Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 – 2023

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 – 2023
Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 – 2023 tại Kênh Văn Hay

Đề thi học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 gồm 65 đề rà soát chất lượng cuối học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán được soạn với cấu trúc đề rất đa dạng, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa Toán 8 tập 1. hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và những em ôn tập củng cố tri thức, chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi học kì 1 lớp 8 sắp tới. Ngoài ra những bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, GDCD,  đề thi học kì 1 môn Địa lý 8, đề thi học kì 1 môn tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2022 – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán

Cấp độTên chủ đề(nội dung, chương…) nhận diện Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng
1.Những hằng đẳng thức đáng nhớ .những phép tính của đa thức – Hiểu và thực hiện được phép nhân đa thức với đa thức – Vận dụng biến đổi hằng đẳng thức để chứng minh một biểu thức luôn âm
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.0

1

1.0

2

2.0 20%

2. những phương pháp tìm hiểu đa thức thành nhân tử Vận dụng cách đặt nhân tử chung, nhóm hạng tử và sử dụng hằng đẳng thức để tìm hiểu đa thức thành nhân tử
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

2.0

3

2.0

20%

3. những phép tính của phân thức Biết điều kiện xác định của biểu thức – Thực hiện tính toán được phép toán trên phân thức Vận dụng những quy tắc vào rút gọn và tìm trị giá của biều thức
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

1.0

2

1.5

4

3.0

30%

4. Tứ giác Biết vẽ hình, ghi GT – KL, nhận diện tứ giác là hình chữ nhật Hiểu được tính chất đường trung bình tam giác, tín hiệu nhận diện để chứng minh hình bình hành
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.5

1

1.0

2

2.5

25%

5. Diện tích đa giác Hiểu và tính được diện tích tam giác
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

0.5

5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ: %

2

2.0

20%

4

3.5

35%

5

3.5

35%

1

1.0

10%

12

10

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán

Câu 1 (2.0 điểm)

Thực hiện phép tính:

Câu 2 (2.0 điểm)

tìm hiểu những đa thức sau thành nhân tư?:

Câu 3 (2.0 điểm)

Cho biểu thức:

a) Với điều kiện nào của x thì trị giá của biểu thức A được xác định ?

b) Rút gọn biểu thức A

c) Tìm trị giá của biểu thức

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E tuần tự là trung điểm của AB, BC

a) Gọi M là điểm đối xứng với E qua D. Chứng minh tứ giác ACEM là hình bình hành

b) Chứng minh tứ giác AEBM là hình chữ nhật.

c) Biết AE = 8 cm, BC = 12cm. Tính diện tích của tam giác AEB

Câu 5 (1.0 điểm)

Chứng minh biểu thức A = – x2 + x – 1 luôn luôn âm với mọi trị giá của biến

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8

Câu Nội dung Điểm
 

 

 

1

(2.0đ)

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

 

 

2

(2.0đ)

a) x3 – 2×2

= x2(x – 2)

0.5
b) y2 +2y – x2 + 1

= (y2 +2y + 1) – x2

= (y + 1)2 – x2

=( y + 1 + x )(y + 1 – x )

0.25

0.25

c) x2 – x – 6

= x2 – 3x + 2x – 6

= (x2 – 3x) + (2x – 6)

= x(x – 3) + 2(x – 3)

= (x – 3)(x + 2)

0.25

0.25

0.25

0.25

………

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2022 – Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN …………………

TRƯỜNG THCS …………………

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

MA TRẬN ĐỀ rà soát HỌC KÌ I

niên học 2022 – 2023

 

MÔN: TOÁN 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Chủ đề nhận diện Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Nhân, chia đơn thức, đa thức, Hàng đẳng thức đánh nhớ nhận diện được kết quả phép nhân 1 đơn thức, đa thức. Biết nhân, chia đơn thức đa thức Hiểu HĐT để tính nhanh kết quả phép tính
1 0,2 2 1,0 1 0,2 2 0,4 2 1,0
tìm hiểu đa thức thành nhân tử những phương pháp tìm hiểu đa thức thành nhân tử sử dụng những HĐT để tính. nhanh Hiểu những HĐT để tìm hiểu, tính nhanh Vận dụng HĐT để tính trị giá biểu thức
2 0,4 2 0,5 2 0,4 1 0,5 4 0,8 3 1, 0
Phân thức đại số Quy đỗng mẫu thức Cộng, trừ phân thức Cộng, trừ phân thức Thực hiện những phép tính

