Kế hoạch dạy học môn Sinh học 9 năm 2022 – 2023 Phân phối chương trình môn Sinh 9 năm 2022 – 2023

Lời bài hát Ai khóc nỗi đau này

Phần (PPCT)

Bưu kiện

Mục

học kỳ tôi

PHẦN I: Di truyền và Biến đổi

Chương I. CÁC CHUYÊN GIA CỦA Men ĐEN

Đầu tiên

Đầu tiên

Mendel và Di truyền học.

Câu 4 trang 7: Không yêu cầu học sinh trả lời

2

2

Lai một cặp tính trạng.

Câu 4 trang 10: Không yêu cầu học sinh trả lời

3

3

Lai một cặp tính trạng (tiếp theo).

V. Trội không hoàn toàn: Không dạy (vì vượt quá yêu cầu)

Câu 3 trang 13: Không yêu cầu học sinh trả lời

4

4

Lai hai cặp tính trạng.

5

5

Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo).

6

6

Luyện tập: Tính xác suất để các mặt kim loại xuất hiện.

7

7

bài tập chương I

Bài tập 3 trang 22: Không yêu cầu học sinh làm

CHƯƠNG II. NHIỄM SẮC THỂ

số 8

số 8

Nhiễm sắc thể.

9

9

nguyên thủy phân.

Câu 1 trang 30: Không yêu cầu học sinh trả lời

mười

mười

Giảm phân.

Câu 2 trang 33: Không yêu cầu học sinh trả lời

11

11

Phát sinh giao tử và thụ tinh.

thứ mười hai

thứ mười hai

Cơ chế xác định giới tính.

13

13

Kế thừa liên kết.

Câu 2, 4 trang 43: Không yêu cầu học sinh trả lời

14

14

Luyện tập: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể.

CHƯƠNG III. DNA VÀ GEN

15

15

ADN. Câu 5,6 trang 47: Không yêu cầu học sinh trả lời

Phần (PPCT)

Bưu kiện

Mục

16

16

DNA và bản chất của gen.

17

17

Mối quan hệ giữa gen và ARN.

18

Xem thêm bài viết hay:  Cách làm siro dâu ngon cần bí quyết quan trọng này

18

Chất đạm.

Lệnh cuối trang 55: Không yêu cầu học sinh trả lời

19

19

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Command trang 58: Không yêu cầu học sinh trả lời

20

20

Luyện tập: Quan sát và lắp mô hình ADN.

21

1 giờ kiểm tra.

CHƯƠNG IV. BIẾN ĐỔI

22

21

Đột biến gen.

23

22

Đột biến cấu trúc.

24

23

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Câu lệnh trang 67: Không yêu cầu học sinh trả lời câu lệnh

25

24

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo).

IV. Hình thành thể đa bội: Không dạy

26

25

Thường biến.

27

26

Luyện tập: Nêu được một số dạng đột biến.

28

27

Luyện tập: Quan sát thường xuyên.

CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

29

28

Phương pháp nghiên cứu di truyền người.

30

29

Bệnh tật và bệnh di truyền ở người.

31

30

Di truyền với con người.

CHƯƠNG VI. ỨNG DỤNG CỦA DI TRUYỀN HỌC

32

31

Công nghệ tế bào.

33

32

Công nghệ gen.

34

40

Học kỳ I

35

kiểm tra học kì I

36

33

Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Đọc thêm (GV hướng dẫn đọc thêm)

học kỳ II

37

34

Thoái hóa do tự thụ phấn và giao phối gần.

38

35

Lợi thế trong tương lai.

39

36

phương pháp lựa chọn

Đọc thêm (GV hướng dẫn đọc thêm)

40

37

Thành tựu chăn nuôi ở Việt Nam.

Không dạy hết bài

Thay vào đó: Ôn tập: Chương VI

41

Xem thêm bài viết hay:  Cách làm thịt bò nấu lá tía tô thơm ngon, đậm đà, không hao

38

Luyện tập: Thực hành thao tác thụ phấn.

42

39

Luyện tập: Tìm hiểu về những thành tựu chọn tạo giống vật nuôi và cây trồng.

PHẦN II: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương I. CHIM VÀ MÔI TRƯỜNG

43

41

Môi trường và các nhân tố sinh thái.

44

42

Tác dụng của ánh sáng đối với sinh vật.

45

43

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên cơ thể sống.

46

44

Tương tác giữa các sinh vật.

47

45,46

Luyện tập: Tìm hiểu về môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật.

48

45,46

Luyện tập: Tìm hiểu về môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật.

CHƯƠNG II. HỆ SINH THÁI

49

47

Quần thể sinh vật.

50

48

Dân số thế giới.

51

49

quần xã sinh vật.

52

50

hệ sinh thái.

53

51,52

Luyện tập: Hệ sinh thái.

54

51,52

Luyện tập: Hệ sinh thái.

55

1 giờ kiểm tra.

CHƯƠNG III. CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

56

53

Tác động của con người đến môi trường.

57

54

Ô nhiễm môi trường.

58

55

Ô nhiễm môi trường (tiếp theo).

59

56,57

Luyện tập: Tìm hiểu về tình hình môi trường ở địa phương.

60

56,57

Luyện tập: Tìm hiểu về tình hình môi trường ở địa phương.

CHƯƠNG IV. BẢO VỆ MÔI TRƯƠNG

61

58

Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Xem thêm bài viết hay:  Cách làm cơm gà khoai tây mềm ngon

62

59

Khôi phục môi trường và bảo tồn động vật hoang dã.

63

60

Bảo vệ các hệ sinh thái đa dạng.

64

61

Luật Bảo vệ môi trường.

65

62

Luyện tập: Áp dụng luật bảo vệ môi trường để bảo vệ môi trường ở địa phương.

66

63

Ôn tập cuối học kì II.

67

Kiểm tra học kỳ II.

68

64

Tóm tắt chương trình toàn cấp.

69

65

Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

70

66

Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Nhớ để nguồn bài viết này: Kế hoạch dạy học môn Sinh học 9 năm 2022 – 2023 Phân phối chương trình môn Sinh 9 năm 2022 – 2023 của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận