Este là gì? Tính chất vật lý, hóa học và công thức cấu tạo của hợp chất este

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Este là gì? Tính chất vật lý, hóa học và công thức cấu tạo của hợp chất este
Bạn đang xem: Este là gì? Tính chất vật lý, hóa học và công thức cấu tạo của hợp chất este tại Kênh Văn Hay

Đối với đa số học sinh, kiến ​​thức về este – THCS tương đối khô khan và khá khó. Vậy nên hôm nay Trường BamBoo đã tổng hợp những kiến ​​thức cơ bản nhất về este trong bài viết này nhé! Hy vọng sau bài viết chi tiết này các bạn sẽ cảm thấy yêu thích môn hóa học hơn cũng như hiểu thêm về este nhé!

Este là gì?

Ester hay Ester là tên gọi của một cấu trúc chung trong hóa học. Khi thay nhóm OH trong nhóm axit cacboxylic bằng nhóm OR thì thu được este.

Cấu trúc hóa học của Este

Công thức cấu tạo của hợp chất este

Các este đơn chức của rượu nói chung là RCOOR’

Trong đó:

 • R: gốc hydrocacbon hoặc H
 • R’: gốc hiđrocacbon

Danh pháp của một este đơn chức bao gồm tên gốc R’ + tên gốc axit RCOO (hậu tố “at”)

Ví dụ: CH3COOC2H5 : atyl axetat

Ê-xơ-tê . bảng phân loại

Làm thế nào để tạo ra Công thức chung
Axit đơn chức và ancol đơn chức

(RCOOH và R’OH)

RCOOR’

Nếu R và R’ là các gốc no thì este đó là CnH2nO2

Axit đơn chức và ancol đa chức

(RCOOH và R'(OH)n)

(RCOO)nR’
Axit đa chức và rượu đơn chức

(R(COOH)m và R’OH)

R(COOR’)m
Axit đa chức năng và rượu đa chức năng

(R(COOH)m và R'(OH)n)

(ít phổ biến)

Rn(COOR’)n.mR’m

Tính chất vật lý Este

Trạng thái

Ở điều kiện thường, este ở thể lỏng (đa số este) hoặc thể rắn (este phân tử). Ở nhiệt độ cao, este sẽ hóa lỏng (sáp ong hóa lỏng khi gặp nhiệt độ cao).

độ nóng chảy

Nhiệt độ sôi và độ tan trong nước thấp hơn axit có cùng khối lượng mol hoặc phân tử có cùng số cacbon.

độ hòa tan

Este thường không hòa tan trong nước (hoặc hòa tan rất ít) vì chúng không có liên kết hydro liên phân tử với nước.

hương thơm

Este thường có mùi thơm đặc trưng.

 • Isoamyl axetat: mùi chuối chín.
 • Etyl butirat và etyl propionat: mùi dứa.
 • Geranyl axetat: hương hoa hồng.
 • Etyl Isovalerat: mùi táo.

Tính chất hóa học của Este

Thủy phân trong môi trường axit và bazơ

môi trường axit

Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit thường là phản ứng thuận nghịch. Trong phản ứng này, este vẫn còn và sẽ tạo thành hai lớp chất lỏng.

Ví dụ:

Thủy phân trong môi trường axit và bazơ

Môi trường cơ bản (kiềm)

Trong môi trường cơ bản, nó sẽ là phản ứng một chiều. Điều này còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa.

Thủy phân trong môi trường axit và bazơ

phản ứng khử

Trong phản ứng khử, este bị khử bởi LiAlH4 (lithium aluminium hydrua), nhóm R-CO- sẽ trở thành rượu bậc một.

phản ứng khử

Phản ứng cộng và trùng hợp ở gốc hiđrocacbon

phản ứng cộng

Phản ứng cộng xảy ra với các phi kim như H2, Cl2, Br2,…

Phản ứng cộng và trùng hợp ở gốc hiđrocacbon

Phản ứng trùng hợp ở gốc hiđrocacbon

Phân tử cần chứa liên kết đôi C=C để tham gia phản ứng trùng hợp.

Phản ứng cộng và trùng hợp ở gốc hiđrocacbon

Quy định về lòng tự trọng

Mỗi loại este sẽ có một phương pháp điều chế khác nhau. Có ba loại este: este của ancol, este của phenol và este không no.

Este của rượu

Phương pháp thường được sử dụng là tiến hành phản ứng este hóa, hồi lưu rượu và axit hữu cơ, với H2SO4 đặc làm xúc tác.

RCOOH + R’OH RCOOR’ + H2O

Vì đây là phản ứng thuận nghịch. Gợi ý để tăng hiệu suất của phản ứng thuận:

 • Tăng nồng độ chất phản ứng
 • Giảm nồng độ sản phẩm bằng cách: đun nóng để bay hơi este hoặc dùng H2SO4 đặc để hút nước. H2SO4 đặc vừa là chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất phản ứng.

phenol este

Loại este này không thể điều chế bằng phản ứng của axit cacboxylic với phenol mà phải cho anhiđrit axit hoặc clorua axit phản ứng với phenol.