Rút gọn phân thức

1 0,2 3 1,0 1 0,2 1 0,5 1 0,2 1 0,5 3 0,6 5 2,0
Tứ giác nhận diện khái niệm, tín hiệu nhận diện một số hình Vận dụng DHNB để xác định hình, chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau Biết vẽ hình, chứng minh dạng đặc biệt của tứ giác ở mức độ đơn thuần Tìm điều kiện để tứ giác trở thành dạng đặc biệt Vận dụng công thức về diện tích tam giác để tính đường cao
4 0,8 2 0,4 2 1,5 1 1,0 1 0,5 6 1,2 4 3,0
Tổng 8 1,6 7 2,5 6 1,2 3 2,0 1 0,2 2 1,5 2 1,0 15 3,0 14 7,0

Đề thi học kì 1 môn Toán 8

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN …………………

TRƯỜNG THCS …………………

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ rà soát HỌC KÌ I

niên học 2022 – 2023

Câu 1: Kết quả phép tính 2 x(5-3 x) là:

Câu 2: Kết quả của phép tính (x y+5)(x y-1) là:

Câu 3: triển khai hằng đẳng thức  ta được kết quả bằng:

Câu 4: Đa thức  thành nhân tử?

A. x(3 x-4 x)

B. x(x-4)

C. x(3-4 x)

D. x(3 x-4)

Câu 5: Đơn thức  chia hết cho đơn thức nào sau đây?

Câu 6: Rút gọn phân thức  được kết quả là:

B. x

Câu 7: Điều kiện của x để trị giá của phân thức  xác định là:

A. x>3

B. x<3

D. x=3

Câu 8: Kết quả của phép tính  là:

Câu 9: Thực hiện phép chia đa thức  cho đa thức x-3 được dư là

A. 6

B. 15

C. -6

D. -15

Câu 10: trị giá của phân thức  bằng 0 khi x bằng

A. 0

C. -2

D. 2

Câu 11: Tứ giác thì góc  là:

A. 90

B. 110

C. 100

D. 120

Câu 12: Hình thang cân là hình thang có

A. hai cạnh bên bằng nhau

B. hai đường chéo bằng nhau

C. hai cạnh bên song song

D. hai đường chéo vuông góc với nhau

Câu 13: Cho ABC có MN là đường trung bình ( MN//AC). Biết AC = 4cm. Tính MN?

A. 2cm

B. 4 cm

C. 8 cm

D. 16 cm

Câu 14: Trong những hình sau, hình nào không có tâm đối xứng?

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình thang cân

D. Hình thoi

Câu 15: Diện tích của hình chữ nhật thay đổi thế nào nếu như chiều dài và chiều rộng đều tăng 3 lần?

A. Diện tích tăng lên 9 lần

B. Diện tích tăng lên 6 lần

C. Diện tích tăng lên 3 lần

D. Diện tích không thay đổi.

II. Tự luận (7,0 điểm)

Bài 1. ( 0,75 điểm) Thực hiện phép tính

b) (x+1)(2 x-3)

Bài 2. (2,0 điểm) tìm hiểu đa thức thành nhân tử :

Bài 3. (0,75 điểm) Thực hiện phép tính :

Bài 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của BC, K là điểm đối xứng với A qua M.

a) Chứng minh tứ giác ABKC là hình thoi.

b) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì thì tứ giác ABKC là hình vuông?

c) Qua A kẻ đường thẳng song song với BC, đường thẳng này cắt đường thẳng CK tại D. Chứng minh AD = BC.

d) Cho biết AD = 6cm, AK = 8cm. Tính đường cao AH của tam giác ADK.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b,c là những số dương thỏa mãn

Hãy tính giá tri của biểu thức

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 8

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN …………………

TRƯỜNG THCS …………………

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

niên học 2022 – 2023

MÔN: TOÁN 8 ( TIẾT 36, 37)

