Kế hoạch dạy học môn Địa lí 9 năm 2022 – 2023 Phân phối chương trình môn Địa 9

Lời bài hát Ai khóc nỗi đau này

Tuần

Giai đoạn

nội dung bài học

Môi trường nội dung tích hợp

Đầu tiên

Đầu tiên

II/ Địa lý dân số

Bài 1: Cộng Đồng Các Dân Tộc Việt Nam

2

Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

MỤC II – Gia tăng di sản làm gia tăng tốc độ khai thác, sử dụng tài nguyên, ô nhiễm môi trường – PHẦN

2

3

Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

4

Bài 4: Lao động việc làm, chất lượng cuộc sống

MỤC III – Nhà chật, ô nhiễm môi trường – MỤC

3

5

Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999

6

III/ Địa kinh tế

Bài 6: Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Mục I: Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới giáo viên không dạy.

MỤC II/2 – LIÊN HỆ

4

7

Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

PHẦN I – CÁC BỘ PHẬN

số 8

Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

MỤC I/2 – LIÊN HỆ

5

9

Bài 9: Phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thủy sản

Câu 3: Phần câu hỏi và bài tập Giáo viên chuyển câu hỏi sang vẽ biểu đồ hình cột.

MỤC I/1 – CÁC BỘ PHẬN

mười

Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng các loại cây trồng, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Xem thêm bài viết hay:  Cách làm mứt mít không cần nước cốt chanh

6

11

Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

PHẦN I – CÁC BỘ PHẬN

thứ mười hai

Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Mục II: Công nghiệp trọng điểm; Phần 3: Một số ngành công nghiệp nặng khác giáo viên không dạy

Câu 3: Phần câu hỏi và bài tập giáo viên không yêu cầu học sinh trả lời

MỤC II – LIÊN HỆ

7

13

Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố ngành dịch vụ

14

Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

số 8

15

Bài 15: Thương mại và Du lịch

16

Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ chuyển dịch cơ cấu kinh tế

9

17

Ôn tập

18

kiểm tra 1 giờ

mười

19

IV/ Phân chia lãnh thổ

Bài 17: Trung du và miền núi Bắc Bộ

PHẦN 2 – CÁC BỘ PHẬN

20

Bài 18: Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

11

21

Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đến phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

22

Bài 20: Đồng bằng sông Hồng

MỤC II,III – CÁC BỘ PHẬN

thứ mười hai

23

Bài 21: Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

24

Bài 22: Thực hành: Vẽ và biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Xem thêm bài viết hay:  Code One Piece Tower Defense mới nhất 2022, Cách nhập Code

13

25

Bài 23: Bắc Trung Bộ

26

Bài 24: Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

MỤC IV/1 – CÁC BỘ PHẬN

14

27

Bài 25: Duyên Hải Nam Trung Bộ

MỤC II – CÁC BỘ PHẬN

28

Bài 26: Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

15

29

Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

30

Bài 28: Tây Nguyên

MỤC II – CÁC BỘ PHẬN

16

31

Bài 29: Tây Nguyên (tiếp theo)

32

Bài 30: Thực hành: So sánh sản xuất cây công nghiệp lâu năm của Trung du và miền núi phía Bắc với Tây Nguyên

17

33

Học kỳ I

34

Học kỳ I

18

35

Học kỳ I

36

kiểm tra học kì I

19

phòng ngừa

Nhớ để nguồn bài viết này: Kế hoạch dạy học môn Địa lí 9 năm 2022 – 2023 Phân phối chương trình môn Địa 9 của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận