Hóa học 9 Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 52

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Hóa học 9 Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 52
Bạn đang xem: Hóa học 9 Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 52 tại Kênh Văn Hay

Hóa học 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ do trường THPT Lê Hồng Phong biên soạn hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến ​​thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài làm. bài kiểm tra trên lớp. .

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 bài 52

I. HIỆN TRẠNG TỰ NHIÊN

Tinh bột có nhiều trong các loại hạt, củ, quả như gạo, ngô, khoai, sắn…

– Cellulose là thành phần chính trong bông, gỗ, tre, nứa, v.v.

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tinh bột là chất rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan trong nước nóng tạo thành dung dịch keo gọi là hồ tinh bột.

Xenlulozơ là chất rắn màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng.

III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC PHÂN TỬ

Phân tử tinh bột và xenlulozơ được cấu tạo từ nhiều mắc xích -C6H12O5– liên kết với nhau viết tắt là (-C6H12O5-)n

– Số mắt xích trong phân tử tinh bột n ≈ 1200 – 6000.

Số mắt xích trong một phân tử xenlulozơ n 10.000 – 14.000 won

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thủy phân

Khi đun nóng trong dung dịch axit loãng, tinh bột hoặc xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 bài 52

– Ở nhiệt độ thường, dưới tác dụng của enzim thích hợp, tinh bột hoặc xenlulozơ cũng bị thủy phân thành glucozơ.

2. Phản ứng của tinh bột với iot

Tinh bột phản ứng với iot tạo màu xanh lam đặc trưng.

Bình luận: Iốt được sử dụng để phát hiện tinh bột và ngược lại.

V. ỨNG DỤNG

Tinh bột và xenlulozơ được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp:

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 bài 52

Tinh bột là thức ăn quan trọng của con người, là nguyên liệu để sản xuất glucozơ và rượu etylic.

Cellulose được sử dụng làm vật liệu xây dựng, sản xuất đồ nội thất, nguyên liệu sản xuất vải, sản xuất giấy, v.v.

Giải bài tập SGK Hóa học 9 bài 52

Bài 1 (trang 158 SGK Hóa học 9)

Chọn từ đúng (xenlulozơ hoặc tinh bột) và điền vào chỗ trống:

a) Trong củ, quả, hạt chứa nhiều…

b) Thành phần chính của xơ bông, xơ gỗ, xơ lie là…

c) … là thức ăn của con người

Trả lời:

Một) Trong củ, quả, hạt chứa nhiều tinh bột.

b) Các thành phần chính của sợi bông, gỗ và nút chai là xenlulô.

c) Tinh bột là thức ăn của con người.

Bài 2 (trang 158 SGK Hóa học 9)

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối nhỏ.

B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

C. Xenlulozơ và tinh bột có cùng phân tử khối.

D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn của tinh bột nhiều lần.

Trả lời:

Câu trả lời đúng 😀

Bài 3 (trang 158 SGK Hóa học 9)

Nêu phương pháp hoá học nhận biết các chất rắn màu trắng sau:

a) Tinh bột, xenlulozơ, sacarozơ.

b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.

Trả lời:

a) – Cho lần lượt các mẫu vào nước:

Chất tan trong nước là sucrose.

+ 2 chất khác là tinh bột và xenlulozơ

– Cho 2 chất còn lại phản ứng với dung dịch iot

+ Mẫu thử chuyển sang màu xanh là tinh bột, còn lại là xenlulozơ

b) – Cho mẫu thử hòa tan trong nước

Chất không tan là tinh bột.

Hai chất khác hòa tan trong nước là glucose và sucrose

– Cho 2 chất còn lại phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3 dư

+ Chất có phản ứng tráng gương (tạo váng bạc trên thành ống nghiệm) là glucozơ, còn lại là sacarozơ.

PTHH: C6H12O6 + Ag2O Bài 3 (trang 158 SGK Hóa học 9) C6H12O7 + 2Ag.

Bài 4 (trang 158 SGK Hóa học 9)

Từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic qua hai giai đoạn:

a) (- C6H10O5 -)n → C6H12O6 hiệu suất 80%.

b) C6H12O6 → C2H5OH hiệu suất 75%.

Viết phương trình trong các bước trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ 1 tấn tinh bột.