 

I.Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Mỗi câu lựa chọn đúng: 0,2 điểm

câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án B A C D C D C B A D B B A C A

…………

Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 8 gồm 60 đề rà soát chất lượng học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo được tổng hợp từ đề thi chính thức của những niên học trước.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán tạo điều kiện cho quý thầy cô và những em ôn tập củng cố tri thức, chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi học kì 1 lớp 8 sắp tới. Đề thi có đáp án kèm theo những em sẽ dễ dàng so sánh với kết quả của mình. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp thầy giáo ra đề ôn tập cho những bạn học sinh. Ngoài ra những bạn học sinh lớp 8 tham khảo thêm đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, GDCD. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi học kì 1 Toán 8 – Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) Học sinh chn câu trả lời đúng cho mỗi nghi vấn sau rồi ghi vào giấy làm bài

Câu 1 . Biểu thức còn thiếu của hằng đẳng thức:  là:

A. 4 xy

B. – 4xy

C. 2 xy

D. -2 x y

Câu 2. Kết quả của phép nhân: bằng:

A.

B.

C.

D.

Câu 3. Kết quả của rút gọn biểu thức :

A. x2 + 4x – 2

B. x2 – 4x + 4

C. x2 + 4x + 4

D. x2 – 4x – 4

Câu 4 . Phân thức nghịch đảo của phân thức  là phân thức nào sau đây :

A.

B.

C.

D.

Câu 5 . Phân thức đối của phân thức là :

A.

B.

C.

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 6 . Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7 . Cho hình thang ABCD có AB/ / CD, thì hai cạnh đáy của nó là :

A. AB ; CD

B. AC ;BD

C. AD; BC

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8 . Cho hình bình hành ABCD có số đo góc , vậy số đo góc D bằng:

A. 700

B. 750

C. 800

0.850

Câu 9. Một miếng đất hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh tuần tự là 4m và 6m ; người ta làm bồn hoa hình vuông cạnh 2m, phần đất còn lại để trồng cỏ, hỏi diện tích trồng cỏ là bao nhiêu m2?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 4

Câu 10. Số đo một góc trong của ngũ giác đều là bao nhiêu độ ?

A. 1200

B. 1080

C. 720

D. 900

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1 (1,25 điểm) tìm hiểu những đa thức sau thành nhân tử

a)

b)

Bài 2 (1,25 điểm) Cho 2 đa thức : và B=2 x+1

a) Tìm đa thức thương và dư trong phép chia A cho B

b) Tìm m để A chia hết cho B

Bài 3. (1,5 điểm) Thực hiện rút gọn những biểu thức:

a)

b)

Bài 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC, gọi D, E, F tuần tự là trung điểm của những cạnh AB, AC, BC; và M, N, P, Q theo trình tự là trung điểm những đoạn thẳng DA, AE, EF, FD.

a) Chứng minh: EF là đường trung bình của tam giác ABC

b) Chứng minh: những tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hành

c) Khi tam giác ABC vuông tại A thì những tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì ? Chứng minh?

d)Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi học kì 1 Toán 8 – Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) Học sinh lựa chọn câu trả lời đúng cho mỗi nghi vấn sau rồi ghi vào giấy làm bài:

Câu 1. Vế phải của hằng đẳng thức: . . là:

A.

B.

C.

D.

Câu 2 Kết quả của phép chia bằng :

A.

B. 3 xy

C. -3 xy

D.

Câu 3: Rút gọn biểu thức  được kết quả nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

Câu 4 . Phân thức đối của phân thức  là phân thức :

A.

B.

C.

D.

Câu 5 . Điều kiện xác định của phân thức

A.

B.

C.

D.

Câu 6. Hình nào sau đây không có trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. Cho hình thang ABCD có AB // CD, thì độ dài đường trung bình của hình thang được tính theo công thức nào sau đây ?

A.

B.

C.

D.

