Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới)
Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới) tại Kênh Văn Hay

TOP 7 đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021 – 2022 có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo. từ đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa kì 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều cho học sinh của mình.

Với 2 đề rà soát giữa kì 2 môn Tin học 6 này, còn giúp những em học sinh ôn luyện thật tốt cho bài thi giữa kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. không những thế, còn có thể tham khảo thêm bộ đề môn Toán, Ngữ Văn. Mời thầy cô và những em học sinh cùng tải đề thi giữa kì II môn Tin học 6 sách mới miễn phí.

Đề thi giữa kì 2 môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cấp độ Chủ đề nhận diện Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1.Sơ đồ tư duy HS trình bày được khái niệm và tác dụng của sơ đồ tư duy

Hs biết được những thành phần của sơ đồ tư duy

HS hiểu được ưu, nhược điểm của sơ đồ tư duy

HS hiểu được chủ đề chính, chủ đề nhánh trong sơ đồ tư duy

Số câu 3 (C1,2,5) 1 (C13) 2 (C3, 4) 1 (C14)         7
Số điểm 0,75 1,5 0,5 3         5,75
Tỉ lệ (%) 7,5 15 5 30         57,5
2. Định dạng văn bản HS biết được những thao tác cơ bản khi định dạng văn bản HS hiểu được những lệnh định dạng một đoạn văn bản, một trang văn bản HS sử dụng được những lệnh để căn chỉnh lề của những đoạn văn bản
Số câu 2(C6,7)   2(C8,9)     1(C15)   5
Số điểm 0,5   0,5     1,5     2,5
Tỉ lệ (%) 5   5     15     25
3. Trình bày thông tin ở dạng bảng HS biết được khái niệm trình bày thông tin ở dạng bảng Hs hiểu được những lệnh trong điều chỉnh hàng, cột trong trình bày thông tin ở dạng bảng Hs sử dụng được những lệnh trong trình bày thông tin ở dạng bảng  
Số câu 1 (C10)   2 (C11,12)       1 (C16) 4
Số điểm 0,25   0,5         1 1,75
Tỉ lệ (%) 2,5   5         10 17,5
Tổng số câu 7 7   1   1 16
Tổng số điểm 3 4,5   1,5   1 10
Tỉ lệ (%) 30 45 25 100

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

Trường:…………………….

rà soát GIỮA KÌ II NĂM 2021 – 2022Môn: Tin học 6

A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong những chữ cái A, B, C, D tương ứng với những nghi vấn từ câu 1 tới hết câu 12 (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu 1: Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:

A. tiêu đề, đoạn văn.B. chủ đề chính, chủ đề nhánh.C. mở bài, thân bài, kết luận.D. chương, bài, mục.

Câu 2: Sơ đồ tư duy gồm những thành phần:

A. Bút, giấy, mực.B. Phần mềm máy tính.C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc,…D. Con người, đồ vật, quang cảnh,…

Câu 3: Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?

A. Khó sắp xếp, xếp đặt nội dung.B. Hạn chế khả năng sáng tạo.C. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cứ đâu, đòi hỏi dụng cụ khó tìm kiếm.D. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người.

Câu 4: Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?

A. Có thể sắp xếp, xếp đặt với không gian mở rộng, dễ dàng sửa chữa, thêm bớt nội dung.B. Có thể chia sẻ được cho nhiều người.C. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần dụng cụ hỗ trợ.D. Có thể phối hợp và chia sẻ để sử dụng cho những phần mềm máy tính khác.

Câu 5: Phát biểu nào sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?

A. những đường kẻ càng ở sắp hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.B. Nên sử dụng những đường kẻ cong thay vì những đường thẳng.C. Nên xếp đặt thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.D. Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính.

Câu 6: những phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:

A. Dòng.B. Trang.C. Đoạn.D. Câu.

Câu 7: Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?

A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng.B. lựa chọn chữ màu xanh.C. Căn giữa đoạn văn bản.D. Thêm hình ảnh vào văn bản.

Câu 8: Việc phải làm trước tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:

A. Vào thẻ Home, lựa chọn nhóm lệnh Paragraph.B. Cần phải lựa chọn toàn bộ đoạn văn bản.C. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trong đoạn văn bản.D. Nhấn phím Enter.

