CÔNG THỨC HÓA 11 – Cmm.edu.vn

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

CÔNG THỨC HÓA 11 – Cmm.edu.vn
Bạn đang xem: CÔNG THỨC HÓA 11 – Cmm.edu.vn tại Kênh Văn Hay

Nội dung

 • 1 Tổng hợp công thức hóa học vô cơ lớp 11
  • 1.1 Chất điện phân
   • 1.1.1 Giải pháp
   • 1.1.2 thể hiện thành phần dung dịch, nồng độ
   • 1.1.3 Sản phẩm rám nắng
   • 1.1.4 Điện phân
   • 1.1.5 Phân loại chất điện giải
   • 1.1.6 Cân bằng điện ly – Hằng số điện ly
   • 1.1.7 Mối quan hệ giữa hằng số phân ly và độ phân ly
  • 1.2 Hằng số axit, hằng số bazơ
   • 1.2.1 Hằng số axit
   • 1.2.2 Hằng số cơ bản
  • 1.3 pH của dung dịch, chất chỉ thị màu
   • 1.3.1 Khái niệm pH, độ pH trong môi trường
   • 1.3.2 Chất chỉ thị màu
   • 1.3.3 Cách xác định pH của dung dịch
   • 1.3.4 Đối với axit yếu, bazơ yếu
   • 1.3.5 Xác định pH đệm của dung dịch
  • 1.4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly
   • 1.4.1 Một số ví dụ về phản ứng trao đổi
   • 1.4.2 Cách biểu diễn phương trình dưới dạng phân tử và ion
   • 1.4.3 Phản ứng thủy phân muối, môi trường dung dịch muối
   • 1.4.4 Các phản ứng thủy phân của muối, xét sự thủy phân của muối
   • 1.4.5 Kết luận
   • 1.4.6 Xác định pH dung dịch khi pha loãng với nước
  • 1.5 Nitơ- Phốt pho
   • 1.5.1 công thức hóa học liên quan đến hợp chất của Nitơ
  • 1.6 Phốt pho
   • 1.6.1 Quá trình oxy hóa:
   • 1.6.2 Tính khử:
   • 1.6.3 Axit photphoric:
   • 1.6.4 Phản ứng thủy phân muối photphat
  • 1.7 Cacbon – Silic
   • 1.7.1 Cacbon
   • 1.7.2 Khí cacbonic (CO2)
   • 1.7.3 Muối cacbonat
   • 1.7.4 Silic và các hợp chất của nó
 • 2 Công thức hóa hữu cơ lớp 11
   • 2.0.1 Xác định thành phần nhân tố (m, %)
   • 2.0.2 Xác định khối lượng phân tử của chất hữu cơ
   • 2.0.3 Xác định công thức phân tử
  • 2.1 Chuyên đề lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
   • 2.1.1 Xác định thành phần phần trăm khối lượng
   • 2.1.2 Lập công thức đơn giản nhất
  • 2.2 Lập công thức phân tử của chất hữu cơ
   • 2.2.1 Dựa vào phần trăm khối lượng của các yếu tố
   • 2.2.2 Áp dụng công thức đơn giản nhất
   • 2.2.3 nếu bài toán không cho M thì để tìm n ta phải lập luận như sau:
   • 2.2.4 Tính theo khối lượng sản phẩm cháy

Tổng hợp công thức hóa học vô cơ lớp 11

chất điện phân

Giải pháp

Hiển thị thành phần dung dịch, nồng độ

Biểu diễn thành phần dung dịch, nồng độ

độ hòa tan

độ hòa tan

chất điện phân

chất điện phân

Phân loại chất điện phân

Dựa vào chất điện li ta có thể phân thành 2 loại chất điện li

 • động vật hoang dã

  Bạn hiểu thế nào về câu nói đi để quay lại sau khi đọc câu chuyện này?

  4 giờ trước

 • Ảnh chụp màn hình 12 1

  4 câu hỏi Đọc hiểu Cảm hứng bài 24 có đáp án chi tiết

  9 giờ trước

 • Kim Lân Anh Minh Hóa nhất truyện 1

  4 câu hỏi đọc hiểu Cái đói đến làng này từ bao giờ có đáp án

  10 tiếng trước

 • Nhật Kỳ năm 15 20 44 264

  Bài thơ Nhật ký trong tù được viết trong hoàn cảnh nào?

  10 tiếng trước

Phân loại chất điện phân

Cân bằng điện giải – Hằng số điện giải

Cân bằng điện giải Hằng số điện li

Mối quan hệ giữa hằng số phân ly và độ điện ly

Mối quan hệ giữa hằng số phân ly và độ điện ly

Hằng số axit, hằng số bazơ

hằng số axit

Không thay đổi

hằng số cơ sở

hằng số cơ sở

pH của dung dịch, chất chỉ thị màu

pH của dung dịch chỉ thị màu

Khái niệm về pH, độ pH trong các môi trường

Khái niệm về pH Độ pH trong môi trường

chỉ thị màu

chỉ thị màu

Làm thế nào để xác định độ pH của dung dịch?