Câu 8 . Tứ giác ABCD có số đo góc A =750 ; góc B =1150 ; góc C =1000. Vậy số đo góc D bằng

A. 700

B. 750

C. 800

D. 850

Câu 9. Một hình vuông có diện tích bằng diện tích một hình chữ nhật có chiều rộng 2 m và chiều dài 8 m, độ dài cạnh hình vuông là:

A. 2 m

B. 4 m

C. 6 m

D. 8 m

Câu 10. Hình đa giác lồi 6 cạnh có bao nhiêu đường chéo

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) tìm hiểu những đa thức sau thành nhân tử:

a)

b)

Bài 2: (2,0 điểm)

Bài 3: (3,5 điểm ) Cho trung tuyến AD, gọi E là trung điểm của AB, là điểm đối xứng của điểm D qua E.

1. Chứng minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành

2. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác ANBD là :

a) Hình chữ nhật

b) Hình thoi

c) Hình vuông

3. Gọi M là giao điểm của NC với AD, chứng minh

Bài 4 (0,5 điểm) Cho x, y , z là ba số khác 0 và . Tính trị giá của biểu thức :

Đề thi học kì 1 Toán 8 – Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM. Học sinh khoanh tròn vào đáp án có câu trả lời đúng

Câu 1 . Vế còn lại của hằng đẳng thức :  là

Câu 2. tìm hiểu đa thức : thành nhân tử ta được kết quả là:

Câu 3. Kết quả của phép tính: bằng :

Câu 4. Điều kiện xác định của phân thức  là :

D. Cả B và C

Câu 5. Phân thức nghịch đảo của phân thức là :

Câu 6. Hình nào sau đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. Hình bình hành ABCD cần có thêm điều kiện gì để trở thành hình thoi

A. Hai đường chéo vuông góc

B. Hai cạnh liên tục bằng nhau

C. Có một góc vuông

D. Cả A và B đều đúng

Câu 8. Hình thang MNPQ có 2 đáy MQ = 12 cm, NP = 8 cm thì độ dài đường trung bìnhcủa hình thang đó bằng:

A. 8 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 20 cm

Câu 9. Diện tích hình vuông tăng lên gấp 4 lần, hỏi độ dài mỗi cạnh hình vuông đã tănglên gấp mấy lần so với lúc ban đầu ?

A.2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 10. Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lân lượt bằng 8 cm và 6 cm, hỏi độ dàicạnh hình thoi bằng bao nhiêu cm

A. 5cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 20 cm

B. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) tìm hiểu đa thức thành nhân tử

Bài 2:(1,0 điểm) Đặt phép chia để tính

Bài 3:(1,5 điểm) Rút gọn biểu thức

Bài 4 : (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC. Gọi D, E, F tuần tự là trung điểm của những cạnh AB, AC, BC.

1. Chứng minh : Tứ giác FDEC là hình bình hành

2. Chứng minh : AF = DE

3. Gọi K là hình chiếu của điểm A trên cạnh BC, chứng minh tứ giác KDEF là hình thang cân.

Đề thi học kì 1 Toán 8 – Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM (2 Điểm) lựa chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1. Trong hằng đẳng thức Số hạng còn thiếu chỗ ………là:

A. xy

B. 2xy

C. -xy

D. -2xy

Câu 2. Phân thức  bằng:

D. Cả A, B, C đúng

Câu 3. Rút gọn phân thức , ta được:

A. x+2

B. x-2

C. x

D. -2

Câu 4. Điều kiện của biến x để trị giá của biểu thức  xác định là:

A. Mọi x

B.

C.

D.

Câu 5. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và giao nhau tại trung điểm mỗi đường là hình gì?

A. Hình chữ nhật

B. Hình thoi

Câu 6. Hình chữ nhật có mấy trục đối xứng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7. Hình nào sau đây là đa giác đều

A. Hình chữ nhật

B. Hình thoi

C. Hình vuông

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8. Tăng độ dài cạnh hình vuông lên ba lần thì diện tích của nó tăng mấy lần?

A. 3

B. 6

C. 9

D. Một số khác

B. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

tìm hiểu những đa thức thành nhân tử:

Câu 2. (1,5 điểm)

Tính:

Câu 3. (1.5 điểm)

Cho biểu thức

a. Rút gọn M

b. Tìm những trị giá nguyên của x để M có trị giá nguyên

Câu 4 .

