạo, người điều hành tổng Nhóm nhỏ 632: Đầu bếp và phụ bếp Nhóm nhỏ 633: Người bán thịt và thợ làm bánh Những nhóm lớn được chia thành nhiều ngành nghề khác nhau (Tất cả những ngành nghề đều thuộc trình độ cấp độ B). Bạn cũng bắt buộc phải cho thấy rằng bạn đã làm những nhiệm vụ (duties) trong phần mô tả nghề nghiệp của NOC, bao gồm tất cả những nhiệm vụ cơ bản và hầu hết nhiệm vụ được liệt kê. nếu như bạn không cho thấy được điều này, đơn đăng kí của bạn sẽ không được chấp nhận. c) Về khả năng ngoại ngữ: Bạn cần phải đạt được mức điểm chuẩn tiếng nói Canada (CLB) 5 với khả năng nghe và nói và điểm chuẩn mức 4 với khả năng đọc và viết. Bạn cần phải làm thêm một bài rà soát tiếng nói được Citizenship and Immigration Canada (CIC) chấp thuận cho thấy bạn đủ trình độ nói, nghe, đọc và viết. Ngoài ra Chính phủ Canada cũng yêu cầu bạn cần phải cung ứng thêm bằng cấp về học vấn và giấy chứng thực khả năng tài chính cũng như một số yêu cầu khác. nếu như bạn đạt đủ tất cả những điều kiện tối thiểu, đơn đăng kí của bạn sẽ được xét bởi những quận hoặc vùng lãnh thổ mà bạn muốn định cư. Quá trình nhập cư của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn muốn tới. Để biết thêm thông tin về cách xét đơn và những yêu cầu của 12 quận và vùng lãnh thổ trên toàn Canada, bạn có thể truy cập vào đây 3. Canadian Experience Class (Hạng có thương hiệu làm việc ở Canada) Những yêu cầu tối thiểu: a) Bạn phải: Có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc trình độ cao toàn thời gian (hoặc có khoảng thời gian làm việc tương đương nếu như bạn làm những công việc bán thời gian) tại Canada trong ba năm trước khi bạn đăng kí. Đã có được kinh nghiệm sống hợp pháp ở Canada Đáp ứng đủ trình độ tiếng nói cần thiết cho công việc của bạn ở tất cả mọi kĩ năng tiếng nói (nói, đọc, viết và nghe), Có kế hoạch sống bên ngoài tỉnh Quebec. những công việc tư nhân hoặc kinh nghiệm làm việc khi còn là sinh viên (ví dụ như trong một kì thực tập) không được tính trong chương trình này. b) Kinh nghiệm làm việc có tay nghề Để được xem xét cho hạng Canadian Experience Class này, bạn cần phải có thương hiệu làm việc trình độ cao ở Canada trong vòng ba năm trước khi nộp đơn đăng kí. Theo Hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia Canada (NOC), kinh nghiệm làm việc trình độ cao tức là: Công việc quản lý (NOC cấp độ 0) Công việc chuyên môn (NOC kỹ năng loại A) Công việc kỹ thuật và nghề thủ công (NOC kỹ năng loại B) Kinh nghiệm làm việc của bạn phải bao gồm ít nhất 12 tháng làm việc toàn thời gian (30 giờ làm việc được trả lương / tuần trở lên) hoặc cùng khoảng số giờ ấy nếu như như bạn làm việc bán thời gian. Thời gian làm việc trong 1 năm được quy định như ở trong mục Federal Skilled Worker. 1 năm chẵn = 1560h làm việc (30h/tuần) c) Khả năng tiếng nói: Bạn phải: Đáp ứng mức độ tiếng nói tối thiểu của Điểm chuẩn tiếng nói Canada (CLB) 7 đối với NOC 0 hoặc A hoặc Điểm chuẩn tiếng nói Canada (CLB) 5 đối với việc làm NOC B Làm bài rà soát tiếng nói được Citizenship and Immigration Canada (CIC) chấp thuận cho thấy bạn đạt được trình độ nói, nghe, đọc và viết. Bạn phải chứng tỏ rằng bạn khắc phục được những yêu cầu tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bằng cách nộp lại những kết quả rà soát khi bạn hoàn thành hồ sơ Express Entry. Kết quả thi của bạn không được lâu hơn hai năm vào ngày bạn đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc bạn sẽ phải thi lại bài rà soát. Một số điều khác mà bạn nên chú ý khi nộp đơn vào Express Entry: a) Về Học vấn: Thông thường không có yêu cầu về học vấn cho những mục trong Express Entry. Tuy nhiên, nếu như bạn muốn kiếm điểm cho việc học tập của bạn dưới mục Express Entry, bạn cần cung ứng: Giấy chứng thực trung học (secondary school) Canada hoặc bằng tốt nghiệp, bằng cấp sau cấp trung học. HOẶC LÀ Một chứng chỉ bằng cấp tại nước ngoài và một báo cáo Đánh giá chứng thực Giáo dục (ECA) từ một cơ quan được CIC chấp thuận. (Bản báo cáo phải chứng minh được nền giáo dục nước ngoài của bạn có trị giá bằng một chứng chỉ, văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp trung học hoặc cao học của Canada) Lưu ý: Bạn chỉ được lợi lợi khi nhận được ECA nếu như chương trình học ở nước ngoài của bạn có trị giá bằng hoặc cao hơn bằng tốt nghiệp trung học Canada. b) Người nộp đơn chính: nếu như bạn đã lập gia đình hoặc sống chung với một người “common-law foreign national partner” tại Canada, và người đó cũng đáp ứng đủ những yêu cầu, một hoặc cả hai bạn có thể đăng kí vào Express Entry. Người được mời nộp đơn và nộp đơn được coi là “người nộp đơn chính”. Người “common-law partner” là một người đã sống với bạn trong một mối quan hệ vợ chồng trong ít nhất một năm. Common-law partner chấp nhận cả hai cặp vợ chồng khác nam nữ và cùng nam nữ. c) Những yêu cầu khác: Bạn phải có thể được chấp nhận vào Canada về mặt pháp lí. Tìm hiểu thêm về những trường hợp không thể chấp nhận được tại đây. Bạn phải lên kế hoạch sống ở ngoài tỉnh Quebec. 6.2 nếu như bạn muốn tới Canada với tư cách là người lao động tay nghề cao, theo chương trình Atlantic Immigration Pilot: Kinh nghiệm làm việc của bạn phải ở trình độ loại 0 hoặc cấp độ A, B hoặc C. 6.3. nếu như bạn muốn tới Canada với nghề nghiệp trình độ C hoặc D: Bạn có thể nhập cư Canada như là người được tỉnh hoặc vùng lãnh thổ đề xuất. Bạn có thể nhập cư Canada qua chương trình Atlantic Immigration Pilot. Bạn có thể làm việc tạm thời ở Canada trong tối đa 2 năm. Video về NOC là gì?

Bạn thấy bài viết NOC là gì? Ý nghĩa của NOC? những nhóm ngành nghề được phân loại trong NOC theo những loại công việc có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về NOC là gì? Ý nghĩa của NOC? những nhóm ngành nghề được phân loại trong NOC theo những loại công việc bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: NOC là gì? Ý nghĩa của NOC? những nhóm ngành nghề được phân loại trong NOC theo những loại công việc của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nghĩ về bài Trong đầm gì đẹp bằng sen hay nhất - Văn mẫu lớp 7

Viết một bình luận