Làm thế nào để xác định độ pH của dung dịch?Ví dụ 3 4

Đối với axit yếu, bazơ yếu

Đối với axit yếu, bazơ yếuví dụ 1ví dụ 2

Xác định pH đệm của dung dịch

Xác định pH đệm của dung dịchví dụ 11635477759 959 Ví dụ 2

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện li

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện li

Một số ví dụ về phản ứng trao đổi

Một số ví dụ về phản ứng trao đổiSản phẩm là chất điện li yếu

Cách biểu diễn phương trình dưới dạng phân tử và ion

Cách biểu diễn phương trình dưới dạng phân tử và ionCách biểu diễn phương trình dưới dạng phân tử và ion

Phản ứng thủy phân muối, môi trường dung dịch muối

Phản ứng thủy phân các muối trong môi trường dung dịch muối

Sự thủy phân của muối, xét sự thủy phân của muối

Phản ứng thủy phân của muối xét phản ứng thủy phân của muối

Kết luận

Kết luận

Xác định pH của dung dịch khi pha loãng với nước

Xác định pH của dung dịch khi pha loãng với nướctrường hợp 2

Nitơ- Phốt pho

Tổng hợp công thức hóa học lớp 11 của Nitơ và hợp chất.

– Công thức điều chế Nitơ

NH4NO2 → t° N2 + 2H2O

NH4Cl + NaNO2 →t° N2 + NaCl + 2H2O

Công thức điều chế NH3

NH4+ + OH– → NH3 + H2O

công thức hóa học liên quan đến các hợp chất của nitơ

Axit Nitric : HNO3

HNO3 không bền khi có ánh sáng và sẽ bị phân hủy một phần tạo thành NO2. Ta có công thức phân rã sau.

4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O

Ngoài ra, các em cần đặc biệt ghi nhớ tính chất của HNO3 khi phản ứng với kim loại. Hợp chất này của Nitơ có thể oxi hóa hầu hết các kim loại trừ Au và Pt.

Hợp chất này của Nitơ có thể oxi hóa hầu hết các kim loại trừ Au và Pt.

muối amoni NH4+ và NO3–

Một số công thức hóa học quan trọng

muối amoni NH4 và NO3–

phốt pho

Oxy hóa:

Quá trình oxy hóa

Tính khử:

tính chất loại bỏ

Axit photphoric:

Axit photphoric

Thủy phân muối photphat

PO43- + H2O HPO42- + OH–

H2PO4– + H2O H3O+ + HPO42-

Cacbon – Silic

Carbon

Tính oxi hóa của cacbon khi phản ứng với:

 • Hiđro:C+ 2H2 → (tº, xt) CH4
 • Kim loại:Al + C→ (t°) Al4C3 Hợp chất cacbon và công thức hóa học cần nhớ.

Khí cacbonic (CO2)

Phản ứng với dung dịch kiềm:

CO2 + OH– → HCO3–

CO2 + 2OH– → CO32- + H2O

muối cacbonat

CO2 phản ứng với đktc tạo ra 2 muối HCO3– và CO32-.

muối cacbonat

Silic và các hợp chất của nó

Công thức hóa học cho khwr và tính chất oxy hóa của silic

Silic và các hợp chất của nó

Công thức hóa học hữu cơ lớp 11

Xác định thành phần nhân tố (m, %)

Xác định thành phần nguyên tố m

Xác định khối lượng phân tử của chất hữu cơ

Xác định khối lượng phân tử của chất hữu cơ

Xác định công thức phân tử

Xác định công thức phân tử

Chuyên đề lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Xác định thành phần phần trăm khối lượng

Xác định thành phần phần trăm khối lượng

Lập công thức đơn giản nhất

Lập công thức đơn giản nhất

Lập công thức phân tử của chất hữu cơ

Dựa trên phần trăm khối lượng của các yếu tố

Dựa vào phần trăm khối lượng của các nguyên tố

Bằng công thức đơn giản nhất

Bằng công thức đơn giản nhất

Nếu bài toán không cho M thì để tìm n ta phải biện luận như sau

Nếu bài toán không cho M thì để tìm n ta phải lập luận như sau:

Tính theo khối lượng sản phẩm cháy

Tính theo khối lượng sản phẩm cháy

Cho mình xin file

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn thấy bài viết CÔNG THỨC HÓA 11 – Cmm.edu.vn có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về CÔNG THỨC HÓA 11 – Cmm.edu.vn bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: CÔNG THỨC HÓA 11 – Cmm.edu.vn của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Top 50 Nghị luận về bài thơ Viếng lăng Bác (hay nhất)

Viết một bình luận