Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021
Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 tại Kênh Văn Hay

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 gồm 7 đề rà soát cuối học kì 2 lớp 8. từ đó giúp những em học sinh lớp 8 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án tiện dụng hơn.

Đồng thời, cũng sẽ giúp thầy cô giáo tham khảo, ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình. kế bên môn Lịch sử, thầy cô và những em có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Ngữ văn, môn Toán. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đề thi, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Sử năm 2020 – 2021 – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Cấp độ

Tên chủ đế.

nhận diện

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

TỔNG

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1.Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ 1858- 1884

– Thực dân Pháp xâm lược ViệtNam

– Nhân dân ta kháng chiến chống Pháp

Những điểm chính của Hiệp ước 1883- 1884

Trách nhiệm của triều đình Huế đối với việc mất nước

Số câu

Số điểm

2 câu

0,5 điểm.

1 câu

2 điểm

2 câu

0,5điểm.

5 câu

3 điểm

2.Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX.

– những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương.

– Diễn biến khởi nghĩa yên Thế.

So sánh phong trào Cần Vương và phong trào tự vũ trang chống Pháp

. Số câu

Số điểm

8 câu

2 điểm

1 câu

2điểm

9 câu

4 điểm

3.Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã làm chuyển biến xã hội Việt Nam thế nào.

Số câu

Số điểm

1 câu

3 điểm

1 câu

3 điểm

Tổng số câu.

Tổng số điểm

10 câu

2,5 điểm

1 câu

2 điểm

2 câu

0,5

điểm

1 câu

3 điểm

1 câu

2 điểm

15 câu

10 điểm

Đề rà soát học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

PHÒNG GD & ĐT……

TRƯỜNG: TH- THCS………

ĐỀ THI HỌC KỲ II niên học 2020 – 2021

MÔN LỊCH SỬ 8

Thời gian làm bài: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)

I.Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu chỉ ý đúng. (1 điểm)

Câu 1 Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta

A 1/ 8/ 1857

B. 1/ 8/ 1958

C. 31/ 8/ 1858.

D. 1/ 9/1858

Câu 2. Sự kiện đánh dấu kết thúc sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập.

A. quân Pháp tiến đánh và chiếm được Thuận An.

B. Vua Tự Đức qua đời.

C. triều đình Nguyễn Kí Hiệp ước Hác măng và Pa tơ nốt.

D. quân Pháp đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ hai

Câu 3. Chiếc tàu Hy Vọng của Pháp bị đốt trên sông Vàm Cỏ là chiến công của

A . nghĩa quân Nguyễn Trung Trực.

B. quân của triều đình nhà Nguyễn.

C. nghĩa quân của Trương Định.

D. quân của Hoàng tá Viêm.

Câu 4. Nguyên nhân nước ta trở thành thuộc địa của Pháp.

A nhân dân ta không kiên quyết chống Pháp .

C.do lực lượng của Pháp đông.

B. vũ khí của nhân dân còn thô sơ.

D.chính sách hủ lậu của triều đình Huế.

II. Đọc kĩ bảng sau rồi nối hai kí hiệu đứng đầu mỗi câu sao cho thích hợp. (1 điểm)

Tên cuộc khởi nghĩa Lãnh đạo Kết quả nối
A. Khởi nghĩa Ba Đình 1. Phan Đình Phùng và Cao Thắng A……
B. Khởi nghĩa Bãi Sậy 2. Phạm Bành và Đinh Công Tráng B……
C. Khởi nghĩa Hương Khê 3. Hoàng Hoa Thám C…..
D. Khởi nghĩa Yên Thế 4. Nguyễn Thiện Thuật D…..

III. Điền vào chỗ trống(……) để hoàn thành những câu sau. ( 1 điểm)

Diễn biến của khởi nghĩa Yên Thế.