Câu 9: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait sử dụng để

A. lựa chọn hướng trang đứng.B. lựa chọn hướng trang ngang.C. lựa chọn lề trang.D. lựa chọn lề đoạn văn bản.

Câu 10: Phát biểu nào trong những phát biểu sau là sai?

A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.C. Bảng chỉ có thể trình diễn dữ liệu là những con số.D. Bảng có thể được sử dụng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,…

Câu 11: Sử dụng lệnh Insert/Table rồi sử dụng chuột kéo thả để lựa chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:

A. 10 cột, 10 hàng.B. 10 cột, 8 hàng.c. 8 cột, 8 hàng.D. 8 cột, 10 hàng.

Câu 12: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?

A. lựa chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột lựa chọn 30 hàng, 10 cột.B. lựa chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.C. lựa chọn lệnh Insert/Table/Insert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.D. lựa chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.

B. Tự luận: (7 điểm)

Câu 13: (1,5 điểm) Sơ đồ tư duy là gì? Nêu tác dụng của sơ đồ tư duy?

Câu 14: (3 điểm) Quan sát Hình 9 và cho biết:

a) Tên của chủ đề chính.

b) Tên những chủ đề nhánh.

c) Có thể bổ sung thêm chủ đề nhánh nào nữa không?

Câu 15: (1,5 điểm) Bạn Minh đã soạn thảo một câu ca dao và định dạng văn bản như Hình 11. Theo em, bạn Minh đã sử dụng những lệnh nào để căn chỉnh lề của những đoạn văn bản? giảng giải?

1677485966 922 Tin hoc 6 2 1

Câu 16: (1 điểm) Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho thích hợp.

1) Insert Left a) Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đã lựa chọn.
2) Insert Right b) Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đã lựa chọn.
3) Insert Above c) Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đã lựa chọn.
4) Insert Below d) Chèn thêm cột vào phía bên tay phải cột đã lựa chọn.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong những chữ cái A, B, C, D tương ứng với những nghi vấn từ câu 1 tới hết câu 12 (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

nghi vấn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án B C D C D C D C A C B C

 

B. Tự luận: (7 điểm)

Câu Đáp án Điểm
Câu 13:

 

– Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và những đường nối.

– Sơ đồ tư duy tận dụng tối đa khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não, giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ chi tiết, tổng hợp hay tìm hiểu vấn đề.

0,75

 

 

0,75

Câu 14: a) Tên chủ đề chính: sổ lưu niệm lớp 6.

b) Tên những chủ đề nhánh: những bài viết cảm tưởng; Giới thiệu thành viên; thầy giáo; Hoạt động, sự kiện.

c) Có thể bổ sung thêm nội dung: Những hình ảnh đáng nhớ.

0,5

1,5

 

1

Câu 15:

 

– Tiêu đề: Căn lề giữa.

– Khổ thơ: Căn thẳng lề trái và tăng mức thụt lề, đặt khổ thơ lùi vào một khoảng cách tạo điểm nhấn cho văn bản.

– Dòng cuối: Căn thẳng lề phải.

0,5

0,5

 

0,5

Câu 16:

 

1 – c

2 – d

3 – a

4 – b

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề thi giữa kì 2 môn Tin học 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 2 môn Tin học 6 sách Cánh diều

Trường:………………….. rà soát GIỮA KỲ IIMÔN TIN HỌC 6 niên học 2021 – 2022

A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong những chữ cái A, B, C, D tương ứng với những nghi vấn từ câu 1 tới hết câu 12 (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu 1: Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?

A. Khó sắp xếp, xếp đặt nội dung.B. Hạn chế khả năng sáng tạo.C. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cứ đâu, đòi hỏi dụng cụ khó tìm kiếm.D. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người.

Câu 2: Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?

A. Có thể sắp xếp, xếp đặt với không gian mở rộng, dễ dàng sửa chữa, thêm bớt nội dung.B. Có thể chia sẻ được cho nhiều người.C. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần dụng cụ hỗ trợ.D. Có thể phối hợp và chia sẻ để sử dụng cho những phần mềm máy tính khác.

Câu 3: Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:

A. tiêu đề, đoạn văn.B. chủ đề chính, chủ đề nhánh.C. mở bài, thân bài, kết luận.D. chương, bài, mục.

Câu 4: Sơ đồ tư duy gồm những thành phần:

A. Bút, giấy, mực.B. Phần mềm máy tính.C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc,…D. Con người, đồ vật, quang cảnh,…

Câu 5: Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?

A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng.B. lựa chọn chữ màu xanh.C. Căn giữa đoạn văn bản.D. Thêm hình ảnh vào văn bản.

Câu 6: Việc phải làm trước tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:

A. Vào thẻ Home, lựa chọn nhóm lệnh Paragraph.B. Cần phải lựa chọn toàn bộ đoạn văn bản.C. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trong đoạn văn bản.D. Nhấn phím Enter.

Câu 7: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait sử dụng để

A. lựa chọn hướng trang đứng.B. lựa chọn hướng trang ngang.C. lựa chọn lề trang.D. lựa chọn lề đoạn văn bản.

Câu 8: Phát biểu nào sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?

A. những đường kẻ càng ở sắp hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.B. Nên sử dụng những đường kẻ cong thay vì những đường thẳng.C. Nên xếp đặt thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.D. Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính.

Câu 9: những phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:

A. Dòng.B. Trang.C. Đoạn.D. Câu.

Câu 10: Phát biểu nào trong những phát biểu sau là sai?

A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.C. Bảng chỉ có thể trình diễn dữ liệu là những con số.D. Bảng có thể được sử dụng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,…

Câu 11: Sử dụng lệnh Insert/Table rồi sử dụng chuột kéo thả để lựa chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:

A. 10 cột, 10 hàng.B. 10 cột, 8 hàng.C. 8 cột, 8 hàng.D. 8 cột, 10 hàng.

Câu 12: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?

A. lựa chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột lựa chọn 30 hàng, 10 cột.B. lựa chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.C. lựa chọn lệnh Insert/Table/Insert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.D. lựa chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.

B. Tự luận: (7 điểm)

Câu 13: (1,5 điểm) Sơ đồ tư duy là gì? Nêu tác dụng của sơ đồ tư duy?

Câu 14: (3 điểm) Quan sát Hình và cho biết:

Tin hoc 6

a) Tên của chủ đề chính.

b) Tên những chủ đề nhánh.

c) Có thể bổ sung thêm chủ đề nhánh nào nữa không?

Câu 15: (1,5 điểm) Bạn Minh đã soạn thảo một câu ca dao và định dạng văn bản như Hình 11. Theo em, bạn Minh đã sử dụng những lệnh nào để căn chỉnh lề của những đoạn văn bản? giảng giải?

Câu 16: (1 điểm) Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho thích hợp.

1) Insert Left a) Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đã lựa chọn.
2) Insert Right b) Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đã lựa chọn.
3) Insert Above c) Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đã lựa chọn.
4) Insert Below d) Chèn thêm cột vào phía bên tay phải cột đã lựa chọn.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong những chữ cái A, B, C, D tương ứng với những nghi vấn từ câu 1 tới hết câu 12 (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

nghi vấn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án B C D C D C D C A C B C

 

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu Đáp án Điểm
Câu 13:

 

– Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và những đường nối.

– Sơ đồ tư duy tận dụng tối đa khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não, giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ chi tiết, tổng hợp hay tìm hiểu vấn đề.

0,75

 

 

0,75

Câu 14: a) Tên chủ đề chính: sổ lưu niệm lớp 6.

b) Tên những chủ đề nhánh: những bài viết cảm tưởng; Giới thiệu thành viên; thầy giáo; Hoạt động, sự kiện.

c) Có thể bổ sung thêm nội dung: Những hình ảnh đáng nhớ.

0,5

1,5

 

1

Câu 15:

 

– Tiêu đề: Căn lề giữa.

– Khổ thơ: Căn thẳng lề trái và tăng mức thụt lề, đặt khổ thơ lùi vào một khoảng cách tạo điểm nhấn cho văn bản.

– Dòng cuối: Căn thẳng lề phải.

0,5

0,5

 

0,5

Câu 16:

 

1 – c

2 – d

3 – a

4 – b

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Tải toàn bộ tài liệu tại đây

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Bạn thấy bài viết Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới) bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới) của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Top 50 Phân tích bài thơ Tiếng gà trưa (hay nhất)

Viết một bình luận