Cách tính giá trị biểu thức và ví dụ bài tập minh họa có đáp án

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Cách tính giá trị biểu thức và ví dụ bài tập minh họa có đáp án
Bạn đang xem: Cách tính giá trị biểu thức và ví dụ bài tập minh họa có đáp án tại Kênh Văn Hay

Giá trị biểu thức được tính như thế nào? Khi tính giá trị biểu thức ta cần chú ý điều gì? Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về cách tính giá trị biểu thức trong các trường hợp cụ thể, đồng thời làm quen với một số dạng bài tập về biểu thức nhé!

Giá trị biểu thức là gì?

Như chúng ta đã biết, biểu thức chính quy là tổ hợp của các chữ cái và số với các phép toán như cộng – trừ – nhân – chia… Đối với biểu thức bao gồm các phép toán cơ bản, phép toán nâng cao không chỉ bằng số mà còn bằng chữ (biểu thị số bất kỳ) được gọi là một biểu thức đại số.

Như vậy, một cách dễ hiểu, tính giá trị của biểu thức là người học phải vận dụng linh hoạt, kết hợp các phép tính cộng – trừ – nhân – chia cơ bản để tính giá trị cuối cùng của biểu thức. Gửi. Thông thường, học sinh tiểu học sẽ làm quen với dạng Toán này từ lớp 4.

Cách tính giá trị biểu thức

Trong cách tính giá trị biểu thức chúng ta phải biết vận dụng linh hoạt giữa các phép tính cơ bản để tìm ra kết quả chính xác nhất. Ngoài ra, khi giải toán, học sinh cũng cần ghi nhớ một số lưu ý, quy tắc bắt buộc để vận dụng vào giải.

Các cách tính giá trị của biểu thức mà chúng ta thường gặp là:

 • Trong một biểu thức nếu chỉ có cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.
 • Nếu một biểu thức có tất cả các phép tính cộng – trừ – nhân – chia thì ta áp dụng quy tắc: Nhân – chia trước, cộng – trừ sau.
 • Nếu biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta phải thực hiện các phép tính bên trong ngoặc trước, sau đó mới đến bên ngoài dấu ngoặc.
 • Khi thực hiện phép cộng, học sinh cần lưu ý một số điều sau:
 • Vì vậy, hãy nhóm các số hạng trong biểu thức sao cho tổng các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn… để dễ tính nhẩm.
 • Vận dụng tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì kết quả của tổng không đổi.
 • Hãy luôn nhớ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.

Cách tính giá trị biểu thức

Một số bài tập tính giá trị biểu thức minh họa có đáp án

Bài tập 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b) 150 – 56 x 2
 3. c) 24 x 5 : 3
 4. đ) 68 x 3 – 14 x 2

Hồi đáp:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài tập 2: Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Hồi đáp: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài tập 3: Tính giá trị của các biểu thức sau:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48
 4. đ) 1845 – 492 – 45 – 8

Hồi đáp:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300

Bài tập 4: Tìm y, biết:

 1. a) yx 5 = 1948 + 247
 2. b) y : 3 = 190 – 90
 3. c) y – 8357 = 3829 x 2
 4. đ) y x 8 = 182 x 4

Hồi đáp:

 1. a) yx 5 = 1948 + 247

yx 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

 1. b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

 1. c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

 1. đ) y x 8 = 182 x 4

yx 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài tập 5: Hai ngày cửa hàng bán được 5124 lít dầu. Ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Hồi đáp:

Mỗi ngày cửa hàng bán được số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

Số lít dầu ngày thứ nhất bán được là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy: ngày thứ nhất bán được 2624 lít dầu, ngày thứ hai bán được 2500 lít dầu.

Bài tập 6: Tú có 76 viên bi. Số bi của An gấp 5 lần số bi của Tú. An đưa cho Hùng 24 viên thuốc lắc. Hỏi tổng số bi của 3 bạn là bao nhiêu?

Hồi đáp:

Số viên bi của An là:

76 x 5 = 380 (quả bóng)

Tổng số viên bi của 3 bạn là:

76 + 380 = 456 (quả bóng)

Bài tập 7: Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a) Tính số các số hạng trong dãy.
 2. b) Tính tổng của dãy số.

Hồi đáp:

 1. a) Công thức tính số hạng của dãy: (Số hạng cuối – số hạng đầu): khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp + 1

Áp dụng công thức trên, số hạng của dãy là:

(69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (số hạng)

 1. b) Công thức tính tổng của một dãy số: (Số hạng đầu + số hạng cuối) x số các số hạng: 2

Áp dụng công thức, tổng của các số trên là:

(1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630

Bài tập 8: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a) Tính số các số hạng trong dãy.
 2. b) Tính tổng của dãy số.

Hồi đáp:

 1. a) Số các số hạng trong dãy là:

(99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (số hạng)

 1. b) Tổng của dãy số trên là:

(1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

Bài tập 9: Phát biểu nào dưới đây là sai?

 1. Biểu thức bao gồm các phép toán cơ bản không chỉ trên số mà còn trên chữ cái (đại diện cho bất kỳ số nào) được gọi là biểu thức đại số.
 2. Nếu một biểu thức có tất cả các phép tính cộng – trừ – nhân – chia thì ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.
 3. Nếu một biểu thức có tất cả các phép tính cộng – trừ – nhân – chia thì ta áp dụng quy tắc: Nhân – chia trước, cộng – trừ sau.
 4. Nếu biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Hồi đáp: ĐỂ DI CHUYỂN

Bài tập 10: Giá trị của y trong biểu thức dưới đây là bao nhiêu?

y + 75 : 5 = 123 x 6

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Hồi đáp: MỘT

Xem thêm:

 • Hỗn số là gì? Khái niệm, cách tính hỗn số và ví dụ minh họa
 • Cách tính điểm trung bình và các bài toán về điểm trung bình cơ bản và nâng cao
 • Cách học bảng cửu chương hiệu quả nhất, nhớ nhanh, nhớ lâu

Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách tính giá trị biểu thức, cũng như làm quen với một số dạng bài tập tính giá trị biểu thức. Chúc bạn học tốt môn toán.

Bạn thấy bài viết Cách tính giá trị biểu thức và ví dụ bài tập minh họa có đáp án có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Cách tính giá trị biểu thức và ví dụ bài tập minh họa có đáp án bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay
Nhớ để nguồn bài viết này: Cách tính giá trị biểu thức và ví dụ bài tập minh họa có đáp án của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Bài 2 trang 100 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Viết một bình luận