1.Giai đoạn 1884- 1892 ………………………………………

……………………………………………………………………

2. Giai đoạn 1893- 1908…………………………………………

………………………………………………………………………

3. Giai đoạn 1909- 1913……………………………… ………….

4. 10/2/1913………………………………………………………

B, TỰ LUẬN. ( 7 điểm)

Câu 1. Trình bày những điểm chính của Hiệp ước Hac măng và Pa tơ nốt (1883- 1884)?(2 điểm)

Câu 2. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động thế nào tới xã hội Việt Nam? (3 điểm)

Câu 3. Hãy so sánh sự giống và khác nhau của phong trào Cần Vương và phong trào tự vệ vũ trang chống Pháp của nhân dân ta? (2 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

I. TRẮC NGHIÊM: (3 điểm)

I Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu chỉ ý đúng.(1 đ)

Đúng mỗi câu 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4
Đáp án D C A D

II. Đọc kĩ bảng sau rồi nối hai kí hiệu đứng đầu mỗi câu cho thích hợp.(1 điểm)

Nối đúng mỗi cặp 0,25 điểm

Kết quả nối. A….2    B…..4     C…..1    D….3

III. Điền vào chỗ trống(……) để hoàn thành những câu sau.( 1 điểm)

Điền đúng mỗi ý 0,25 điểm

1……..nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ dưới sự chỉ huy của Đề Nắm.

2……….nghĩa quân vừa xây dựng vừa đấu tranh dưới sự chỉ huy của Đề Thám.

3………Pháp tập trung lực lượng tiến công Yên Thế, lực lượng nghĩa quân hao mòn…

4……….Đề Thám bị sát hại, phong trào tan rã.

B. TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)

Câu 1. 2 điểm

– Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì. Triều đình chỉ được cai quản vùng đất Trung Kì nhưng mọi việc đều phải thông qua viên Khâm sứ Pháp.ở Huế.

– Công sứ Pháp ở những tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát những công việc triều đình, nắm những quyền trị an và nội vụ .

– Mọi việc giao thiệp với nước ngoài đều do Pháp nắm .

– Triều đình Huế phải rút quân đội ở Bắc Kì về Trung Kì.

Câu2. 3 điểm.

Xã hội Việt Nam bị phân hóa.

– Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng làm chỗ dựa , tay sai cho thực dân Pháp

– Giai cấp nông dân : số lượng đông dần, bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng tham gia vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Một phòng ban nhỏ mất ruộng rẫy vào làm việc trong những đồn điền.

– Tầng lớp tư sản xuất hiện có nguồn gốc từ những nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công , chủ hãng buôn…bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn lấn.

– Tiểu tư sản thành thị bao gồm những chủ xưởng thủ công nhỏ, cơ sở kinh doanh nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do.

– người lao động: Phần lớn xuất thân từ nông dân , làm việc trong những đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực, có ý thức đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.

Câu 3. ( 2 điểm)

a.Giống ( 1 điểm)

– Mục đích: Chống Pháp, phóng thích dân tộc.

– phương thức: Khởi nghĩa vũ trang.

b.Khác: ( 1 điểm)

* Phong trào Cần Vương:

– Mục tiêu: Chống Pháp khôi phục chế độ phong kiến.

– Lãnh đạo: Văn thân, sĩ phu yêu nước.

– Thời gian tồn tại: 1885- 1895.

* Phong trào tự vệ, vũ trang chống Pháp:

– Mục tiêu: chống Pháp bảo vệ cuộc sống tự do, giành lại cơm no, áo ấm.

– Lãnh đạo: nông dân, tù trưởng miền núi.

– Thời gian tồn tại.Từ cuối thế kỉ XIX tới đầu đầu thế kỉ XX.

…………….

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Sử năm 2020 – 2021 – Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Nội dung tri thức Mức độ nhận thức

Cộng

nhận diện Thông hiểu Vận dụng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

Chủ đề 1:

Cuộc kháng chiến từ năm 1858- 1873

Biết được chiến sự ở Đà Năng và Gia Định trong những năm 1858-1859

giảng giải được vì sao Pháp chọn lựa Đà Nẵng để mở đầu quá trình xâm lược

Số nghi vấn

Số điểm

Tỉ lệ %

3

1,5

15%

1

1

10%

4

2,5

25%

Chủ đề 2:

Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)

Biết được thời gian thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất và lần thứ hai

Số nghi vấn

Số điểm

Tỉ lệ %

3

1,5

15%

3

1,5

15%

Chủ đề 3:

Phong trào yêu nước chống pháp từ đầu thế kỉ XX tới năm 1918

Nêu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

So sánh được trục đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó

Số nghi vấn

Số điểm

Tỉ lệ %

1/2

2

20%

1/2

1

10%

1

3

30%

Chủ đề 4:

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Hiểu tác động chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Số nghi vấn

Số điểm

Tỉ lệ %

1

3

30%

1

3

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

6

3

30%

1/2

2

20%

1

3

30%

1

1

10%

1/2

1

10%

9

10

100%

Đề rà soát học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào những chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng trong những câu sau:

Câu 1: (0,5 điểm) người nào đã chỉ huy quân dân ta dũng cảm chống trả cuộc tiến công của pháp tại Đà Nẵng ?

