Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 10 năm 2021 – 2022

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 10 năm 2021 – 2022
Bạn đang xem: Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 10 năm 2021 – 2022 tại Kênh Văn Hay

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 10 năm học 2021 – 2022 bao gồm ma trận đề ôn tập các môn Toán, Văn, Sử, Hóa. từ đó giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng sơ đồ mô tả chi tiết nội dung, tiêu chuẩn cần đánh giá để soạn đề ôn tập, đề thi.

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Văn lớp 10 rất chi tiết, bao gồm đề thi ở bài nào, chương nào, chương nào, ở cấp độ nào, mỗi cấp độ có bao nhiêu câu hỏi, mỗi câu được bao nhiêu điểm, mức điểm là bao nhiêu? tổng điểm của từng mức độ như thế nào, tỷ lệ giữa điểm từng mức độ như thế nào so với điểm của cả bài thi và tổng số câu hỏi của cả câu hỏi là bao nhiêu. Vậy sau đây là toàn bộ ma trận đề ôn tập giữa kì 2 lớp 10, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

1. Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán

TT Nội dung kiến ​​thức đơn vị kiến ​​thức mức độ nhận thức Tổng cộng % tổng cộng

điểm

xác định hiểu biết Vận dụng sử dụng cao SỐ CHỈ Thời gian (phút)
SỐ CHỈ Thời gian (phút) SỐ CHỈ Thời gian (phút) SỐ CHỈ Thời gian (phút) SỐ CHỈ Thời gian (phút) TN TL
Đầu tiên 1. Bất bình đẳng. bất phương trình 1.1. bất bình đẳng 2 2 2 4 Đầu tiên số 8 Đầu tiên* thứ mười hai 4 2 53 61
1.2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn 4 4 2 4 0 6
1.3. Dấu của nhị thức bậc nhất 2 2 2 4 Đầu tiên* 4
1.4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn số 2 2 Đầu tiên 2 0 3
1.5. Dấu của tam thức bậc hai 3 3 3 6 Đầu tiên* 6
2 2. Tích vô hướng của hai vectơ 2.1. hệ lượng giác 3 3 2 4 Đầu tiên số 8 Đầu tiên thứ mười hai 5 2 37 39
3 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 3.1. Các phương trình tuyến tính 4 4 3 6 7
Tổng cộng 20 20 15 30 2 16 2 24 35 4 90
Tỉ lệ (%) 40 30 20 mười 100
Tỷ lệ chung (%) 70 30 100

Ghi chú:

– Câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu là câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng.

– câu hỏi vận dụng và vận dụng cấp cao là câu hỏi tự thuật.

– Số điểm tính cho một câu trắc nghiệm là 0,20 điểm/câu; Điểm của bài làm được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với hệ số điểm quy định trong ma trận.

Về nội dung kiến ​​thức:

+ Chỉ được chọn một câu ở mức độ vận dụng thuộc một trong năm nội dung 1.1; 1,2; 1,3; 1,4; 1.5.

+ Chỉ được chọn một câu thuộc mức độ vận dụng ở một trong hai nội dung 2.1; 3.1.

+ Chỉ được chọn một câu có mức độ vận dụng cao ở một trong hai nội dung 2.1; 3.1.

+(1*): chỉ được chọn một câu có mức độ vận dụng cao thuộc một trong ba nội dung 1.1; 1,3; 1.5.

2. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Văn 10

Tên

đề tài

xác định hiểu biết Vận dụng Thêm vào
Sử dụng thấp sử dụng cao
Phần 1. Đọc hiểu – Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn.

– xác định nội dung theo quan điểm của tác giả.

– Nhận biết các biện pháp tránh thai và hiệu quả của nó Cảm nhận và rút ra ý nghĩa về hình tượng thơ, văn
Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

2

2 điểm = 20%

Đầu tiên

1,0 điểm = 10%

Đầu tiên

1,0 điểm = 10%

4

4,0đ= 40%

Phần II. Làm Văn – Nghị Luận Văn Học xác định vấn đề trọng tâm được nghị luận trong văn bản. Hiểu nội dung chính được nghị luận trong văn bản. Vận dụng kiến ​​thức, kĩ năng để viết bài nghị luận văn học. Hãy đối xử với những suy nghĩ và cảm xúc của bạn sau khi học/cảm nhận văn bản.
Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

