Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2022 – 2023

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2022 – 2023
Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2022 – 2023 tại Kênh Văn Hay

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa lớp 8 năm 2022 – 2023 là tài liệu vô cùng hữu ích mà trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 8 tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 gồm 3 đề kiểm tra chất lượng học kì 1 có đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi. Qua Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa 8, các bạn có thêm tài liệu tham khảo, làm quen với cấu trúc đề thi để nhanh chóng biết cách ôn tập đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời đây cũng là tài liệu giúp quý thầy cô ôn tập và định hướng ra đề thi. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm: Đề thi giữa kì 1 môn Toán 8, đề thi giữa kì 1 môn Ngữ văn lớp 8, đề thi giữa kì 1 môn Địa lý 8.

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Hóa 8

Tên chủ đề

(nội dung, chương…)

Biết kiến thức Vận dụng sử dụng cao Thêm vào
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
chủ đề 1

Chất – nguyên tố, hợp chất

– Khái niệm hóa học

– Chất và chất, chất tinh khiết với hỗn hợp

Phân biệt nguyên tố và hợp chất
Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

3

1 đồng

mười%

Trước hết

0,3đ

3%

4

1,3 đồng

13%

chủ đề 2

Nguyên tử – phân tử – nguyên tố hóa học

-Cấu tạo nguyên tử -Phân tử

-Nguyên tố hóa học

– Dựa vào người thiết kế để xác định tên phần tử

Tính khối lượng bằng gam của một nguyên tử.

Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

2

0,7đ

7%

2

0,7đ

7%

4

1,4 đồng

14%

chủ đề 3

Công thức hóa học – Hóa trị .

-Dùng hóa trị của nguyên tố làm đơn vị hóa trị.

– Ý nghĩa CTTH

– Tính PTK của một hợp chất, xác định công thức hóa học.

Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với oxi

-Lập phương trình hóa học hợp chất 2 nguyên tố và 1 nguyên tố có nhóm nguyên tử Tìm hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất chưa biết số hiệu nguyên tử
Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

Trước hết

0,3đ

3%

3

1 đồng

mười%

Trước hết

2 đồng

20%

Trước hết

1 đồng

mười%

6

4,3đ

43%

chủ đề 4

Thay đổi chất. Phản ứng hóa học

Khái niệm và quá trình phản ứng hóa học – Phân biệt HTVL, HTHH

– Sự phát triển của PUHH

Xác định chất phản ứng và sản phẩm

Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

Trước hết

2 đồng

20%

3

1 đồng

mười%

4

3,0 đồng

30%

Tổng số câu 6 Trước hết 9 Trước hết Trước hết 18
Tổng điểm 2 2 3 2 Trước hết 10 đồng
Tỉ lệ % 40% 30% 20% mười% 100%

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa 8 năm 2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

.…………………….

Đề kiểm tra giữa học kì I – NĂM HỌC 2022–2022

Môn: HÓA HỌC 8

Thời gian thi: 45 phút;

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Chọn phương án đúng.

Câu 1: Hoá học là gì?

A. Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất và sự biến đổi của chúng.

B. Hóa học là môn khoa học nghiên cứu các môn học và sự tích hợp của các môn học.

C. Hoá học là khoa học nghiên cứu các sự vật, hiện tượng.

D. Hóa học là khoa học nghiên cứu các sự kiện, sự vật, hiện tượng.

Câu 2: Trong số các đồ vật: Bút chì và cây xanh, đâu là đồ vật và chất trong tự nhiên?

A. cây xanh và cây bút chì.

B. cây xanh và chì.

C. bút chì và xenlulozơ.

D. bút chì và chì.

Câu 3: Chất nào tinh khiết?

A. Nước khoáng.

B. Nước biển.

C. Nước cất.

D. Nước suối

Câu 4: Chất thuộc nhóm hợp chất hóa học là:

A. O2

B.N2.

C. H2.

D. CO2

Câu 5: Trong 1 phân tử nước H2O có các nguyên tử

A. 1 nguyên tử hiđro và 2 nguyên tử oxi.

B. 2 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi

C. 1 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi.

D. 2 nguyên tử hiđro và 2 nguyên tử oxi.

Câu 6: Nguyên tố hóa học là

A. Tập hợp các nguyên tử cùng loại.

B. Tập hợp các phân tử cùng loại.

C. Tập hợp các phần tử cùng kiểu.

D. Tập hợp các chất cùng loại.

Câu 7: Nguyên tố X có khối lượng nguyên tử bằng 3,5 lần khối lượng oxi. X là chất nào trong số các chất sau?