A. Hoàng Diệu

B. Nguyễn Tri Phương

C. Nguyễn Trung Trực

D. Trương Định

Câu 2: (0,5 điểm) Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất vào ngày, tháng, năm nào ?

A. Ngày 5-6-1860

B. Ngày 5-6-1862

C. Ngày 6-5-1862

D. Ngày 5-6-1863

Câu 3: (0,5 điểm) Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đồng ý mở ba cửa biển nào cho Pháp vào kinh doanh ?

A. Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn

B. Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên

C. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên

D. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa Việt

Câu 4: (0,5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần thứ nhất vào thời gian nào ?

A. Sáng ngày 20-11-1873

B. Tối ngày 20-11-1873

C. Trưa ngày 20-11-1873

D. ngày đêm 20-11-1873

Câu 5: (0,5 điểm) Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất vào ngày, tháng, năm nào ?

A. Ngày 10-3-1874

B. Ngày 15-3-1874

C. Ngày 3-5-1874

D. Ngày 13-5-1874

Câu 6: (0,5 điểm) Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882 là người nào ?

A. Nguyễn Tri Phương

B.Hoàng Diệu

C. Nguyễn Lân

D. Hoàng Tá Viên

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7: (3 điểm) Nêu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước ? Việc lựa chọn lựa trục đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó ? (10%)

Câu 8: (3 điểm) Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động thế nào đối với kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?

Câu 9: (1 điểm) vì sao thực dân Pháp chọn lựa Đà Nẵng để mở đầu quá trình xâm lược nước ta ?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)

nghi vấn 1 2 3 4 5 6
Đáp án B B C A B B
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)

nghi vấn

Đáp án

Điểm

Câu 7

(3 điểm)

– quốc gia bị Pháp thống trị, những phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại.

0,5

– 5/6/1911, từ cảng nhà Rồng , Người ra đi tìm đường cứu nước.

0,5

– Năm 1917, Người từ Anh trở về Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.

0,5

– Người tích cực tham gia hoạt động trong phong trào người lao động Pháp và tiếp nhận tác động của cách mệnh tháng mười Nga.

0,5

– những nhà yêu nước là những sĩ phu phong kiến. Mong muốn phóng thích dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, chế độ cộng hòa.

0,5

– Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây để tìm hiểu vì sao nước Pháp thống trị nước mình và thực chất của những từ “Tự do- đồng đẳng- chưng ái”, Xác định trục đường cứu nước đúng cho dân tộc

0,5

Câu 8

(3 điểm)

– Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng rẫy, lập những đồn điền.

0,5

– Công nghiệp:

+ Tập trung vào khai thác than và kim loại.

+ Đầu tư vào một số ngành khác như xi măng, điện, chế biến gỗ…

1

– Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt để tăng cường bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự.

0,5

– Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng hóa của Pháp nhập vào Việt Nam chỉ bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế, nhưng đánh thuế cao hàng hóa những nước khác.

0,5

– Tài chính: Pháp đề ra những thứ thuế mới, nặng nhất là thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện…

0,5

Câu 9

(1 điểm)

+ Là lối vào của kinh thành Huế (Đà Nẵng sắp Huế)

0,5

+ Đà Nẵng có cảng nước sâu tiện dụng cho việc tiến công.

0,25

+ Chiếm Đà Nẵng để uy hiếp triều đình Huế.

0,25

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Sử năm 2020 – 2021 – Đề 3

Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Chủ đề nhận diện Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng
TN TL TN TL TN TL TN TL

những nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Biết được những đặc điểm và tình hình kinh tế chính trị những nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Số câu 8

Số điểm 4

Số câu 8

Số điểm 4

Tỉ lệ 40%

những nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Biết được qúa trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở những nước Đông Nam Á diễn ra thế nào

Số câu 1

Số điểm 3

Tỉ lệ 30%

Số câu 1

Số điểm 3

Tỉ lệ 30%

Chiến tranh toàn cầu thứ nhất 1914-1918

Nhận xét đánh giá , rút ra tính chất của cuộc chiến tranh.

