Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6
Bạn đang xem: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 tại Kênh Văn Hay

Hoàn thành dãy phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 Dãy phản ứng hóa học hiđrocacbon do trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong biên soạn, dãy phản ứng giúp các em học sinh ghi nhớ tính chất của các hiđrocacbon đã học để hoàn thành. phản ứng dây chuyền một cách tốt nhất. Xin vui lòng tham khảo.

Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

1) 2CH4 C2H2 + 3H2

2) 2C2H2 C4H4

3) CHẮC CHẮN-CH=CH2 + 2H2 CH2=CH-CH=CH2

4) C4H10 C3H6 + CH4

Một số phản ứng hữu cơ thường gặp

Bài tập 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H4Br2

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 độ, làm lạnh nhanh)

C2H2 + H2 → C2H4 (Pd/PbCO3, to)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Bài tập 2. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → polybutađien

2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 độ, làm lạnh nhanh)

2C2H2 → C4H4

C4H4 + H2 → C4H6

n(CH2=CH−CH=CH2 )→ (CH2−CH=CH−CH2−)n

Bài tập 3. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: CH4 → C2H2 → Vinyl clorua → PVC

2CH4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + HCl → C2H3Cl

nCH2=CHCl → (−CH2−CHCl−)n

Bài tập 4. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: C4H8 → C4H10 → CH4 → C2H2 → C4H4 → CAg=CAg

C4H8 + H2C4H10

C4H10 CH4 + C3H6

2CH4C2H2 + 3H2

2C2H2C4H4

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

câu hỏi kiểm tra ứng dụng liên quan

Câu 1. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X thu được 4 dẫn xuất monoclo. X tên là

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2- metylbutan

C. pentan

D. 2-đimetylpropan

Câu 2. Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X thu được 4 dẫn xuất monoclo. X tên là

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3- metylpentan

C. hexan

D. 2,3-đimetylbutan

Câu 3. Một hiđrocacbon X tác dụng với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 cho sản phẩm có thành phần khối lượng so với clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

A.C4H8

B. C3H6

C. C3H8

D. C2H4

Câu 4. Cho Hiđrocacbon X phản ứng với nước brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1:1 được chất hữu cơ Y (nhưng có 74,08% brom theo khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. X tên là

A. but-1-en

B. etilen

C. but-2-en.

D. propilen

Câu 5. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa?

A. CH3–CH=CH2

B. CH2–CH–CH=CH2.

C. CH3–CC–CH3

D. CH3–CH2–C CH2

Câu 6. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2=CH–CH2–CH3

B. CH3–CH–C(CH3)2.

C. CH3–CH=CH–CH2–CH3

D. (CH3)2–CH–CH=CH2

Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z liên tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó phân tử khối của Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm thu được khi hấp thụ hoàn toàn trong dd Ca(OH) 2 dư thì số gam kết tủa là

A.30 gam

B.10g

C. 40 gam

D. 20 gam

Câu 8. Cho từ từ 6,72 lít (dktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen vào dung dịch brom, dung dịch brom nhạt màu, không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là

A.50,00%

B.66,67%

C. 57,14%

D. 28,57%

Câu 9. Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

MỘT.20%

B. 25%

C.50%

mất 40%

Câu 10. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. but-1-en

B. but-2-en.

C. 1,2-đicloetan

D. 2-clopropen

………….

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

1B 2B 3B 4A 5D
6C 7A 8B 9C 10B

Câu 7.

Phân tử Z nhiều hơn phân tử X 2 nhóm CH2 → MZ = MX + 28

→ MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

Câu 8.

C2H4: x mol; C3H6: y mol

x + y = 0,3 mol (1)

mdung dịch sau phản ứng tăng = mX

28x + 42y = 9,8 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2 mol; y = 0,1 mol

%VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

Câu 9.

MX = 15 nH2 : nC2H4 = 1 : 1 (Hiệu suất 1 trong 2)

Giả sử X có 1 mol H2 và 1 mol C2H4

H2 + C2H4 C2H6

Bảo toàn khối lượng: mX = mY

⇒CnH2n-2

⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol

Ta có n khí khử = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol

⇒ H% = 0,5 : 1. 100% = 50%

THPT Lê Hồng Phong gửi các bạn phương trình hóa học Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6, khi CH4 bị phân hủy tạo ra C2H2 thì có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan mà các bạn’ Bạn sẽ thấy chúng rất thường xuyên dưới dạng bài tập điều chế và phản ứng hóa học. Hi vọng tài liệu này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho bạn.

Ngoài ra, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các em tham gia nhóm để nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn.

Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Bạn thấy bài viết Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý Phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy (30 bài văn mẫu)

Viết một bình luận