(CH3CO)2O + C6H5OH

CH3COOC6H5 + CH3COOH

Este không no

RCOOH + HC

CHỈ MỘT (xúc tác, nhiệt độ) → RCOOCH=CH2

Ứng dụng của este trong đời sống

Este có tính ứng dụng rất cao và được sử dụng rất thường xuyên trong đời sống hàng ngày như:

Sơn mỏng hơn)

 • Với mùi thơm đặc trưng, ​​este được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm.
 • Sản xuất các chất quan trọng trong đời sống như chất kết dính, chất dẻo… Vì vậy, chúng được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực hóa dẻo và dược phẩm.

Ví dụ:

 • poly(vinyl axetat) tham gia quá trình thủy phân keo.
 • butyl và amyl axetat được dùng trong sản xuất sơn tổng hợp.

Bài Tập Este

bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Este được dùng làm dung môi vì:

 1. Este thường có mùi thơm dễ chịu.
 2. Este có khả năng hòa tan tốt trong các chất hữu cơ, kể cả các hợp chất cao phân tử.
 3. Este có nhiệt độ sôi thấp.
 4. Este là chất lỏng, nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước.

Câu 2: Dầu chuối dùng trong thực phẩm là một este có tên gọi là:

 1. isoamyl axetat
 2. etyl butyrat
 3. Metyl fomat
 4. Geranyl axetat

Câu 3: Có thể dùng phản ứng nào sau đây để điều chế phenyl axetat?

 1. CH3COOH + C6H5OH →

  CH3COOC6H5 + H2O

 2. CH3OH + C6H5COOH →

  C6H5COOCH3 + H2O

 3. (CH3CO)2O + C6H5OH →

  CH3COOC6H5 + CH3COOH

 4. CH3COOH + C6H5Cl →

  CH3COOC6H5 + HCl

Câu 4: Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

Câu 5: Este X chứa vòng benzen có công thức phân tử C8H8C2. Công thức cấu tạo của X là?

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6

bài tập tự luận

Câu 1: Đốt cháy m(g) este X mạch hở thu được 0,4 mol CO2 và 5,4 gam H2O. 1 mol X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 160g Br2. 1 mol X thủy phân vừa đủ với 1 mol kiềm thu được sản phẩm thủy phân có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của X.

Dạy bảo:

1 mol X làm mất màu 1 mol Br2 trong X chứa 1 liên kết đôi

1 mol X thủy phân vừa đủ với 1 mol NaOH ⇒ X đơn chức

⇒ Gọi công thức phân tử của este X là: CnH2n-2O2

Ta có: nC : nH = n : (2n – 2) = 0,4 : 0,6 ⇒ n = 4

⇒ Công thức phân tử của X: C4H6O2

Thủy phân X cho sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc

TH1: X là este của axit fomic ⇒ X có CTCT: HCOOCH=CH-CH3 hoặc HCOOC(CH3)=CH2

TH2: X bị thủy phân cho anđehit ⇒ X có CTCT: CH3COOH=CH2

⇒ Có 3 CTCT của X phù hợp với đề bài HCOOCH=CH-CH3; HCOOC(CH3)=CH2; CH3COOCH=CH2

Câu 2: Thực hiện phản ứng xà phòng hóa chất hữu cơ X đơn giản bằng dung dịch NaOH thu được một muối Y và một ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần dùng 3,024 lít O2 (dktc) và thu được đktc. một lượng lớn CO2. hơn khối lượng của nước là 1,53 gam. Đốt cháy Y với xút thu được khí T có khối lượng riêng so với không khí là 1,03. CTCT của X là?

Dạy bảo:

X đơn chức, phản ứng với NaOH tạo muối và ancol ⇒ X là este đơn chức: RCOOR’.

Ngược lại: mX + mO2= mCO2+ mH2O=> 44.nCO2+ 18.nH20= 2,07 + (3,024/22,4).32 = 6,39 gam

Và 44.nCO2-18.nH20 = 1,53 gam ⇒ n CO2= 0,09 mol ; n H20= 0,135 mol n H20 > nCO2

⇒ Z là ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức cấu tạo: CnH2n+1OH (n 1)

Xem thêm:

 • C trong Hóa học là gì? Khái niệm, công thức tính C và bài tập ví dụ có đáp án
 • Khối lượng là gì? Công thức khối lượng hóa học và bài tập có lời giải
 • Trọn bộ bài tập phản ứng hóa học hữu cơ lớp 11 có đáp án

Trên đây là những kiến ​​thức cơ bản nhất về este mà Trường BamBoo đã tổng hợp. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến ​​thức cần thiết! Và đừng quên rèn luyện kiến ​​thức qua các bài tập mà BamBoo School đã chuẩn bị sẵn cho các em nhé! Vì chỉ khi luyện tập nhiều bạn mới dần hiểu và “thuần hóa” được hóa học đúng không nào!?

Bạn thấy bài viết Este là gì? Tính chất vật lý, hóa học và công thức cấu tạo của hợp chất este có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Este là gì? Tính chất vật lý, hóa học và công thức cấu tạo của hợp chất este bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay
Nhớ để nguồn bài viết này: Este là gì? Tính chất vật lý, hóa học và công thức cấu tạo của hợp chất este của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Phương pháp Glenn Doman cho trẻ 3 tháng: Hiểu đúng, áp dụng đúng!

Viết một bình luận