1,5 điểm = 25% 2,0 điểm=20% 1,5 điểm = 125% 1,0 điểm = 10% Đầu tiên

6,0 đồng= 60%

Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %

Điểm: 3,5

= 35%

Điểm: 3.0

= 30%

Số điểm: 2,5,0

= 25%

Điểm: 1.0

= 10%

Số câu: 5

Điểm:

10 = 100%

3. Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học

TT Nội dung kiến ​​thức đơn vị kiến ​​thức mức độ nhận thức Tổng cộng % tổng cộng

Điểm

xác định hiểu biết Vận dụng sử dụng cao
SỐ CHỈ Thời gian

(phút)

SỐ CHỈ Thời gian

(phút)

SỐ CHỈ Thời gian

(phút)

SỐ CHỈ Thời gian

(phút)

SỐ CHỈ Thời gian

(phút)

TN TL
Đầu tiên Halogen và hợp chất Tổng quan về nhóm halogen 2 1,5 Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên 4,5 3 2

hoặc

Đầu tiên

13 hoặc 18 27,5%

Hoặc 32,5

halogen 4 3.0 3 3 Đầu tiên 6,0 7
hiđro halogenua. axit clohidric halogenua. muối halogenua. 3 2,25 3 3 Đầu tiên 4,5 6 32

hoặc

27

72,5% hoặc 67,5%
Hợp chất chứa oxi của clo 2 1,5 2 2 4 2

hoặc 3

Luyện tập Đầu tiên 0,75 Đầu tiên Đầu tiên 2
2 Oxy – ozon Oxy – ozon 4 3.0 2 2 Đầu tiên 6,0 6
Tổng cộng 16 thứ mười hai thứ mười hai thứ mười hai 2 9 2 thứ mười hai 28 4 45
Tỉ lệ % 40% 30% 20% mười%
Tỷ lệ chung 70% 30%

Ghi chú:

– Câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu là câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng.

– câu hỏi vận dụng và vận dụng cấp cao là câu hỏi tự thuật.

4. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10

Tên chủ đề xác định hiểu biết Vận dụng sử dụng cao Thêm vào
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỷ X

Số tiết: 4 tiết

Biết những nét văn hóa tiêu biểu ở nước ta. Hiểu tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.

Nắm được nét đặc sắc và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa diễn ra trong thời kì Bắc thuộc.

So sánh những điểm giống nhau trong đời sống kinh tế văn hóa của các quốc gia cổ đại trên đất nước ta.
TS câu: 8

Điểm: 2,4

Số câu: 4

Điểm: 1,2

Tỷ lệ: 12%

Số câu: 3

Điểm: 0,9

Tỷ lệ: 9%

Số câu: 1

Điểm: 0,3

Tỷ lệ: 3%

24%
2. Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV

Số tiết: 4 tiết

.Biết các triều đại, pháp luật, tư tưởng, tôn giáo, các cuộc kháng chiến của nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV Nắm được những thủ đoạn độc đáo của các cuộc kháng chiến thế kỷ X-XV.
TS câu: 7

Điểm: 2.1

Số câu: 5

Điểm: 1,5

Tỷ lệ: 15%

Số câu: 2

Điểm: 0,6

Tỷ lệ: 6%

21%
3. Việt Nam từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18

Số tiết: 3 tiết

Biết những chuyển biến của nhà nước phong kiến ​​thế kỉ XVI – XVIII.

Nêu những nét chính về các cuộc kháng chiến nửa sau thế kỉ XVIII

Trình bày chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa. Trình bày những nét chính về phong trào nông dân Tây Sơn Đánh giá cao công lao của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc
TS câu: 6

Điểm: 5,5

Số câu: 4

Điểm: 1,2

Tỷ lệ: 9%

Số câu: 1

Điểm: 0,3

Tỷ lệ: 3%

Số câu: 1

Điểm: 2.3

Tỷ lệ:23%

Số câu: 1

Điểm: 1,7

Tỷ lệ: 17%

55%
TS câu: 21

Điểm: 10 điểm

Số câu: 13

Điểm: 4.3

Tỷ lệ: 43%

Số câu: 7

Điểm: 4.0

Tỷ lệ: 40%

Số câu: 1

Điểm: 0,3

Tỷ lệ: 3%

Số câu: 1

Điểm: 1,7

Tỷ lệ: 17%

100%

Download toàn bộ tài liệu tại đây

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 10 năm 2021 – 2022 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 10 năm 2021 – 2022 bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 10 năm 2021 – 2022 của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng, vẽ hình minh họa

Viết một bình luận