Hình thang . Gọi M, N, P, Q tuần tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA.

a. Chứng minh những tứ giác ABPD, MNPQ là hình bình hành

b. Tìm điều kiện của hình thang ABCD để MNPQ là hình thoi.

c. Gọi E là giao điểm của BD và AP. Chứng minh ba điểm Q, N, E thẳng hàng

Đề thi học kì 1 Toán 8 – Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM (3 Điểm)

Hãy lựa chọn ý trả lời đúng trong những câu sau đây. Ví dụ: nếu như lựa chọn ý \mathbf{A} của câu \mathbf{1} thì ghi là 1.A

Câu 1: Viết đa thức  dưới dạng bình phương của một tổng ta được kết quả nào sau đây:

Câu 2: tìm hiểu đa thức:  thành nhân tử ta được kết quả nào sau đây:

B. 5 x(x-2)

D. 5 x(2-x)

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD có . lúc đó, diện tích hình chữ nhật ABCD là:

B. 40

C. 20

D. 3

Câu 4: trị giá của biểu thức khi x=-2 là:

A. 0

B. -1

C. 4

D. Không xác định

Câu 5: Mẫu thức chung của hai phân thức: là:

Câu 6: Hiệu của biểu thức bằng:

D. 1 kết quả

Câu 7: Phân thức  sau khi rút gọn được:

Câu 8: Cho . Đa thức P là:

Câu 9: Tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm BC; biết thì MN bằng:

A. 1,5cm

B. 2,5 cm

C. 2cm

D. 5 cm

Câu 10: Trong tất cả những tứ giác đã học, hình có 2 trục đối xứng là:

A. Hình thang

B. Hình thang cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 11: Một hình thang có đáy lớn bằng 10 cm đường trung bình của hình thang bằng 8 cm. Đáy nhỏ của hình thang có độ dài là:

A. 6 cm

B. 8 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Câu 12: Hai đường chéo hình thoi có độ dài 8 cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi có độ dài là:

A. 6 cm

D. 9cm

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1: (1,5đ) tìm hiểu đa thức thành nhân tử:

a/ 2x-6 y

Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính:

Bài 3: (0,5 điểm) Tìm trị giá của x để trị giá phân thức  bằng 0 .

Bài 4: (3đ) Cho hình bình hành ABCD có AB = AC. Gọi I là trung điểm của BC, E là điểmđối xứng của A qua I.

a) Chứng minh ABEC là hình thoi.

b) Chưng minh D, C, E thẳng hàng.

c) Tính số đo góc DAE.

d) Tìm điều kiện của tam giác ADE để tứ giác ABEC trở thành hình vuông

………….

Đề thi học kì 1 Toán 8 – Đề 6

A. TRẮC NGHIỆM (3đ):

(Học sinh làm bài trên giấy làm bài rà soát)

I. lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2,25đ). Ví dụ: nếu như lựa chọn phương án A của câu 1 thì ghi là 1 – A.

Câu 1: Kết quả của phép nhân: x(x – 2)

Câu 2: Biểu thức được triển khai thành:

Câu 3: Kết quả của phép tính: bằng:

A. 1400

B. 2400

C. 256

D. 196

Câu 4: tìm hiểu đa thức ta có kết quả:

Câu 5: Rút gọn phân thức:

Câu 6: Mẫu thức chung của những phân thức:

Câu 7: Tổng những góc của một tứ giác bằng bao nhiêu?

A. 540

B. 180

C. 360

D. 720

Câu 8: Cho AM là đường trung tuyến của tam giác ABC vuông tại A và AM = 3cm. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 3cm

B. 6cm

C. 4cm

D. 5cm

Câu 9: Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB và số đo góc B bằng 100 . lúc đó số đo góc A bằng:

A. 100

B. 80

C. 40

D. 180

…………………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Bạn thấy bài viết Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 – 2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 – 2023 bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 – 2023 của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận bài thơ Quê hương của Tế Hanh hay nhất (dàn ý - 10 mẫu) - Ngữ văn lớp 8

Viết một bình luận