Trả lời:

Phương trình phản ứng hóa học:

( -C6H10O5– )n + nH2O → nC6H12O6

1 mol 1 mol

⇒ 162n tấn ( -C6H10O5– )n tạo ra 180n tấn nC6H12O6

Vì với hiệu suất 80% thì khối lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bột là:

Bài 4 (trang 158 SGK Hóa học 9)

Phương trình phản ứng của rượu etylic:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

1mol 2mol

8/9 tấn? tấn

⇒ 180 tấn C6H12O6 tạo ra 2. 46 = 92 tấn C2H5OH

Vì hiệu suất thu được là 75% nên khối lượng ancol etylic thu được là: Bài 4 (trang 158 SGK Hóa học 9) = 0,341 tấn.

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 52 (Có đáp án)

Câu hỏi 1: Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?

A. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nước.

B. Tinh bột tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước.

C. Tinh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trong nước nóng.

D. Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều trong nước nóng. Mặt khác, xenlulozơ không tan trong cả nước lạnh và nước nóng.

Trả lời

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 2: Tinh bột và saccarozơ đều tham gia phản ứng

A. hòa tan Cu(OH)2.

B. nước ngưng tụ.

C. tráng gương.

D. thủy phân.

Trả lời

Trả lời: DỄ DÀNG.

Tinh bột và sacarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng thuỷ phân.

Câu 3: Phân tử tinh bột được tạo thành từ nhiều nhóm–C6H10O5– (gọi là mắt xích) liên kết với nhau. Số mắt xích trong một phân tử tinh bột nằm trong khoảng

A. 1200 – 6000.

B. 6000 – 10000.

C. 10000 -14000.

D. 12000-14000.

Trả lời

Trả lời:.

Câu 4: Để phân biệt giữa tinh bột và xenlulozơ ta dùng

A. quỳ tím.

B. iot.

C.NaCl.

D. glucôzơ.

Trả lời

Đáp án: BỎ.

Câu 5: Chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng thủy phân?

A. Tinh bột.

B. Xenlulozơ.

C. Sucrozơ.

D. Glucozơ.

Trả lời

Trả lời: DỄ DÀNG.

Glucozơ không thể tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 6: nhận xét nào sau đây? Chính xác?

A. Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

B. Tinh bột và xenlulozơ đều có số mắc xích trong phân tử bằng nhau.

C. Tinh bột và xenlulozơ có cùng phân tử khối.

D. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nước.

Trả lời

Trả lời:.

Câu 7: Khối lượng phân tử của tinh bột là khoảng 299700 đơn vị. Số mắt xích (-C6H10O5-) trong phân tử tinh bột là

A. Năm 1850.

B. Năm 1900.

C.Năm 1950.

D.2100.

Trả lời

Trả lời:.

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 52 (có đáp án): Tinh bột và xenlulozơ

Câu 8: Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột thấy xuất hiện màu

màu xanh lá.

B. màu đỏ.

C. màu tím.

D. vàng nhạt.

Trả lời

Trả lời:

Câu 9: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là

A. 250 gam.

B. 300 gam.

C.360 gam.

D. 270 gam.

Trả lời

Trả lời: DỄ DÀNG.

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 52 (có đáp án): Tinh bột và xenlulozơ

Câu 10: Khi thủy phân 1kg bột gạo có 80% tinh bột thì thu được bao nhiêu glucozơ? Giả thiết hiệu suất phản ứng là 100%.

A. 0,80kg.

B. 0,90kg.

C. 0,99kg.

D. 0,89kg

Trả lời

Trả lời: DỄ DÀNG.

Khối lượng tinh bột trong 1kg gạo là:

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 52 (có đáp án): Tinh bột và xenlulozơ

************************

Trên đây là nội dung Giáo án Hóa học 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ do trường THPT Lê Hồng Phong biên soạn bao gồm lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Hi vọng các bạn sẽ nắm vững kiến ​​thức về Tinh bột và Xenlulozơ. Chúc các em học tập tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn: THPT Lê Hồng Phong

Hóa Học 9

Bản quyền bài viết thuộc về Kênh Văn Hay.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: kenhvanhay.edu.vn

Bạn thấy bài viết Hóa học 9 Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 52 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hóa học 9 Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 52 bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay
Nhớ để nguồn bài viết này: Hóa học 9 Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 52 của website kenhvanhay.edu.vn

Xem thêm bài viết hay:  Các từ khó trong tiếng Việt lớp 3 dễ hiểu nhầm nghĩa cần chú ý

Viết một bình luận