A.Ca

B.Na

C. Kč

D. Fe

Câu 8: Khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử magie là:

A. 3,984.10-23 gam

B. 3,984 gam

C. 3,984.10-24đvc

D.1.9926 đơn vị.

Câu 9: Hóa trị của một nguyên tố trong một hợp chất cụ thể được xác định bằng hóa trị của

A. H hóa trị I và O hóa trị II.

B. H hóa trị II và O hóa trị II.

C. H hóa trị I và O hóa trị I.

D. H hóa trị II và O hóa trị I.

Câu 10: Tính phân tử khối của 1 phân tử hợp chất CaCO3

A. 50đvC

B. 70đvC

C. 100đvC

D. 110đvC

Câu 11: Công thức hóa học của chất được tạo thành từ Fe(II) và O là:

A. Fe2O2

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. FeO

Câu 12: Hóa trị của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất với oxi: SO2

A. II

B.III

C.IV

Đ.VI

Câu 13: Phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lý

A. làm cho chất rắn

B. tạo ra chất mới

C. tạo ra chất dễ bay hơi

D. sinh khí

Câu 14: Một phản ứng hóa học giữa phân tử oxi và phân tử hiđro thu được nước có liên kết giữa các nguyên tử nước.

A. 1 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O(HO).

B. 1 nguyên tử H liên kết với 2 nguyên tử O(HO2).

C. 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O (H2O).

D. 2 nguyên tử H liên kết với 2 nguyên tử O (H2O2).

Câu 15: Xác định chất tham gia và sản phẩm của phản ứng sau: Axit HCl tác dụng với CaCO3 tạo CaCl2, nước và CO2.

Các chất phản ứng là: HCl và CaCO3

Các sản phẩm là: CaCl2, nước và CO2. khí ga

Các chất phản ứng là: HCl, CaCO3 và CaCl2

Sản phẩm là: nước và CO2

A. 1,2,3,4 đúng

B. 1,2,3 đúng

C.1 và 2 đúng

D. 3 và 4 đúng

II. MỤC TIÊU: (5 điểm)

Câu 16: (2 điểm) Phản ứng hóa học là gì? Làm thế nào để các liên kết giữa các nguyên tử thay đổi trong một phản ứng hóa học? Kết quả của một phản ứng hóa học là gì? Cho ví dụ minh họa?

Câu 17: (2đ) Viết công thức hóa học của hợp chất giữa nhôm(Al) hóa trị 3 và

Một. O hóa trị II

b. Nhóm (SO4) hóa trị II

Câu 18: (1đ) Tìm hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất có nhóm (OH) hóa trị I. Biết rằng tỉ lệ số nguyên tử Fe với nhóm (OH) là 1:3

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Mỗi ​​câu trả lời đúng 0,33 điểm, 3 câu trả lời đúng 1 điểm, 2 câu trả lời đúng 0,7 điểm

Câu Trước hết 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười 11 thứ mười hai 13 14 15
Hồi đáp MỘT ĐỂ DI CHUYỂN DỄ ĐỂ DI CHUYỂN MỘT DỄ MỘT MỘT DỄ ĐỂ DI CHUYỂN

II. MỤC TIÊU: (5 điểm)

Câu Nội dung Điểm
16 Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

Trong một phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, làm cho một phân tử thay đổi thành một phân tử khác.

Là kết quả của phản ứng hóa học làm biến đổi chất này thành chất khác.

– Ví dụ: Nung bột sắt với lưu huỳnh tạo ra chất mới Sắt(II) sunfua

0,5

0,5

0,5

0,5

17 a.AlxOy Quy tắc tính x:y=II:III suy ra x=II, y=III Vậy công thức là: Al2O3

b.Alx(SO4)y: Quy tắc hóa trị x:y=II:III suy ra x=II, y=III Vậy công thức là: Al2(SO4)3

Trước hết

Trước hết

18 – Fex(OH)y Ta có x:y=1:3 suy ra x=1, y=3 Vậy công thức là: Fe(OH)3 áp dụng quy tắc hóa trị ta tính được hóa trị của Fe là: 1 a= 3 .Ta suy ra a=III Trước hết

……………………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Bản quyền bài viết thuộc về Kênh Văn Hay.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: kenhvanhay.edu.vn Tags Đề thi học kì 1 lớp 8

Bạn thấy bài viết Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2022 – 2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2022 – 2023 bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay
Nhớ để nguồn bài viết này: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2022 – 2023 của website kenhvanhay.edu.vn

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn cách xây dựng chương trình tiếng anh cho bé 7 tuổi tại nhà hiệu quả

Viết một bình luận