Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22
Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 tại Kênh Văn Hay

Bộ đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm học 2021 – 2022 theo Thông tư 22 gồm 3 đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 4 bậc kèm theo. từ đó giúp thầy cô tham khảo xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình theo chuẩn Thông tư 22.

Đồng thời giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện khả năng giải toán thành thạo, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối năm học 2021 – 2022. Không những vậy, các em còn có thể tham khảo các đề thi Tiếng Việt. , Khoa học lớp 5. Chi tiết mời quý thầy cô và các em tải về miễn phí Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5:

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 năm 2021 – 2022

Ma trận nội dung đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

cấp 4

Tổng cộng

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

Một lịch sử

Đầu tiên . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1975)

Số câu

3

Đầu tiên

Đầu tiên

4

Đầu tiên

Điểm

1,5

1.0

1.0

2,5

1.0

2 . Cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 đến nay)

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Điểm

0,5

1.0

0,5

1.0

B. Địa lý

3 . Châu Á, Đông Nam Á

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Điểm

0,5

1.0

0,5

1.0

4 . Châu Âu, Châu Mỹ

Số câu

2

Đầu tiên

2

Đầu tiên

Điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Điểm

0,5

1.0

0,5

1.0

Tổng cộng

Số câu

số 8

2

Đầu tiên

2

Đầu tiên

9

5

Điểm

4.0

2.0

1.0

2.0

1.0

5.0

5.0

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

cấp 4

Tổng cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Một lịch sử

Đầu tiên . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1975)

Số câu

3

3

Điểm

1,5

2.0

số câu

2,3,4

2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay)

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

2

2

Điểm

0,5

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

số câu

Đầu tiên

4

5

6

B. Địa lý

3 . Châu Á, Đông Nam Á

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Điểm

0,5

1.0

0,5

1.0

số câu

số 8

14

4 . Châu Âu, Châu Mỹ

Số câu

2

Đầu tiên

2

Đầu tiên

Điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

số câu

9.11

thứ mười hai

5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Điểm

0,5

1.0

0,5

1.0

số câu

mười

13

Tổng cộng

Số câu

số 8

2

Đầu tiên

2

Đầu tiên

9

5

Điểm

4.0

2.0

1.0

2.0

1.0

5.0

5.0

Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN….. TRƯỜNG HUYỆN……

Ôn tập cuối năm – năm học 2021 – 2022 môn: Lịch sử và Địa lý – Lớp 5 Thời gian kiểm tra: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày kiểm tra: …………

A. PHẦN LỊCH SỬ (5,0 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ở các câu 1, 2, 3, 4 và làm bài ở các câu 5,6,7:

Câu 1 (0,5 điểm). Khi nào tổng tuyển cử đại hội đồng diễn ra?M1

A. Ngày 25 tháng 4 năm 1976. B. Ngày 26 tháng 4 năm 1976.C. Ngày 30 tháng 4 năm 1976.D. Ngày 4 tháng 4 năm 1976.

Câu 2 (0,5 điểm). Địa phương nào là địa phương tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? M1

A. Sài Gòn.C. Hà Nội.B. Bến Tre.D Cần Thơ.

Câu 3 (0,5 điểm). “Sấm sét đêm giao thừa” vào thời gian nào? M1

A. Đêm 30 Tết Kỷ Mùi 1967. C. Đêm 30 Tết Kỷ Dậu 1969.B. Đêm 30 Tết Canh Tuất 1970.D. Đêm 30 Tết Mậu Thân 1968.

Câu 4 (0,5 điểm). Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. M1B. mở rộng giao thông miền núi, nối liền hai miền Nam – Bắc.C. Tạo điều kiện để miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.D. Nối liền hai miền Nam – Bắc, hiện đại hóa đất nước.