Số câu 1

Số điểm 2

Số câu 1

Số điểm 2

Tỉ lệ 20%

Trung Quốc giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Biết dược tình hình Trung Quốc giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Số câu 1

Số điểm 1

Tỉ lệ :10%

Số câu 1

Số điểm 1

Tỉ lệ 10%

Tổng số câu

Số câu 2

Số điểm 5

Tỉ lệ 50%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu1

Số điểm 1

Tỉ lệ 10%

Số câu 12

Số điểm 10

Tỉ lệ 100%

Đề rà soát học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

* Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng (2điểm). Mỗi câu (0,5điểm)

Câu 1. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là

A. chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi .

C. chủ nghĩa thực dân quân phiệt máu chiến .

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiêt.

Câu 2. Đầu thế kỉ XX Anh dẫn đầu toàn cầu về

A. xuất khẩu tư bản, thương nghiệp và thuộc địa.

B. sản xuất công nghiệp nặng.

C. xản xuất lương thực.

D. sản xuất công nghiệp nhẹ.

Câu 3. Đế quốc trẻ là tên gọi của những đế quốc

A. Anh, Mĩ.

B. Anh, Pháp.

C. Đức, Pháp.

D. Đức, Mĩ.

Câu 4. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, nền công nghiệp Đức đứng hàng

A. thứ nhất toàn cầu.

B. thứ hai toàn cầu .

C. thứ ba toàn cầu .

D. thứ tư toàn cầu .

Câu 5. Chính sách ưu tiên hàng đầu của Anh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. phát triển công nghiệp trong nước.

B. chăm lo đời sống lao động.

C. đàn áp phong trào người lao động.

D. đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

Câu 6. đơn vị độc quyền ở Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. Rốc-phe-lơ, vua ô tô “Pho”.

B. Xanhđica.

C. những ten.

D. những ten, Xanhđi

Câu 7. Nối tên nước ở cột A với vị trí ở cột B sao cho thích hợp với sự xâm chiếm Trung Quốc của những nước đế quốc hồi cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ? (2điểm) mỗi câu đúng 0,5 điểm.

A B Nối
1. Anh chiếm a. Vân Nam 1…………….
2.Pháp chiếm b. Châu thổ sông Dương Tử. 2……………
3. Nga – Nhật chiếm c. Đông Bắc. 3……………
4. Đức chiếm d. Sơn Đông 4…………….

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Qúa trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở những nước Đông Nam Á diễn ra thế nào ? (3điểm).

Câu 2. Từ nguyên nhân, diễn biến, kết cuộc của cuộc chiến tranh toàn cầu thứ nhất hãy đưa ra nhận xét và rút ra tính chất của cuộc chiến tranh ? (2 điểm).

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B A D B D A 1b, 2a, 3c, 4d

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở những nước Đông Nam Á diễn ra thế nào ? (3 điểm).

– ĐNA có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên , chế độ phong kiến suy yếu . (0,5 điểm).

– Từ nửa sau TK XIX tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược ĐNÁ : (0,5 điểm).

+ Anh chiếm : Mã Lai, Miến Điện. (0,25 điểm).

+ Pháp chiếm : Việt Nam, Lào, Campuchia . (0,25 điểm).

+ Tây Ban Nha , Mĩ chiếm Phi-lip-pin. (0,25 điểm).

+ Hà Lan, người yêu Đào Nha chiếm In-đô-nê-xi-a. (0,25 điểm).

+ Xiêm ( nay là Thái Lan ), là nước duy nhất giữ được độc lập, nhưng cũng trở thành vùng đệm cho Pháp và Anh. (1 điểm).

Câu 2. Từ nguyên nhân, diễn biến, kết cuộc của cuộc chiến tranh toàn cầu thứ nhất hãy đưa ra nhận xét và rút ra tính chất của cuộc chiến tranh ? (2 điểm).

– Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho những nước đế quốc thắng trận nhất là Mĩ . (0,5 điểm).

– Bản đồ toàn cầu đã bị chia lại : Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp và Mĩ được mở rộng thêm thuộc địa của mình . (0,5 điểm).

– Tính chất của cuộc chiến : Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, cuộc chiens đã gây ra nhiều thảm họa cho nhân loại. (1 điểm).

………………

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  30+ mẫu Tả cảnh đẹp của đất nước em | Tập làm văn lớp 3

Viết một bình luận