Bài tuyên truyền tháng hành động bình đẳng giới

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Bài tuyên truyền tháng hành động bình đẳng giới
Bạn đang xem: Bài tuyên truyền tháng hành động bình đẳng giới tại Kênh Văn Hay

Poster tháng hành động bình đẳng giới gồm 2 mẫu, giúp các bạn có thêm tư liệu để tuyên truyền, góp phần hướng tới một xã hội tiến bộ, bình đẳng, văn minh. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây:

Tuyên truyền về bình đẳng giới – Mô hình 1

ĐỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH …….., Ngày…. năm 2020

KHUYẾN MÃI Nhân tháng hành động vì bình đẳng giới 2020

Xin kính chào quý thầy cô và các bạn!

Bạn đang xem: Tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới

Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phấn đấu của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng tới một xã hội tiến bộ, bình đẳng và bền vững.

Bình đẳng giới là nam và nữ có địa vị ngang nhau và được tôn trọng như nhau; cùng nhau được tạo điều kiện, cơ hội để phát huy năng lực, thực hiện mong muốn của mình; có cơ hội bình đẳng tham gia, đóng góp và thụ hưởng các nguồn lực của xã hội và quá trình phát triển. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và kết quả, bao gồm bình đẳng về tiếp cận các nguồn lực, bình đẳng về thù lao trong công việc và bình đẳng về lợi ích. , bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội (bình đẳng về tiếng nói).

Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các Mục tiêu Phát triển Bền vững mà các quốc gia đã cam kết là những ví dụ rõ ràng về phát triển kinh tế. phải gắn với bình đẳng giới và bảo đảm tiến bộ xã hội.

Ở Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, coi đó là động lực và mục tiêu phát triển của đất nước. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới đã được cụ thể hóa trong Luật Bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 , 2007. Bên cạnh đó, ngày 24 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2351/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Chiến lược có mục tiêu bao trùm là: “Đến năm 2020, bảo đảm cơ bản bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và lợi ích trong tất cả các lĩnh vực. chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới, từng bước hiện thực hóa các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình. chương trình hành động và các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới. Nhờ đó, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của phụ nữ và trẻ em gái được cải thiện rõ rệt.

Kính thưa quý thầy cô và các bạn!

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề:Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em“Nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và sự tham gia tích cực của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ.” Đẩy mạnh công tác phổ biến, truyền thông, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động thực hiện. hiệu quả hơn các chủ trương, chương trình, chính sách về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, cha mẹ, thành viên gia đình, bình đẳng giới và những người có liên quan đến trẻ em công tác bảo vệ, chăm sóc nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em N.

Lễ hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới hôm nay với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn với chủ đề Tháng hành động và nội dung hoạt động bình đẳng giới năm 2020 và những năm tiếp theo.

để lại lời nhắn “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” là phương châm hành động của mỗi chúng ta nhằm góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.

– Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2020 và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

– Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Tích cực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

– Im lặng không phải là cách bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại. Tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Hãy hành động vì một cộng đồng an toàn, bình đẳng, không còn bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

– Lạm dụng phụ nữ và trẻ em là một tội ác nghiêm trọng. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

– Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương. Hạnh phúc tỏa sáng trong một gia đình không còn bạo lực.

Tuyên truyền về bình đẳng giới – Mô hình 2

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực vì sự phát triển của cộng đồng, gia đình và thụ hưởng như nhau thành quả của cộng đồng. đồng. sự phát triển đó. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và kết quả, bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.

Bình đẳng giới trong gia đình luôn có vai trò quan trọng trong mọi thời đại, nhất là trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay. Bình đẳng giới trong gia đình là môi trường lành mạnh để mọi người, nhất là trẻ em được đối xử bình đẳng, được giáo dục về quyền bình đẳng và hành động bình đẳng; là tiền đề quan trọng để thành công trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các thành viên trong gia đình, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước; góp phần giải phóng phụ nữ và xây dựng thiết chế gia đình bền vững.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về quyền bình đẳng trong lĩnh vực bình đẳng giới như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực. . gia đình… mà trọng tâm là Luật Bình đẳng giới và thông qua việc thông qua các công ước quốc tế như Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, v.v.. Phụ nữ và trẻ em là những những người cần được bảo vệ.

Tuy nhiên, những định kiến ​​giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn khá phổ biến trong các gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội. Trên thực tế, thời gian làm việc của phụ nữ trong gia đình thường dài hơn nam giới. Nam giới vẫn được coi là trụ cột trong gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng. Việc nhà, chăm sóc các thành viên trong gia đình thường được coi là “thiên chức” của người phụ nữ.

Hiện tượng bất bình đẳng còn phổ biến ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi phụ nữ là lao động chính nhưng không có tiếng nói trong gia đình. Đàn ông thường dành thời gian cho việc làng, việc nước, họ hàng, rượu chè, tệ nạn xã hội… nên gánh nặng gia đình cũng như cường độ lao động, vất vả dồn lên vai người phụ nữ. nữ giới.

Nguyên nhân trên là do một bộ phận xã hội hiểu chưa đúng về bình đẳng giới và bình đẳng giới, còn quan niệm cho rằng bình đẳng giới là ưu tiên của phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của Ủy ban quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. của Việt Nam. vì sự tiến bộ của phụ nữ. phụ nữ và của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nhận thức về định kiến ​​giới vẫn còn tồn tại trong xã hội, nhất là trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức và nam giới…

Thúc đẩy bình đẳng trong gia đình: với chủ đề: “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

Chúng ta cần làm tốt các thông điệp tuyên truyền sau:

1. Hướng tới Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại ………….

2. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

3. Phụ nữ và trẻ em gái lên tiếng khi bị bạo lực.

4. Cùng nhau chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

5. Chung tay xây dựng xã hội không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

6. Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

7. Hãy lên tiếng khi chứng kiến ​​cảnh bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

8. Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

9. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật.

10. Quyền của phụ nữ là quyền con người.

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về Kênh Văn Hay.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: kenhvanhay.edu.vn Tags Đề thi học kì 2 lớp 6

Bạn thấy bài viết Bài tuyên truyền tháng hành động bình đẳng giới có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài tuyên truyền tháng hành động bình đẳng giới bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay
Nhớ để nguồn bài viết này: Bài tuyên truyền tháng hành động bình đẳng giới của website kenhvanhay.edu.vn

Xem thêm bài viết hay:  [Hướng dẫn] 10 phút nhận biết thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

Viết một bình luận