Câu 5 (1,0 điểm). lựa chọn từ ngữ: tôn trọng; tìm mọi cách tiêu diệt; khủng bố dã man; trực tiếp làm hại; kế hoạch phân chia trong tương lai để điền vào dấu chấm thích hợp: M2

Âm mưu và hành động của Mỹ – Diệm sau khi kí hiệp định Giơnevơ là:

Câu 6 (1,0 điểm). Vì sao nói Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có vai trò to lớn đối với công cuộc xây dựng đất nước? M2

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Câu 7 (1,0 điểm). Tuyến đường Trường Sơn có vai trò như thế nào trong sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta? M3

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

B. PHẦN ĐỊA LÍ (5,0 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ở các câu 8, 9, 10, 11 và thực hiện yêu cầu ở các câu 12, 13, 14:

Câu 8 (0,5 điểm). Châu Á có diện tích là: (bậc 1)

A. 44 triệu km2B. 43 triệu km2C. 42 triệu km2. 34 triệu km vuông

Câu 9 (0,5 điểm). Đồng bằng Amazon nằm ở khu vực nào của châu Mỹ? M1

A. Nằm ở Bắc Mỹ.B. Nằm ở Nam Mỹ.C. Nằm ở Trung Mỹ.D. Nằm ở Tây Mỹ

Câu 10 (0,5 điểm). Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? M1

A. Ấn Độ Dương.B. Đại Tây Dương.C. Bắc Băng Dương.D. Thái Bình Dương.

Câu 11 (0,5 điểm). Khí hậu chính của châu Âu là: M1

A. Khí hậu ôn đới.B. Nóng quanh năm. C. Khí hậu ôn đới. D. Khí hậu nhiệt đới.

Câu 12 (1,0 điểm). Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong thông tin sau:M2

“Phi ở phía…………………….. và phía……………………. , có Xích đạo đi qua giữa lục địa. Châu Phi có khí hậu tốt nhất trên thế giới …………………………………….. ……………………………………………. ………………………………. .. va xa–van. Xa–ha–ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới.”

Câu 13 (1,0 điểm). Tại sao các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu nóng ẩm? M3

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Câu 14 (1,0 điểm). Kể tên một số ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh Quảng Ninh? Theo ông, huyện Vân Đồn có những lợi thế gì để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản? M4

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

Câu Trả lời Điểm
Đầu tiên MỘT 0,5
2 DI DỜI 0,5
3 DỄ 0,5
4 0,5

5

Điền đúng 4 từ

Tìm mọi cách phá hoại;

trực tiếp làm hại;

khủng bố dã man;

kế hoạch phân chia trong tương lai.

1.0

0,25

0,25

0,25

0,25

6

Nhà máy thủy điện Hòa Bình có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước vì:

+ Phân phối điện năng cho cả nước, phục vụ sản xuất và dân sinh.

+ Phòng, chống lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ

+ Phân phối nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc.

0,5

0,25

0,25

7

Vai trò của tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta là:

+ Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Trường Sơn là huyết mạch nối liền hai miền Nam Bắc

+ Trên con đường này biết bao người con miền Bắc vào Nam chiến đấu,

+ Đã chuyển vào Nam hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm, đạn dược, vũ khí…. cho miền Nam đánh giặc.

0,5

0,25

0,25

số 8 MỘT 0,5
9 DI DỜI 0,5
mười DỄ 0,5
11 0,5

thứ mười hai

Điền đúng 4 từ

Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á, có đường Xích đạo đi qua giữa lục địa. Châu Phi có khí hậu nóng và khô nhất thế giới, phần lớn lãnh thổ là hoang mạc và xavan. Xa–ha–ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới.”

(Điền đúng mỗi từ được 0,25đ)

1.0

13

– Các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu nóng ẩm: Do bốn mặt giáp biển, nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều, lại nằm ở xích đạo và thuộc vùng nhiệt đới ẩm.

14

nêu 2 ý

Quảng Ninh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với các ngành kinh tế chính như:

+ Công nghiệp (khai thác khoáng sản, chế biến thực phẩm,..).

+ Nông nghiệp (Nông nghiệp và ngư nghiệp; trồng rừng và khai thác lâm sản, lúa gạo, chè,…)

+ Ngành du lịch dịch vụ.

– Theo tôi huyện Vân Đồn có những lợi thế để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản:

+ Diện tích mặt biển rộng, người dân có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng.

+ Vùng biển Vân Đồn có nhiều đảo xen kẽ, tạo nên sự vụng về, ít chịu ảnh hưởng của gió, bão; độ sâu trung bình rất thích hợp cho nuôi trồng thủy sản….

1.0

0,5

0,5

0,25

0,25

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  50+ mẫu Cảm nhận vẻ đẹp của Vũ Nương | Văn mẫu lớp 9

Viết một bình luận